Re: Darování

#8494 Reply

Šéfredaktor

Dobrý den, smlouva o převodu nemovitostí, tedy i darovací smlouva nabývá účinnosti dnem vkladu do katastru nemovitostí. Po podpisu této smlouvy (nemusí být sepsána notářem) ji donesete na katastrální úřad spolu s návrhem na vklad. Účinky pak nastávají zpětně ke dni tohoto podání.

Mgr. Lucie Jindrová