Re: Obnovení dědického řízení

Forum Fóra Občanské právo Dědictví Obnovení dědického řízení Re: Obnovení dědického řízení

#71109 Reply

Petra Janátová

Dobrý den, v tomto případě nepůjde o obnovení dědického řízení či o dodatečné dědické řízení, ale bude se postupovat dle § 485 a § 105 občanského zákona. Tedy zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z dědictví má. Promlčecí doba počne běžet od právní moci rozhodnutí, jímž bylo dědické řízení skončeno, a činí 3 roky.