Re: Dopravní nehoda

#68848 Reply

www.zarizeno.eu

Statisticky je 95 % poškozených při dopravní nehodě nespokojených s přiznanou výší odškodného. Pojišťovny využívají neznalosti a nedostatku kompetence svých klientů. Vyplácejí částky neodpovídající utrpěné ztrátě. Odrazují poškozené nebo je nabádají k podepsání nevýhodné dohody. Stále častěji je klientům výplata odškodného odmítnuta s možností dovolání se svých práv soudní cestou. U nás je však ke každému případu přistupováno individuálně z důvodu odlišných okolností provázejících dopravní nehodu. Adekvátně tomu tak získáváme náležité odškodné pro poškozeného.

Naši právníci jsou specialisti v oboru odškodňování účastníků dopravních nehod.

Získáváme nejvyšší odškodnění a to v co nejkratším čase. Žádné poplatky z vlastní kapsy neplatíte.

Zavítejte na naše stránky: http://www.zarizeno.eu a zkonzultujte svůj případ zdarma!