dědictví nebo darování

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti dědictví nebo darování

Zvolené téma obsahuje celkem 287 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Notářské Služby a poslední změna je stará 4 roky, 6 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #59966 Reply

  Ilona

  Řeším problém převodu rodinného domku. Mám dvě děti a syn se mnou bude bydlet v rodinném domě. Dceři jsem již dala finanční hotovost a mám od ní podepsanou dohodu (notářsky ověřené podpisy), že si již nebude činit žádné nároky na nemovitost. Rodinný dům bych tudíž chtěla převézt na syna a nevím zda to nechat až jednou v rámci dědictví (jestli se nemýlím neplatí se v I.linii žádná daň) nebo to udělat prostřednictvím darovací smlouvy, ale tam zatím je 1% darovací daně. Je v případě dědictví nemovitosti nutný odhat i v případě, že tuto nemovitost bude dědit pouze 1 dědic (bude stačit dohoda uzavřená mezi mnou a dcerou, aby si nemohl například její manžel činit nároky na nemovitost). Myslím, že odhad bude potřeba kvůli stanovení odměny právníkovi, ale jak starý musí být. V případě, že syn bude dům rekonstruovat, tak by asi bylo vhodnější mu ho darovat ještě před rekonstrukcí. Poraďte, jestli jsem si to tak správně vysvětlila a zda byste někdo postupoval jinak.

  Děkuji

 • #59968 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, velice záleží na tom, zda-li finanční hotovost daná dceři odpovídá hodnotě domu. V dědictví se totiž bude projednávat i to, co od Vás děti nabyly za života a bude se to započítávat na jejich podíl na dědictví. Pokud nesepíšete závěť, bude se nemovitost dělit mezi obě děti bez ohledu na dohodu s dcerou. Taková dohoda je totiž v tomto případě neplatná, protože platí, že nikdo se nemůže dopředu vzdát svých práv. Samozřejmě ale záleží na dohodě její a jejího bratra. Pokud sepíšete závěť, platí, že zletilým potomkům se musí dostat alespoň poloviny toho, co by obdrželi, kdyby se dědilo ze zákona. Máte pravdu, že dědickou daň by Vaše děti neplatily. Manžel Vaší dcery si na nemovitost činit žádné nároky nemůže. Co se týče odhadu v případě dědictví, to je opravdu předčasné řešit a to z toho důvodu, že se vždy vychází z hodnoty ke dni právní události, tj. zde smrti.

  V tomto případě vše spíše záleží na tom, jak spolu všichni vycházíte, aby např. Vás syn nevystěhoval až mu dům darujete apod.

  Mně osobně připadá nejvhodnější dům synovi darovat. Pokud Vám jde o darovací daň, zkuste ještě počkat, jestli jí poslanci nezruší (měli to původně v plánu).

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59969 Reply

  Ilona

  Děkuji za odpověď,

  můžete mi prosím ještě odpovědět, zda lze darovat pouze polovinu nemovitosti a tudíž druhou půlku si nechat a řešit ji až v dědictví a zda vpřípadě darování musí být učiněn odhad nemovitosti.

  Děkuji

  Ilona

 • #59970 Reply

  Veronika

  Dobrý den!

  Prosím Vás laskavě o radu.Moje maminka darovala sestře ideální 1/3 rodinného domu, ve kterém žije sestra (která je vlastníkem celého domu),maminka a já s manželem.Na domě je potřeba provést rozsáhlejší rekonstrukci,kterou budeme já s manželem a sestrou společně financovat.Dohodli jsme se proto, že by mě s manželem maminka darovala 1/3 domu, který darovala původně sestře a sestra by nám darovala 1/4 domu.Jakým způsobem je toto možné provést a jak je to finančně zejmána s pohledu daňového náročné? Děkuji za odpověď!

 • #59971 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, v závorce jste uvedla, že je sestra výlučným vlastníkem celého domu. Chápu, že se tak stalo poté, co jí Vaše matka darovala onu 1/3 domu. Pokud je tedy vlastníkem celého domu, může na Vás jakoukoli část převést darováním pouze ona, tedy Vaše sestra, a nikoli Vaše matka. Ta darováním sestře ztratila právo s tímto podílem nakládat a nemůže jej tak znovu darovat. To může činit pouze vlastník, tedy původní obdarovaný.

  Co se týče daně darovací, tak pokud bude darování mezi rodiči a jejich dětmi, činí daň 1%. Pokud mezi sourozenci, činí daň 3% hodnoty daru. Tedy, pokud by sestra darovala matce to, co chcete Vy a pak následně by matka toto darovala Vám, zaplatili byste ve výsledku celkem 2% daně (2 x 1%). Pokud by Vám to sestra darovala rovnou, zaplatila byste 3% daň.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59972 Reply

  Veronika

  Děkuji!Jde o to, že jsme zvažovali levnější variantu darovací daně.Protože pokud by nám s manželem sestra darovala 1/2 domu zaplatíme daň ve výši 3% s odhadní ceny domu, což je pro nás finančně nákladné.Matka přeci může po sestře žádat vrácení daru pro vady daru, nebo ne?

 • #59973 Reply

  Marcela

  Dobrý den!Řeším problém!Matka mi v roce 2004 darovala 1/3 nemovitosti a já jí chci tento dar vrátit na základě §629 občan.z.Co je potřeba sepsat,jakou smlouvu a jaké daně s v tomto případě platí?Děkuji za odpověď.

 • #59974 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, především byste si měla hodně pospíšit. Pokud totiž dojde k vrácení daru pro vady do 3 let ode dne vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí, můžete dle ust. § 25 odst. 3 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí požádat finanční úřad o prominutí daně. Pokud jste již tuto daň zaplatili a finanční úřad daň promine, vznikne Vám přeplatek, který FÚ převede na případný Váš nedoplatek na jiné dani, nebo tento přeplatek vrátí. Co se týče podoby listiny, mělo by to být splněno jednostranným prohlášením právě dle § 629 věta druhá obč.zákoníku, v němž byste uvedla, že dar vracíte z takových a takových důvodů. Zkuste se obrátit na notáře. Poté bude třeba tuto listinu vložit do katastru.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59975 Reply

  Marcela

  Dobrý den!Nejsem si přesně jistá co se týká prominutí darovací daně v případě vrácení darované nemovitosti na základě §629 písm.2 občan.zák.,jak se počítá 3-letá lhůta dle §25 odst.3 zákona o dani dědické,darovací a z převodu nemovitostí.Vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy vzniknul 30.8.2004 můžu ještě do konce roku 2007 zažádat o prominutí již zaplacené darovací daně,pokud provedu vrácení daru v říjnu 2007?Děkuji za odpověď!

 • #59976 Reply

  Petr

  Dobrý den, prosím o radu. Chystáme se s přítelkyní stavět rodinný dům. Pozemek je ve vlastnictví přítelkyně, byl jí darován. Já budu financovat stavbu rodinného domu asi ze 70%. Můžete poradit jak nejlépe ošetřit tuto coulou záležitost? Nabízí se řešení, stavba dobu na oba dva, a po dokončení stavby by přítelkyně daroval půl pozemku darovací smlouvou mně. Je to takto proveditelné? Slyšel jsem, že mohou být problémy s kolaudačním řízením. Snad je to i z hlediska daně ta nejlepší varianta. Děkuji za radu.

 • #59977 Reply

  Oldřich Kučina

  Moji rodiče bydleli v družstevním bytě,matka ve věku 81let onemocněla a otec ,který byl zdráv se o ní staral.Když už byl na konci svých sil jediná moje sestra jej přesvědčila,aby nechal byt přepsat na její dceru,tedy vnučku.Zhruba za měsíc na to ukončil život sám.To matce bylo 82 let.Zemřela několik měsíců po něm v LDN.

