Re: Darování s věcným břemenem?

#8493 Reply

Šéfredaktor

Pokud bratr dostal od matky více než Vy, naopak on by měl v případě smrti matky, platit Vám.

Např. matka mu za života darovala dům v hodnotě 2 mil. Kč a Vám darovala nemovitost v hodnotě 1 mil. Kč, bude Vám bratr vyplácet 500tis. Kč.

Pokud matka zemře, bude předmětem dědictví (kromě majetku, který vlastnila v době smrti) i to, co jste od ní dostali darem za jejího života, resp. hodnota těchto věcí. Podívejte se do občanského zákoníku a to zejm. § 484.

Mgr. Lucie Jindrová