Darování

#8492 Reply

Miloslava

Dobrý den, 4 sourozenci a maminka,které je dnes 95 let. V roce 1964 bylo vypořádáno dědictví po otci tím, že na základě dohody jsou dnes spoluvlastníky nemovitosti můj nejstarší bratr, který nás z našeho podílu vyplatil a maminka, každý vlastní ideální polovinu nemovitosti. V současné době chce maminka svoji ideální polovinu formou darovací smlouvy darovat nám zbývajícím 3 sourozencům. Od kdy je taková smlouva platná? Datem podepisu maminky, nebo musí maminka nejdříve tento akt udělat před notářem? Jde mi o to, od jakého okamžiku se stáváme spolumajiteli nemovitosti? Děkuji Vám za odpověď.