  Rozdíl mezi přepsáním bytu a jeho smrtí byl zhruba měsíc.Já jsem nic netušil,bydlím 150km mimo,a přitom jsme se jako rodina stýkali.

  Matku dovezli k SBD autem a úřednice jí dala smlouvu v autě podepsat,protože matka by tam ani nedošla.K dědickému řízení po otci jsem nebyl vyzván údajně pro nepatrný majetek.Přitom vím,že otec měl na svém účtu zhruba 120tis.Kč.Sestra měla dispoziční právo k účtu.

  Po smrti mé matky jsem musel sám jít vstříc dědickému řízení a dal jsem plnou moc právníkovi,který musel zjistit kde se dědické řízení koná a tam mne zastupoval.Pro nepatrný majetek jsme tedy nic nedědily.

  Když jsem pochopil o co se jedná sehnal jsem si zdravotní dokumentaci o matčině nemoci(místy nepoznávala lidi atd).Mám z toho takový pocit,že kdo si co sebere v tomto státě to má a vlastně právo je jen proto,aby mu to posvětilo.

 • #59978 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, tříletá lhůta se počítá ode dne právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí, a o prominutí daně je zároveň v této 3-leté lhůtě požádáno. Tedy tato lhůta Vám dne 30.8.2007 již uplynula.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59979 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že do katastru nemovitostí může být zapsána nejdříve rozestavěná stavba (tj. je znatelné 1. nadzemní podlaží), min. do této doby bych doporučila sepsání alespoň smlouvy o půjčce na investované částky plus zástavní právo k pozemku. Záleží také na rychlosti stavby, pokud postavíte dům za 1/2 roku, asi by bylo lepší řešit vlastnictví až po kolaudaci. Pokud však budete stavět 2 roky, tak doporučuji zapsat do katastru tu rozestavěnou stavbu a to do podílového spoluvlastnictví Vás obou.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59980 Reply

  Radim

  Koupil jsem státni byt v kterém bydli má babička.Koupil jsem ho vlastně za ní..Založilo se bytové družstvo a to chce po mě za převod bytu 6000Kč.Jsem vnuk nájemkyně a tak musím platit.Platba se nevztahuje na přímé potomky atak se chci zeptat na to, když babička převede byt na mojí mamku a ta zase na mě, jestli v tom nebude nějaký háček v podobě darovací daně…

 • #59981 Reply

  Sahir

  Může mi prosím někdo poradit resp. potvrdit či vyvrátit tvrzení, že darem nabytou nemovitost-byt je možné prodat až po uplynutí 5 let jeho vlastnictví? Nemění v tomto ohledu něco novela zákona o daních?

  Děkuji předem

 • #59982 Reply

  Martina

  Dobrý den , chtěla bych vás poprosit o radu. S manželem si chceme koupit byt v osobním vlastnictví přes hypotéční úvěr. Ale jelikož jsem již po 2 vdaná a můj bývalý manžel zanechal dluhy, máme strach aby nám byt v budoucnu nevzali. Dalo by se byt koupit přes hypotéku na naše jsméno a hned potom ji napsat na maminku, třeba darovací smlouvou, která v něm i bude bydlet a přenechá nám svůj větší byt? A musela by se platit darovací daň a podávat s tím spojené daňové přiznání?

  MOc vám děkuji za odpověď a přejeme hezký víkend

 • #59983 Reply

  Jarmila

  dobrý den,

  manžel je vlastníkem rodinného domu,který zdědil po rodičích a ve kterém žijeme přez 20 let, máme dvě dcery, manžel pak z prvního manželství dceru jednu, potřebovali bychom vysvětlit jak je to s dědickými právy na tento majetek a jak postupovat, pokud by chtěl rodinný dům převést na jednu z našich dcer

  předem děkuji za odpověď Jarmila

 • #59984 Reply

  Jana

  Dobrý den , má maminka mi chce darovat rodinný domek , zároveň mám ještě sestru. Prosím o radu jak postupovat. Děkuji předem

 • #59985 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  skutečnost, že máte sestru, je pro darování jako takové zcela nepodstatné. Pokud Vám chce maminka darovat dům, ať Vám jej daruje.

 • #59986 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  co se týče dědictví, tak v případě smrti Vašeho manžela bude dům rozdělen na čvrtiny, kdy Vy, Vaše dcery a další dcera zdědíte každý tento 1/4 podíl.

  Pokud chcete dům převést na dceru, můžete tak učinit buď darováním darovací smlouvou nebo prodejem smlouvou kupní.

 • #59987 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  okamžikem nabytí vlastnického práva k nemovitosti získané buď darem nebo na základě jiné skutečnosti, můžete jako vlastník s nemovitostí nakládat dle svého uvážení, tedy ji např. prodat.

  Ona lhůta 5 let může mít význam pouze v otázce daňové; po uplynutí lhůty 5 let mezi nabytím a prodejem totiž nehradíte daň z příjmů. Neznamená to však, že byste ji nemohli prodat. Můžete, ale zaplatíte daň, pokud např. nepoužijete peníze pro bytovou potřebu.

 • #59988 Reply

  HOnza

  Dobrý den, jsem rozvedený a mám dvě děti. Vlastním byt, který bych chtěl darovat svojí přítelkyni. Zajímalo by mě, jestli děti mohou právně napadnout darování bytu, v případě mého úmrtí.

  Děkuji za odpověď Honza L.

 • #59989 Reply

  Lenka

  Dobrý den. Chci svým 2 dětem darovat každému 1/2 domku. Mohu tak učinit na 1 darovací smlouvě a 1 vklad na katastru , nebo musím každému dítěti napsat zvlášť darovací smlouvu na 1/2 a každý sám musí na katastr?

  Děkuji

 • #59990 Reply

  Karel H

  Dobrý den.

  Prosím o radu ohledně darování bytu.Moje maminka mi chce darovat byt,který má v osobním vlastnictví.Jeho cena je cca 650 000 kč.Chci vědět kolik bude výsledná částka za celou transakci(Je třeba odhad?,Kolik zaplatím daň.,Poplatek notáři.atd.)Od roku 2008 je v problematice darování hodně nového a nerad bych něco opomenul.Za odpověď předem děkuji.

 • #59991 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  při tomto darování nebudete platit žádnou daň ani odhad; nepotřebujete ani notáře. Celé Vás to bude stát 500,- Kč za kolek na vklad do katastru nemovitostí, tedy pokud si budete sepisovat sami.

 • #59992 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud bude smlouva sepsána v pořádku a v souladu s právem, těžko by mohly být při napadení darovací smlouvy úspěšní.

 • #59993 Reply

  Alena Pilařová

  Dobrý den, maminka mi chce darovat byt v řadovém domku se zahrádkou. Je psaný v katastru jen na ni. Byt byl družstevní, nabyla ho jako vdova, do osobní ho vlastnictví ho koupila již za trvání druhého manželství. Její druhý manžel má dceru, se kterou se nikdy nestýkal. Já sourozence nemám. Pochopila jsem z předchozích odpovědí, že už odhad není potřeba. Sepsání věcných břemen je samozřejmé. Ale jak darovat, ev. co udělat pro to,aby kdyby se se mnou něco stalo, neměl nárok na byt můj manžel, ale jenom naše děti? Děkuji za odpověď.

  Alena

 • #59994 Reply

  Magdaléna Balická

  Dobrý den, chtěla bych se informovat ve věci darování staršího rodinného domu, který vlastní moje maminka. Ale je tady asi nevím problém a s tím bych chtěla poradit. Mám sestu, která je nesvéprávná a žije v ústavu. Maminka chce majetek přepsat na mne a nevíme zdali by bylo možno celý tento majetek odkázat pouze jedné dceři a jakým postupem

 • #59995 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud chcete, aby v případě Vaší smrti byt (či i ostatní věci) zdědily Vaše děti a nikoli manžel, sepište závěť, v níž děti určíte za jediné dědice.

