Re: Notar

#69825 Reply

právní vrba

Notář kontaktuje nejdříve toho, kdo vypravil pohřeb. Ten by pak měl označit další příbuzné – v úvahu přicházející dědice. Ty pak notář kontaktuje. Pokud se obáváte, že byste mohli být opomenuti, zjistěte si na soudu příslušném dle místa posledního hlášeného pobytu (bydliště) zemřelé/ho který notář vyřizuje dědictví po něm a kontaktujte ho sami.