Re: smlouva o budouci kupni smlouve

#5680 Reply

Marcela Koušová

smlouva budoucí musí obsahovat sjednanou cenu.

ovšem je možné ve smlouvě budoucí uvést cenu bez DPH, s tím, že bude navýšena o DPH o aktuální sazbu v den prodeje nemovitosti.

Marcela Koušová

RK GESA

http://www.gesa.cz