Promlčení nároku na nevyplacenou mzdu

Forum Fóra Pracovní právo Mzdy mzda – nevyplacená Promlčení nároku na nevyplacenou mzdu

#58387 Reply

Petr Podsedič

Má mzda, sjednaná v platovém výměru, se skládá ze základního platu, prémiové měsíční odměny a roční odměny, označené jako provize. Výše pohyblivé složky je jasně stanovena – vztažena k ekonomickým

ukazatelům. Část mzdy přirozeně dostávám, jinak bych PP dávno rozvázal, ale roční sjednanou odměnu

již několik jet vyplacenu nemám s mhavými přísliby

ze strany zaměstnavatele. Ani měsíční odměny nejsou

v plné sjednané výši.

Otázka: Za jak dlouhou dobu mohu vymáhat sjednanou

nevyplacenou mzdu v takovém případě (roční výplata odměn) – je zde nějaká promlčecí lhůta? Mohu i v tomto případě rozvázat okamžitě PP s odstupným 3 průměrných výdělků?