  Pokud byste závěť nesepsala, zdědil by vše manžel a děti, každý stejným dílem.

 • #59996 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nesvéprávnost Vaší sestry neznamená, že by nemohla dědit; to samozřejmě může.

  Pokud ji ale matka nevydědí sepsáním listiny o vydědění, je neopomenutelným dědicem a jako taková bude dědit vždy. Pokud matka sepíše závěť, v níž odkáže vše Vám, i tak bude dědit 1/2 toho, co by dědila v případě dědění ze zákona.

 • #59997 Reply

  Renata Vyvlečková

  Dobry den.Náš RD má 4 spoluvlastníky.Každému patří 1/4 RD.Manželovi,jeho bratrovi,matce a otci.Souhlasili s tím,že si to opravíme a něco přistavíme.V dolní části RD jsme zabrali pouze 3 místnosti a zbytek jsme si přistavili.Vždy s tím ostatní spoluvlastníci souhlasili a také nám vše podepsali.Nyní jsme naši bytovou jednotku zkolaudovali.Tchyně chce abychom dali nějaké peníze bratrovi.Kolik jsme povinni mu dát?Při darování byla cena 1/4 RD odhadnuta na 250tis.20 let už tu nežije a my tu žijeme 14let.Měli bychom se s nimi domluvit ,aby nám dům darovali,nebo co nám radíte?Mockrát Vám děkujeme za radu.

 • #59998 Reply

  Jan Masopust

  S bývalou manželkou (máme spolu syna) potřebujeme provést vypořádání nemovitostí, ona je vlastníkem poloviny bytu, který užívám, já vlastním byt, který užívá ona. Chceme provést výměnu s co nejnižšími daňovými náklady. Je možné provést následující transakci bez obav z obcházení zákona: darovat nemovitosti našemu synovi, požádat o zápis v katastru, a poté by daroval nemovitosti syn nám tak, jak je ve skutečnosti užíváme. Darovací daň v linii přímé bychom neplatili. Děkuji

 • #59999 Reply

  Jana Dobaiová

  Dobrý den, chtěla bych vědět co vše(jaké dokumenty atd) potřebuju v případě kdy chce na mě manžel napsat polovinu rodinného domu v kterém nyní bydlíme. Manžel ho dostal za svobodna darem od svých rodičů.

  Musí být sepsána smlouva u notáře a kolik to popřípadě stojí?

  Dále mě zajímá, manžel má z předešlého manželství 2 děti,a spolu máme také dvě děti. Jak by to bylo s mou polovinou domu po manželově smrti-respektivě mají děti z prvního manželství nárok i na mou polovinu domu když máme společné jmění?

  Děkuji za odpovědi.

 • #60000 Reply

  Michal Konečný

  Zdravím, chtěl bych se zeptat, moje matka je vlastníkem chaty spolu s otcem, jsou rozvedení a jsou spoluvlastníky id 1/2 nemovitosti. Matka chce na mě, na svého syna přepsat svoji polovinu nemovitosti ve formě darovací smlouvy. Otazka: musí při uzavření této darovací smlouvy mít souhlas bývalého manžela (mého otce).? Děkuji za odpověd

 • #60001 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, situaci kolem spoluvlastnicvtí jste měli řešit již dříve. Právní vztahy k nemovitosti mohly být jasné a nemuselo dojít k tomu, že po Vás v budoucnosti bude ještě něco požadováno (a to se právě děje). Z toho, co píšete vyplývá, že dům není výlučně Váš, ale jsou tam další spoluvlastníci. Nejlépe by tedy bylo vypořádat spoluvlastnictví dohodou. To znamená, že uzavřete dohodu o zrušení a následném vypořádání spoluvlastnictví s tím, že odstupujícím spoluvlastníkům vyplatíte kompenzaci. Buď se dohodnete nebo necháte udělat odhad. Ten bude na cenu současnou. Jestliže někdo ze spoluvlastníků k tomu dá návrh, tak může takové vypořádání provést soud.

 • #60002 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vlastník si se svým majetekem může libovolně disponovat (pokud tím neohrožuje práva jiných). Ale v tomto případě se jedná o klasickou českou cestu, jak něco obejít. O obcházení zákona jde, když je právním úkonem učiněno něco, co sice není se v přímém rozporu se zákonem, ale ve svých důsledcích by vedlo k tomu, že by zákon nebyl dodržen. Tady se jedná o to, že máte v úmyslu provést směnu bytů (podléhající zdanění), kterou chcete zastřít darováním a to hned 4-násobným (2 byty na syna, zpětně 2 byty rodičům). Jestliže by došlo k napadení těchto darování u soudu, pak by právě soud rozhodl, jestli se skutečně jedná o obcházení zákona a darování je tedy absolutně neplatné nebo ne. Zajímavá by byla i eventualita, že by se synovi zalíbilo vlastnictví dvou bytů natolik, že by je již nikomu jen tak nedaroval. K tomu ho nakonec nikdo nutit nemůže. On bude vlastník a on se rozhodne.

 • #60003 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, u notáře můžete sepsat smlouvu o rozšíření SJM. Dům pak bude ve společném jmění. Nebo můžete sepsat darovací smlouvu, to pak bude dům v podílovém spoluvlastnictví (nikoli v SJM). Pokud jde o potomky, budou po otci dědit všichni. Nejdříve se vypořádá SJM a to ostatní se vypořádá v dědictví. To, co připadne výlučně Vám ze SJM, není tedy zahrnuto do pozůstalosti.

 • #60004 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, protože se jedná o převod osobě blízké (od matky na syna) nevzniká druhému spoluvlastníkovi nárok na předkupní právo. Vaše matka tak může učinit bez jeho souhlasu, který není nutný (§140 občanského zákoníku).

 • #60005 Reply

  Jana Dobaiová

  Dobrý den, zajímalo by mě co potřebuji, jaké dokumenty atd. k darovací smlouvě na dům.

  Děkuji za odpověď

 • #60006 Reply

  Martina Volemanová

  Dobrý den.

  Rodiče mi chtějí darovat 1/2 RD. Překvapila mne odpověď ve vaší rubrice, že při darování bytu stačí jen vklad do katastru. Platí to samé i u RD? Stačí když si mezi sebou sepíšeme darovací smlouvu bez notářského ověření? Děkuji

 • #60007 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, všechno, co k tomu potřebujete naleznete v této diskuzi, tak si ji pročtěte. (viz http://www.pravnik.cz/pravidla-forum.html)

 • #60008 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevím, co Vás překvapuje, ale je to skutečně tak. Pokud se týká ověření, pak budete potřebovat úřední ověření podpisů alespoň na jednom vyhotovení darovací smlouvy. Je to nutné pro účely řízení o vkladu na katastru nemovitostí, ke kterému budete darovací smlouvu dokládat.

 • #60009 Reply

  Jana Pitulová

  Zdědili jsme (3 dědici) dům, ten jsme prodali. Nyní budeme tedy platit:

  1) dědickou daň (manžel je prasynovec – kolik bude platit?

  2) daň z nemovitosti na příslušné období – to je OK

  3) daň z převodu nemovitosti – to je 3% z jaké ceny – prodejní? V této ceně musí být zahrnuta i provize realitních kanceláří, nebo je to z ceny, kterou jsme v reále dostali?

  4) musíme platit i těch 15% rozdílu z ceny odhadní a ceny prodejní, když jsme nemovitost prodali za dobu kratší než 1 rok?

