Re: Dar pozemku manželovi na něm dům ve SJM

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti Stavba na pozemku jiného majitele Re: Dar pozemku manželovi na něm dům ve SJM

#64804 Reply

právní vrba

Policie občansko-právní spory neřeší. Obraťte na místní obecní/městský úřad, který má v 1. instanci řešit spory mezi občany. Jinak věcné břemeno přístupu přes cizí pozemek můžete i vysoudit.

Spoluvlastníci (manželé) rozhodují o společné věci společně; nedohodnou-li se , rozhodne na návrh jednoho z nich soud.