Re: Dědická daň

Forum Fóra Občanské právo Dědictví dotaz k dědictví Re: Dědická daň

#69790 Reply

Petra Janátová

Dobrý den, od daně dědické jsou osvobozeni dle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti: příbuzní v řadě přímé, manželé, příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Jiní dědicové jsou povinni daň dědickou hradit.