  Děkuji předem za odpovědi.

 • #60010 Reply

  Petr Beyr

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, když si doma sestavíme darovací smlouvu na nemovitost podle vašeho vzoru, tak jestli stačí ověřit jenom podpisy a kde je ověřit jestli u notáře a nebo jestli stačí na matrice.

  Děkuji za odpověď.P.Beyr

 • #60011 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s Vašimi daňovými dotazy se obraťte rovnou na finanční úřad.

 • #60012 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podpisy Vám ověří jak na matrice, tak u notáře. Obojí je úředním ověřením podpisu.

 • #60013 Reply

  Eva Zemlickova

  Dobry den, rodice jsou rozvedeni jiz radu let, doposud neprobehlo majetkove vyporadi, a tak stale oba vlastni polovinu RD,ve kterem bydli ma matka.Chtela jsem se zeptat,zda by k vyporadani mohlo dojit formou daru a zda by se takto platila nejaka dan.

 • #60014 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud mezi rozvedenými manželi neproběhlo vypořádání k nemovitosti do 3 let, stává se jejich společné vlastnictví podílovým spoluvlastnictvím, v němž každý je spoluvlastníkem podílu o velikosti 1/2. Je možné, aby jeden daroval svůj podíl druhému; daň se však hradit bude, protože již nejsou vůči sobě v žádném vztahu a to darovací daň ve výši 7 %.

  Druhou možností je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti.

 • #60015 Reply

  Eva Zemlickova

  Dekuji.Chtela jsem jeste zeptat, zda mate na mysli zruseni spoluvlastnictvi a pokud ano, zda by se za nabyti vlastnictvi pouze jednoho z rodicu platila nejaka dan a jaka.

  Jeste me napadlo, zda by se cela zalezitost dala resit tak, ze by jeden z rodicu darovat 1/2 RD me (dceri) a ja ji pak darovala druhemu rodici.Pokud ano, po jake dobe, bych nemovitost mohla darovat a zda bych za ni musela platit dan. Dekuji.

 • #60016 Reply

  Petra Kodrlová

  Přeji Vám dobrý den a zároveň prosím o radu.Mám tři sourozence a matka jednomu z nich darovala 3-pokojový byt s tím,že nás ostatní dle ústní dohody musí vyplatit,což neučinil.Ve smlouvě bylo udáno,že jakmile se tento k matce špatně zachová,může matka od smlouvy odstoupit.Bratr byt po darování ihned prodal,k vyplacení nedošlo a při stěhování vystěhoval i jednoho ze sourozenců,který měl v bytě trvalé bydliště do podnájmu s tím,že se má o sebe postarat,úřady mu sebraly OP a skončil jako bezdomovec.Prosím o radu-lze od smlouvy odstoupit,jestli ano,dát bratra k soudu,a jaká je lhůta promlčení od podpisu darovací smlouvy?Předem moc děkuji.Petra

 • #60017 Reply

  Eva Zemlickova

  Dobrý den,

  uvedu příklad. RD je ve spoluvlastnictví byvalých manželů. Lze, aby otec svou polovinu daroval mezi své tři děti, aniž by děti platily darovací daň a ty poté své díly opět darovaly dále (např. na matku)? Pokud ano, po jaké době lze tyto kroky učinit a zda zde hrozí nějaká rizika. Mockrát děkuji.

 • #60018 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  začnu tím, že Váš bratr nemá žádnou povinnost Vás vyplácet. V případě darovací smlouvy není možné hovořit o odstoupení od smlouvy ale max. o vrácení daru. Obdarovaný je povinen dar vrátit, pokud se chová k dárci nebo členům jeho rodiny v rozporu s dobrými mravy. Zde byste tak mohli být úspěšní v příp. soudním řízení. Nicméně problém je zde ten, že byt je již ve vlastnictví třetí osoby a nikoli bratra.

  Z toho důvodu doporučuji obrátit se na nejbližšího advokáta a s ním se na dalším postupu domluvit.

 • #60019 Reply

  Lucie Neumanová

  Dobrý den, chci si nechat přepsat RD kde 1/2 je napsaná na babičku a 1/2 na moji matku.Stačí v tomto případě darovací smlouva a poté zápis do katastru, nebo se v tomto případě postupuje jinak?Předem díky Lucie Neumanová

 • #60020 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  "přepis" nemovitosti může být proveden pouze na základě nějakého právního úkonu, tj. např. darovací nebo kupní smlouvou. Oboje znamená sepsání smlouvy a její následné vložení do katastru nemovitostí.

 • #60021 Reply

  Jana Dobaiová

  Dobrý den, manžel mi chce darovat polovinu rod. domu. Smlouvu si chceme napsat sami. Možná se budu ptát hloupě, ale jak se to formuluje do smlouvy-jako daruji ideální polovinu rodinného domu?

  a

  A je to už myšleno včetně pozemku nebo se to musí také zvlášt zapsat do smlouvy?

  Děkuji za odpověď Dobaiová

 • #60022 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a ten dům je nyní ve výlučném vlastnictví manžela?

  Může se to napsat např. tak, že dárce touto smlouvou daruje obdarovanému podíl o velikosti 1/2 na shora specifikovaných nemovitostech do jeho podílového spoluvlastnictví.

 • #60023 Reply

  Jana Dobaiová

  Ano celý dům je ve vlastnictví manžela, dostal ho darem od svých rodičů ještě než jsme se poznali.

  Tak když to napíšem do smlouvy jak mi radíte tak to bude stačit a bude to znamenat, že kazdý máme nárok na jednu polovinu nemovitosti?

  Jinak děkuji za odpověď Dobaiová

 • #60024 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, tímto darováním totiž nedojde k tomu, že by se dům stal součástí společného jmění manželů, ale budete ho mít v podílovém spoluvlastnictví a to každý 1/2.

  Smlouva samozřejmě musí obsahovat i jiná nezbytná ustanovení, aby mohla být považována za platnou. Zároveň je samozřejmě třeba tuto smlouvu vložit na katastrální úřad.

  Pokud si ale nevíte rady, raději se obraťte na odborníka, který Vám smlouvu sepíše.

 • #60025 Reply

  Zdeněk Vojkůvka

  Dobrý den, s manželkou bydlíme u jejich rodičů v rodinném domě. Dům má na sebe psaný její otec a chce nám darovat ideální polovinu. Chci se zeptat jestli stačí v darovací smlouvě napsat že daruje ideální polovinu manželům … , nebo to musí mezi nás rozdělit na 1/4 tak že já budu mít 1/4, manželka 1/4 a její otec 1/2. Děkuji za odpověď.

 • #60026 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  musí uvést, že daruje podíl o velikosti 1/2 manželům. Rozdělení na čtvrtiny nejde, protože Vy společně můžete nabývat pouze do SJM a v jeho rámci nemáte podíly, které by byly schopny samostatného převodu.

 • #60027 Reply

  Pavel mladší

  Dobrý den, prosím o radu. Pokud mi rodiče věnují byt pomocí darovací smlouvy, je nutné, aby se úředních záležitostí (oveření darovací smlouvy pravíkem, notářem+přepis na katastru) účastnily obě strany osobně? Resp. zda-li zápis do katastrové mapy může provést nový majitej /já/ bez účasti druhé strany /rodičů/?

 • #60028 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jde o sepis smlouvy účastní se obvykle všichni. Stejně tak nelze ověřit podpis bez přítomnosti toho, kdo podepisuje. Návrh na katastr pak může dát kdokoliv, lze ho poslat i poštou.

 • #60029 Reply

  Jakub

  Dobrý den,

  chtěl jsem se Vás poprosit o radu. Moji rodiče vlastní byt a chtěli by ho na mě přepsat. Co je pro to potřebné udělat?

