Re: darování bytu

#63079 Reply

právní vrba

Bytová družstva upravuje Obchodní zákoník, takže na členská práva a povinnosti nelze aplikovat ustanovení Občanského zákoníku. Jste oba společnými členy družstva a společnými nájemci družstevního bytu. Družstevní byt (práva, povinnosti a členstváí v družstvu) dědí vždy pozůstalý manžel-ka.