Re: povinnost spoluvlastníka podílet se na opravách spol.prostor domu

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti povinnost spoluvlastníka podílet se na opravách spol.prostor domu Re: povinnost spoluvlastníka podílet se na opravách spol.prostor domu

#67721 Reply

právní vrba

O hospodaření se společnou věcí rozhodují její spoluvlastníci hlasováním podle velikosti podílů. Přehlasovaný spoluvlastník se může bránit u soudu. Výsledek hlasování je závazný pro všechny spoluvlastníky. Pokud by se jeden ze spoluvlastníků odmítl po odsouhlasení podílet na nutných opravách společné věci, zaplatí opravu zbývající spoluvlastníci a zažalují tohoto neplatícího o úhradu jeho podílu na nákladech. Musí se však jednat o nutnou opravu.