  Díky moc Jakub.

 • #60030 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zejména je nutné sepsat smlouvu (darovací nebo kupní) a tuto vložit spolu s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Pokud půjde o darování, není nutný odhad ani podávat daňové přiznání. V případě prodeje budou rodiče hradit daň z převodu nemovitosti (nutný odhad a podání daňového přiznání).

  Pokud si se smlouvou nevíte rady, obraťte se na odborníka.

 • #60031 Reply

  Jan Suk

  Dobrý den.Mám k Vám prosbu o radu.Moje maminka má vlastní domek na vesnici.Navhrla mi že tento domek nechá přepsat na mne(dcera)a já bych potřebovala poradit jak nato.Jestli musí být odhad domku,jaké dokumenty si musíme vyzvednout nebo pořídit,jestli vypis z katastru atd.Potom jak je to s podpisem smlouvy,jestli stačí na matrice nebo jestli musime k notáři.Jelikož ted na tom nejsme moc finančně dobře zajimá mi i kolik bude stát cca tento převod domku.Moc děkuji Katka

 • #60032 Reply

  lucie r.

  dobry den chtela jsem se zeptat co vsechno musi moje matka udelat kdyz chce darovat byt v osobnim vlastnicvi memu nezletilemu synovy 6 let.dekuji za odpoved lucie r.

 • #60033 Reply

  Ivana Dobiášová

  Dobrý den

  Vlastním 1/2 RD a druhou 1/2 RD vlastním s manželkou ve SJM. Chtěl bych, aby celý dům byl ve SJM. Je tedy možné udělat darovací smlouvu, kdy svoji 1/2 RD daruji do SJM? Výsledkem celé akce by bylo, že celý RD tak bude ve SJM.

  Děkuji za odpověď.

 • #60034 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  sepsat darovací smlouvu, kterou za syna jako zákonný zástupce podepíšete a tento úkon se musí nechat schválit soudem.

  Pak se podá návrh na vklad do KN.

 • #60035 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to opravdu nelze – to byste si chtěl darovat sám sobě? Tuto věc lze řešit pouze sepsáním notářského zápisu o rozšíření SJM o tento podíl na domě.

 • #60036 Reply

  Kamil

  Dobrý den, mám dotaz. Oba žijící rodiče mé manželky darovali svému synovi nemovitost-rodinný dům včetně pozemku. Manželka nebydlí v tomto domě. Může manželka požadovat finanční vyrovnání? Musí rodiče oznámit svým potomkům své rozhodnutí darovat nemovitost pouze jednostranně. Děkuji Kamil

 • #60037 Reply

  zdenka gondová

  Ráda bych poprosila o radu. S manželem vlastíme každý polovinu rodin.domu. Manžel mě chce darovat polovinu ze své poloviny, t.j. jedna čtvrtina.Jak tento podíl přesně specifikovat v darovací smlouvě?Nevím jestli polovinu z poloviny nebo jinak. Děkuji. Zdena

 • #60038 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  o jakém finančním vyrovnání hovoříte? Rodiče jako vlastníci nemovitosti mohou nakládat se svým majetkem dle svého uvážení, tzn. třeba jej darovat a to komukoli. Jejich syn ani rodiče rozhodně žádnou povinnost vůči ostatním nemají, natož komukoli, tedy ani svým dětem tento úkon oznamovat. To je čistě jen jejich věc.

 • #60039 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud máte dům ve společném jmění manželů, není možné podíly darovat, protože žádný z Vás není vlastníkem části, samostatně schopné převodu. To by bylo možné pouze tehdy, pokud máte dům v podílovém spoluvlastnictví, tzn. získali jste jej např. před uzavřením manželství.

  V SJM to můžete řešit pouze zúžením či rozšířením SJM v rámci notářského zápisu.

 • #60040 Reply

  Stanislava Čarková

  Prosím a radu, jak by měla vypadat darovací smlouva. Chtěla bych tetě darovat čast domku (1/8), ktery jsem zdědila po mamince, ale chtěla bych aby se v darovací smlouvě mohlo objevit ujednání o tom, že zda bude nemovitost prodána do 10let, požaduji onu 1/8 z utržených peněz,vyplatit. Děkuji za odpověď . Čarková

 • #60041 Reply

  Jan Novák

  Dobrý den,

  mám dotaz, chci darovat s manželkou nemovitost synovi. Syn má dva bratry a já se chci zeptat, zda bude muset syn po naší smrti se s bratry vyrovnat. /myslím tím uplatnit nějaké dědictví/

  Předem děkuji za odpověď.

 • #60042 Reply

  Roman Vlach

  Dobrý den, mám dotaz. Rodiče mojí ženy darovali dům, ve kterém společně bydlíme, manželce. Dům hodláme významně rekonstruovat, přičemž manželčin příjem nebude stačit na hypotéku. Proto se ptám: je nutnou podmínkou, aby ten, "na koho" bude hypotéka napsána, byl i vlastníkem nemovitosti? Mnohokrát děkuji za odpověď!

 • #60043 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně, to je spíše věcí banky a ne právníka. Obecně však pro to není žádný důvod.

 • #60044 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vyrovnávat se se svými sourozenci nebude muset. Pouze se o tento dar může snížit jeho dědický podíl.

 • #60045 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud si se smlouvou nevíte rady, raději si ji nechte sepsat u odborníka.

 • #60046 Reply

  Karel Pichler

  Dvě sestry a jejich manželé jsou spolumajitelé rodinného dvojdomku.Co je výhodnější pro předání poloviny domu jedněch manželů druhým.Darovací smlouva ,nebo prodej,či nějaká kombinace

 • #60047 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, projděte si diskuzi, na tohle téma již bylo reagováno. Jinak daňovou optimalizaci převodu si musíte nechat vypracovat u daňového odborníka. Při darování bude převod rozdělen a darování mezi sestrou a švagrem bude podléhat darovací dani, mezi sestrami ne. Prodej bude podléhat dani z převodu nemovitosti v celé částce odhadní ceny 1/2 domu.

 • #60048 Reply

  vaclav janousek

  Prosim o info, jak postupovat pri darovani bytu v OV, ktery je mym vlastnictvim a chci jej darovat sve dceri.

  Dcera je nezletila, byla sverena do pece matky a zije ve spolecne domacnosti s matkou. Byt je koupeny jako novy od developera v r.2007, vklad do katastru byl ucinen v prosinci 2007.

  1. Staci sepsat darovaci smlouvu, tuto podepiseme ja a jeji matka jako zakonny zastupce, nechame si tento ukon schvalit opatrovnickym soudem a po schvaleni nechame provest zmenu na katastru nemovitosti?

  2. Budu muset ja, nebo matka jako zak. zastupce krome poplatku za vklad na katastr platit nejake poplatky nebo dane?

  3. Bylo asi podstatne jednodussi byt nechat napsat hned pri jeho koupi na dceru?

 • #60049 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dcera je nezletilá, proto si tento úkon opravdu budete muset nechat schválit soudem. Od daně jste jako přímý příbuzní osvobozeni. A to, kdy přesně byt dceři darujete je na Vašem rozhodnutí. I kdyby jste nechal byt "napsat" na dceru při koupi, stejně se jedná o úkon přesahující běžný rámec a musel by jste k opatrovnickému soudu také.

 • #60050 Reply

  Jméno neuvádět

  Dobrý den,

  rodiče darovali darovací smlouvou dům mé sestře. Ta není vdaná, ani nemá děti, žije 10 let s druhem. Co se stane s domem, při jejím ( nedej bože) případném úmrtí? Propadne dům státu a nebo si na nej může dělat nárok druh? Jak se jedná v takovém případě?

  Děkuji za odpověd.

 • #60051 Reply

  Jaroslav Lankaš

  Dobrý den.CHci se optat vlastním s manželkou rodinný dům máme 3 děti které jsou plnoleté. Jednomu synovi jsme darovali rodinný domek po manželových rodičích a náš domek bychom chtěli darovat zbývajícím 2 dětem ale až po naší smrti tak by nás zajímalo jak to udělat aby syn co byl obdarován domkem po prarodičích nic nedostal.Za jakých okolností je právo na vydědění Děkuji za odpověď.

 • #60052 Reply

  Ivana Erdlová

  S otcem vlastním na půl chatu, pozemek je celý otcův. Nyní mi chce otec darovat svou půlku chaty a celý pozemek. Musíme mít odhad nebo stačí také jen darovací smlouva s ověřenými podpisy?

 • #60053 Reply

  Alena

  Dobrý den,

  Mame se sestrou koupeny RD, a každa si chceme vybudovat svůj byt. Ale nemíme nikde napsano co je koho nebo která půlka je čí. Chci se prosím zeptat jestli to vůbec jde a jak se to provádí a kde. Jestli to stačí sepsat mezi sebou a pak to donest jen na podpis k notaři? A jestě co když k jedné z nás príjde třeba exekuce budou brát v ávahu to že k sobě nepatříme? Máme svůj vchod a chceme posupně dělat vše svoje a možná to prodat. Děkuji moc Aja

 • #60054 Reply

  Martina Davini

  Dobrý den,

  maminka mi darovala byt, darovaci dan se mezi primymi pribuznymi nehradi, ale musim 1) odvest nejakou jinou dan financnimu uradu napriklad za prevod bytu?

  Jedna se o byt v osobnim vlastnictvi, vetsinou v kvetnu se 1x rocne odvadi na FU dan z nemovitosti. Zatim mi neprislo z katastru potvrzeni, ze uz je byt muj, 2) bude to odvadet jeste letos maminka nebo uz ja? Dekuji

 • #60055 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  odhad nepotřebujete, stačí darovací smlouva a návrh na vklad do katastru.

 • #60056 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  toto je třeba vyřešit tzv. Prohlášením vlastníka nemovitosti s vymezením bytových jednotek a to v rámci Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Není to však jednoduchá záležitost, proto doporučuji obrátit se se sepsáním na advokáta.

  Exekutorovi musíte prokázat, že věci jsou vaše a ne povinného. Pokud i tak zabaví, domáhejte se u soudu vyloučení těchto věcí z exekuce.

 • #60057 Reply

  Romana

  Dobrý den,

  Mám dotaz ohledně darovaní, moji prarodiče mi chtějí darovat chalupu. Moje matka i dva sourozenci s tímto souhlasí. Je tedy možné jen sepsat darovací smlouvu na mou osobu a vložit jí do katastru? Je nutný „souhlas“ (nebo-li vzdání se potencionálního dědictví) mojí matky, (popř. sourozenců) s darováním nemovitosti? Jedná se mi o případné nároky v budoucnu. Je nutný odhad nemovitosti?

  Děkuji

 • #60058 Reply

  Milan Pešat

  Dobrý den.Má manželka je v LV uvedena jako vlastní našeho RD.Z přilehlé stodoly jsme si postavili obytný dům a v novém LV je vlastníkem SJM.Tento obytný domek nemá eč a čp.Jsou tedy dva LV,Manželka zemřela,dospělá dcera má novou adresu trvalého pobytu.Lze sjednotit oba LV,mohu celý domek darovat bratrovi,jsem vlastníkem i prvního Rd?

  Děkuji Milan Pešat 606 270 963

 • #60059 Reply

  Stanislav Kadubec

  Chci darovat svému synovi rodiný dům,vým,že v tomto případě se darovací daň neplatí.Ale,když si dám podmínku dosmrtného užíváni 1/2 domku budu platit nějakou daň? A můžu do dosmrtného užívání napsat taky manželku(matku mého syna,kterému chci domek dát) i když

  v součastné době jsem jediným majitelem?

 • #60060 Reply

  Lukas Novak

  Dobry den

  zajimalo by mne kolik zaplatim kdyz prodam pozemek. Pozemek jsem dostal darem od sve matky pred 4 roky a zaplatil jsem darovaci dan. Nyni chci pozemek prodat, ale trochu me vystrasily s tim, ze budu muset zaplatit jeste nejakou dan z rozdilu ceny z ktere se platila darovaci dan s dani z prodeje. Kolik procent bych musel zaplatit z rozdilu. Udajne mam pockat jeste rok, abych mel pozemek ve vlastnictvi 5let. Dekuji

 • #60061 Reply

  smlouvy zdarma

  Stačí Vám jen smlouva a návrh na vklad do katastru nemovitstí, souhlas nikoho dalšího nepotřebujet je to prostě vůle Vašich prarodičů. Odhad rovněž není třeba, protože není v současné době žádný předpis, který by Vám tuto povinnost uvádět cenu do darovací smlouvy ukládal, protože jako příbuzný v řadě přímé nebudete platit daň darovací. Co se, ale může stát je skutečnost, že Vaši příbuzní mohou chtít, aby Vám byl dar odečten z Vašeho podílu až bude skutečné dědictví probíhat.

 • #60062 Reply

  smlouvy zdarma

  Žádnou daň z převodu či darovací nebo z příjmu platit nebudete. Co se týká daně z nemovitosti tu by letos měla platit ještě Vaše matka.

 • #60063 Reply

  smlouvy zdarma

  Právo na vydědění by asi nepřipadalo v úvahu. Za normálních okolností by každému Vašemu dítěti vznikl nárok na 1/3 dědictví, ale v rámci závěti můžete odkázat dům je dvěma dcerám a potom by Váš syn měl nárok jen na polovinu zákoného podílu tj. 1/6 dědictví, kdy z tohoto lze navíc odčítat majetek, který byl Vámi darován. Ale snad až tato skutečnost nastane vědom si Vaší dohody nechá předmětný dům svým sestrám.

 • #60064 Reply

  smlouvy zdarma

  bohužel pokud ho prodáte zaplatíte daň z převodu ve výši 3% z prodejní ceny nebo z ceny dle znaleckého posudku (z té, která bude vyšší) a pokud od nabytí vlastnictví uplyne více jak pět let bude to vše. Pokud, ale pozemek prodáte dnes, kdy jej vlastníte čtyři roky budete muset uhradit daň z příjmu. To se obrazí ve všem – přídavky na děti, příspěvek na bydlení atd. Pokud je to tedy možné rok počkejte.

 • #60065 Reply

  smlouvy zdarma

  Protože na listu vlastnicví je uvedena u jednoho domu Vaše manželka a druhý máte v SJM tak asi ještě neproběhlo dědické řízení, které by určilo kdo bude vlastník a tím asi nebudete jenom vy, ale také Vaše dcera (pokud se nedohodnete jinak) Bratrovi můžete darovat co chcete a nemusíte se na to nikoho ptát, ale musí to být v katastru napsáno na Vás.

 • #60066 Reply

  Miloš Motyčka

  Dobrý den jsme tři bratři a rodiče nám chtějí darovat dům ale nevíme jestli do darovací smlouvy stačí napsat, že se převádí vlastnické právo rovným dílem k nemovitosti anebo jestli musí být uvedeno přesné rozdělení domu.Děkuji za odpověď

 • #60067 Reply

  Alena Nováková

  Zdravím, přítel vlastní na půl rodinný dům se svou matkou. Přítel má ještě 3sourozence a ti se zvdali v dědictví nároku na dům ve prospěch přítele.

