Re: přesčasy

#56672 Reply

ivzez

Pracovní dobu je třeba pro každou smlouvu posuzovat samostatně, nelze ji sčítat.

Zaměstnavatel může v případě potřeby požadovat i práci nad rámec sjednaný v pracovní smlouvě.

O přesčas by šlo teprve v případě, že byste na jednu smlouvu odpracoval více než 40 hodin za týden.