Re: propustka k lékaři

Forum Fóra Ostatní Obecné propustka k lékaři Re: propustka k lékaři

#77338 Reply

ivzez

Zaměstnanci jsou povinni své záležitosti i návštěvy lékaře vyřizovat/absolvovat přednostně mimo pracovní dobu.

Teprve v případě, že to není možné (kryjí-li se ordinační hodiny s pracovní dobou), poskytne zaměstnavatel omluvené volno s náhradou mzdy k návštěvě lékaře, který je nejblíže pracovišti nebo bydlišti zaměstnance, a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

Propustka se tedy "normálně nevyužívá na 4 hodiny denně".