  Dům chceme začít rekonstruovat, ale chceme, aby matka přepsala svou půlku domu na přítele nebo bysme chtěli sepsat nějakou smlouvu mezi přítelem a matkou, že tam matka bude mít věcné břemeno pro případ dožití. Co by bylo nejlepší?Děkuji za odpověď Alena Nováková

 • #60068 Reply

  Dana Holečková

  Matka mi chce darovat svoji čtvrtinu rodinného domu. Může to udělat i bez souhlasu ostatních vlastníků? Dům je zatížen hypotékou, kterou ale splácím já. Lze na mě převést matčinu část domu hned, nebo až po splacení hypotéky? Co musíme udělat, aby se převod uskutečnil? Děkuji za odpověď.

 • #60069 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  napište, že převádějí dům do vašeho podílového spoluvlastnictví, každému podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti …

 • #60070 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to především záleží na Vás, čeho chcete docílit. Matka může příteli svou polovinu darovat a zároveň zřídit v této smlouvě věcné břemeno pro dožití.

  Jestliže si nevíte rady, obraťte se na odborníka.

 • #60071 Reply

  Alena Nováková

  Zdravím, dohodli jsme se na darovací smlouvě s věcným břemenem, proto by mě zajímalo, jestli stačí stáhnout si smlouvu z těchto stránek, nechat podpisy úředně ověřit na úřadě a pak to zanést na katastrální úřad?Nebo musím využít advokáta nebo nějakou pověřenou úřadní osobu?Děkuji za odpověď

 • #60072 Reply

  Alena Nováková

  a ještě bych se chtěla zeptat, jesli se nějak do darovací smlouvy musí zapsat, že dům je zastaven hypotékou – 1polovinu má pod hypotékou švagr a druhou polovinu přítel.

  ještě jednou děkuji za odpověď.

 • #60073 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Smlouvu si můžete sepsat sami, podpisy musí být alespoň na 1 vyhotovení úředně ověřeny. Existenci zástavního práva je třeba do smlouvy uvést. Zároveň doporučuji informovat o změně vlastníka hypoteční banku.

 • #60074 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě darování mezi osobami blízkými (to je Váš případ) není zapotřebí souhlasu ostatních spoluvlastníků. Sepište darovací smlouvu a tuto vložte na katastr. Smlouva by měla obsahovat ustanovení o existenci zástavního práva; tuto skutečnost doporučuji sdělit bance.

 • #60075 Reply

  Jarmila Suchánková

  Dobrý den,

  máme spolu s manželem v SJM rodinný dům, který chceme darovat synovi. Stačí darovací smlouva mezi námi oběma manžely a synem, aby celý dům byl pak v jeho vlastnictví? Předpokládám, že není třeba odhad ceny ani odvádět darovací daň. Děkuji.

 • #60076 Reply

  Martin Chmelík

  Dobrý den,

  strýc a moje mamka vlastní z 1/2 chatu, kterou mně chtějí darovat. Stačí 1 darovací smlouva nebo musí např. strýc chatu darovat nejprve mamce a ta následně mně?

  Moc děkuji za odpověď.

 • #60077 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stačí jedna smlouva. Odpověď na to by jste našel, kdyby jste si před vložením dotazu prošel tuto diskuzi.

 • #60078 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, stačí. O odhadech a dani naleznete odpověď níže.

 • #60079 Reply

  Martin Chmelík

  Moc děkuji, diskuzi jsem procházel, ale asi přehlédl. Přeji hezký den.

 • #60080 Reply

  Julie Humlová

  Dobrý den, mamina a nevlastní táta vlastní chalupu a pole. Tento majetek by chtěli na mě převést. Nevíme však, zda je časově a hlavně z hlediska výše daní a polatků výhodnější majetek darovat či prodat za symbol. cenu Nebo je ještě nějaké lepší řešení? Díky za odpověď

 • #60081 Reply

  Lukáš Jiřičný

  Dobrý den, nevím si rady s formou darování rodiného domku. Matka mé manželky, která je výhradním vlastníkem nemovitosti se rozhodla nám (maželům) nemovitost darovat. Chceme ale předejít budoucím případným problémům s bratrem mé maželky.

  1. Pokud bude nemovitost darována přímo nám, má v budoucnu a za jakých okolností právo bratr manželky něco nárokovat? (Máme s ním sepsanou dohodu o vyrovnání).

  2. Řešil by něco postup aby maminka nejprve darovala domek s 50% podílem na oba své potomky a následně nám bratr daroval svou půlku? Jaké by vznikly nároky v tomto případě?

  Předem děkuji za Váš, s přánim pěkného dne L. Jiřičný

 • #60082 Reply

  Lucie

  Dobrý den,

  měla bych na Vás prosbu. Manžel v nejbližší době dostane darem RD od svého otce. Chtěli bychom, aby dům byl majetkem nás obou, už kvůli tomu, že v něm již více jak rok bydlíme a společně jsme ho zrekonstruovali. Je tedy možné,aby byl součástí SJM ačkoliv tento dům manžel nabyl darem?( rozšíření SJM???) Jaké jsou možnosti, tchán by dům nám oběma 100% nedaroval. Děkuji Lucie

 • #60083 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  co se týče matky – od ní bude nejvhodnější darovaní (v tomto případě nebudete platit žádné daně). Co se týče nevl.otce, záleží na tom, zda-li Vás osvojil, nebo s ním žijete ve společné domácnosti – pokud ano, budete rovněž u darování osvobozena; pokud ne, budete hradit darovací daň 7%.

  V případě prodeje by matka s otcem platili 3% daň z převodu nemovitostí a možná daň z příjmů, pokud by nebyli osvobozeni.

 • #60084 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud budete v darovací smlouvě uvedeni oba – získáte dům nikoli do SJM, ale do podílového spoluvlastnictví. Můžete také formou notářského zápisu rozšířit SJM o tento dům – tato varianta je však finančně podstatně náročnější o uváděný notářský zápis. Můžete pak následně ještě uzavřít smlouvu s manželem, a ten Vám může podíl darovat – pak by se jednalo také o podílové spoluvlastnictví.

 • #60085 Reply

  Jana Málková

  Dobrý den,ráda bych Vás poprosia o zodpovězení následujícího dotazu. V současné době probíhá dědické řízení,přičemž já x protistrana (David) máme dědit dle platné závěti.Sporným bodem je přání naší babičky,která v závěti uvedla:"…Přeji si,aby při jeho případném prodeji(byt) připadlo Davidovi o 200 000,- Kč více…".Dle mého názoru bychom oba měli zdědit byt 50:50%, přičemž na byt by mělo být zřízeno zástavní právo ve výši 200 000,-Kč ku prospěchu Davida.Dle názoru právníka mého příbuzného však soud bude podíly na bytě přepočítávat tak,že David bude mít vyšší podíl na bytu,nežli já.Při následném prodeji(cena bude rozhodně vyšší než soudní odhad) bychom však podle procent nikdy nedosáhli rozdílu mezi sebou 200 000,-Kč,což by odporovalo závěti, a já bych se pak patrně musela u soudu domáhat vydání bezdůvodného obohacení ze strany Davida.Poradíte mi,prosím,jestli je můj názor správný a zda v tomto případě soud rozhodne o zástavě k bytu, nebo jaká je praxe? Předem Vám děkuji.

 • #60086 Reply

  Jaroslav Janda

  Dobrý den,potřebuji poradit RD je napsán na otce,mám ještě dva bratry.1 bydlí mino,2 zde.S družkou jsme v minulém roce investovali cca.400 000 na úpravách tohoto RD se souhlasem otce.(podkroví,plyn,odpady apod).Platíme polovinu inkasa druhou otec a 2 bratr.V poslední době nás chce 2 bratr rozeštat – mě s otcem a držkou.A dochází často k hádkám při kterých nás mě a družku,otec vyhazuje.Může otec převést RD na bratra nezletilou dceru(kterou má oblíbenou).Jak by to bylo s vypořádáním(mé investice)?Jak by jsem měl postupovat v případě dědění?

