Re: vypověd´ z podnájmu

#66103 Reply

Petra Janátová

Dobrý den, toto bohužel není možné. Musíte dodržet občanský zákoník – nájemci doručit písemnou výpověď, kde bude určena 3 měsíční výpovědní lhůta, bude v ní uveden výpovědní důvod (dle § 711 občanského zákona) a možnost podat žalobu o určení neplatnosti výpovědi, příp. závazek zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu.