Re: Dědické řízení

Forum Fóra Občanské právo Dědictví dědické řízení Re: Dědické řízení

#70518 Reply

Petra Janátová

Dobrý den, lze předpokládat, že jako vypravitel pohřbu budete notářem, který bude pověřen úkony v dědickém řízením, vyzvána, abyste se k němu dostavila a sdělila mu rozhodné skutečnosti – majetek a závazky zůstavitele a předpokládaný okruh dědiců. Na výzvu notáře však můžete reagovat i tím, že Vám tyto skutečnosti nejsou známé a sdělit notáři kontaktní údaje na jiného člena rodiny. Pokud nechce být příp. dědicem, pak postačí, když dědictví odmítnete. Zde Vás však upozorňuji, že prohlášení o odmítnutí řízení nelze odvolat. Jestliže se však pouze nechcete dědického řízení osobně účastnit, tak můžete udělit plnou moc zástupci, který Vás bude v dědickém řízení zastupovat.