Re: věcné břemeno- co a jak

Forum Fóra Správní právo Katastr nemovitostí věcné břemeno Re: věcné břemeno- co a jak

#52194 Reply

Stavební úřad

Před koupí pozemku byste se měl nejprve informovat, nejlépe na příslušném stavebním úřadě, zda bude vůbec možné na pozemku umístit Vaši plánovanou stavbu. Pro stavbu přípojek budete muset stavebnímu úřadu předložit smlouvu, která Vás opravňuje provést Vaši stavbu na pozemku jiného vlastníka, což může být problém, pokud vlastník pozemku nebude ochoten s Vámi smlouvu uzavřít. Bez této smlouvy Vám přípojky nebudou stavebním úřadem povoleny. Věcné břemeno chůze a jízdy by Vám měl prozkoumat právník, abyste se ujistil, že práva z něj vyplývající přejdou na nového vlastníka.