Re: darování jednomu potomku

Forum Fóra Občanské právo Dědictví Darování Re: darování jednomu potomku

#72428 Reply

Milan Zeman

S věcným břemenem otcova dcera souhlasit nemusí, neboť výlučným vlastníkem nemovitosti po převodu vlastnictví budete Vy a oprávněným otec. Se vznikem věcného břemene tedy budete muset souhlasit Vy a Váš otec. Od darovací daně budete osvobozeni. Poplatky budete platit notáři za ověření podpisů na darovací smlouvě a katastru nemovitostí za vklad věcného břemene. Domnívám se, že jednodušší bude dceru vydědit – je nutné správně sepsat závěť a podrobně specifikovat důvody vydědění.