Re: majetkové vyrovnání po 7 letech

#616 Reply

Šéfredaktor

Dobrý den, pokud došlo k rozvodu před 7 lety a dosud neproběhlo vypořádání SJM, jste oba podílovými spoluvlastníky nemovitosti. Jako takoví máte oba povinnost podílet se společně na úhradě nákladů na správu nemovitosti a stejně tak i na příp. zisku (např. nájemného). Teď mu však zatím nic neplaťte. Bude nejlepší podat soudu návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Touto žalobou soudu navrhněte, ať bývalý manžel získá Váš podíl a stane se tak výlučným vlastníkem bytu a Vám ať vyplatí vypořádací podíl. Pokud se na částce nedohodnete, určí ji soud na základě znaleckého posudku.

Mgr. Lucie Jindrová