Re: Dovolená

Forum Fóra Pracovní právo Dovolená dovolena Re: Dovolená

#47774 Reply

Karel Dlouhý

ZP §217 (1) Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

Měla jste si termín dovolené nechat odsouhlasit před tím, než jste ji zaplatila.

Teď je to jen věc jednání, pokud se Vám je podaří přemluvit – což se Vám nemusí podařit.

Pokud nebudete chodit do práce, mohou to považovat za neomluvenou absenci a dát výpověď.