 • #60087 Reply

  jana Králová

  Dobrý den,potřebovala bych poradit.Máme koupený byt ve SJM a manžel by mi chtěl darovat svoji půlku bytu.Chtěla jsem se zeptat zda je toto možné abych pak byla po zápisu na KÚ jedinou majitelkou bytu.Děkuji

 • #60088 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, u věcí v SJM není darování možné. To by jste museli zúžit SJM o nemovitost na základě smlouvy sepsané u notáře ve formě notářského zápisu, ve které by jste nemovitost vydělili ze SJM s tím, že Vy by se stanete jeho výlučným vlastníkem.

 • #60089 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, převést na nezletilou může, ale bude to chtít souhlas soudu. Případné dědické řízení povede notář a Vy můžete vznášet námitky. Investici by jste mohl vymáhat zpět např. jako půjčku, kterou požadujete vrátit.

 • #60090 Reply

  Zdenek Šustr

  mam dotaz jako LUKAŠ JIŘIČNY dekuji za odpoved

 • #60091 Reply

  Dana Jonášová

  Od mé matky jsem dostala za manželství darem pozemek a jsem tedy jeho výlučným vlastníkem. S manželem jsme ale na tomto pozemku postavili dům. Tím pádem jsme s manželem spoluvlastníci domu. V katastru nemovitostí jsem však zapsaná jako vlastník pozemku i domu pouze já. Chci darovat dům i s pozemkem naší společné dceři, manžel s tím souhlasí. Musím nejdříve poslat na katastr souhlasné prohlášení manželů, že dům vlastní i manžel a čekat na zápis? Nebo to jde sepsat do darovací smlouvy, a jak? Nebo mohu sama darovací smlouvou vše dát dceři? Když nikde nebude uvedený manžel nemohl by se třeba v budoucnu odvolat a chtít majetek zpět? Děkuji za odpověď Dana Jonášová

 • #60092 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zápis vlastnictví domu v rámci SJM jste měli

  řešit již v době, kdy k tomu došlo. Podle současného zápisu jste jediným vlastníkem Vy, tudíž by jste darování měla provést sama (vlastnické právo k nemovitosti totiž vzniká až vkladem do KN). Ledaže by jste nejprve uvedly zápis na KN do souladu se skutečností a teprve pak dům darovali společně, pozemek však pouze Vy. Konzultujte postup na katastru.

 • #60093 Reply

  Petr Basler

  Dobrý den, dostal jsem darem 1/3 domu od matky s břemenem jejího dožití. Při darování této 1/3 další osobě ( i s břemnem ?) – manželka, syn – lze vymáhat mojí matkou případné vrácení daru po mě ?Děkuji

 • #60094 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dárce se může domáhat po obdarovaném vrácení daru, chová-li se k němu nebo členům jeho rodiny obdarovaný tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. V tomto případě by tak tato podmínka nebyla naplněna a dárce by se vrácení daru domáhat nemohl.

 • #60095 Reply

  Ladislav Mríšo

  Řeším podobný problém aměl bych zájem o radu.Děkuji

 • #60096 Reply

  Věra Brožová

  dobrý den potřebovala bych poradit jak napsat potvrzení o finančním vyrovnání.můj mamžel dostal od svých rodičů dům už ho má přepsaný na sebe a chce se finnačně vyrovnat se svým bratrem.nevím jak napsat potvrzení o vyrovnání, se kterým pak půjdou na městský úřad potvrdit podpisy. děkuji za odpověď Brožová

 • #60097 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, sepisování a konzultace takových právních písemností je věci placených právních služeb,to jde nad rámec zdejší poradny. Můžete se pokusit vyhledat nějaký vhodný vzor na internetu nebo kontaktovat právníka. Jestli to chcete "risknout" sami musí být taková dohoda především srozumitelná, dostatečně určitá a účastníci ji samozřejmě musí podepsat na základě své vážné a svobodné vůle.

 • #60098 Reply

  Alice Schillerová

  Moje matka je vlastníkem jedné ideální poloviny domu a části pozemku, které získala na základě darovací smlouvy od mého nevlastního otce (vlastník druhé poloviny nemovitosti) do výličného vlastnictví. Matka se rozhodla převést majetek na mne (dceru). Ctěla bych vědět, jak máme postupovat a jstli s prěvodem (darováním) musí souhlasit i druhý spoluvlastník nemovitosti.

 • #60099 Reply

  Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  vzhledem k tomu, že půjde o darování dceři, není nutný souhlas druhého spoluvlastníka. Stačí sepsat darovací smlouvu a tu vložit do katastru nemovitostí.

 • #60100 Reply

  John Doe

  Zrovna jsem se chtěl zeptat na něco podobného. Ale rozdíl je v tom, že se jedná o dvougaráž. Strýc s manželkou jsou spoluvlastníkem (BSM) jedné poloviny a druhou polovinu vlastní soused. Chtějí mi svoji polovinu darovat. Taky nepotřebuji souhlas druhého vlastníka? A skutečně stačí pouze darovací smlouva i u "pobočné" příbuzenské řady? Zvláště od manželky strýce není třeba nic dalšího? Bude to od ní taky osvobozeno od darovací daně?

 • #60101 Reply

  Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  zde jde již o jiný případ – v případě vztahu ke strýci obvykle nejde o osobu blízkou a je tak nutné, aby strýc s manželkou nabídli svůj podíl druhému spoluvlastníku ke koupi.

  Jinak stačí darovací smlouva, dd darovací daně budete osvobozen jen z poloviny.

 • #60102 Reply

  L.Blažková

  Dobrý den. řešíme tento problém:maminka se rozvádí a bude potřebovat nové bydlení. Chcema spolu s její sestrou -mojí tetou koupit byt v osobním vlastnictví,každá budeme vlastnit ideální polovinu. Až bude maminka rozvedená a bude vypořádaný majetek,chtěli bychom jí byt spolu s tetou darovat. Je to možné pouze na základě darovací smlouvy a jaké z toho popř. plynou poplatky? Teta si bude brát na svoji polovinu hypotéku,lze převést i hypotéku nebo případně udělat přeprodej její poloviny mamince?

  Děkuji za odpověď.

 • #60103 Reply

  John Doe

  Děkuji za odpověď.

  Jestli správně chápu další souvislosti, tak bude nutné udělat odhad garáže, pro stanovení a zaplacení poloviny daně darovací i poloviny daně z převodu nemovitostí?

 • #60104 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, darovat byt samozřejmě lze, o tom se dozvíte vše podstatné na http://www.pravnik.cz/forum/topic-22.html.

  Pokud jde o hypotéku, to si musí teta zjistit přímo při jednání s bankou. Dlužníkem bude ona, na byt bude jistě dána zástava banky a pokud pak dojde ke změně osoby, zavázané ke splácení hypotéky (tedy hypoteční dlužník), pak jen se souhlasem banky. Ta bude zkoumat, jestli je matka dostatečně bonitní na to, aby hypotéku splácela sama a tetu z ní mohli vyvázat. Pokud banka zjistí, že ne, tak tetu z hypotéky jen tak "nepustí" a matka přistoupí k hypotéce jako další dlužník.

 • #60105 Reply

  VERONIKA HÁJKOVÁ

  Dobrý den

  jmenju se Veronika Hájková je mi 18let.

  Moji prarodiče by mi chtěli darovat jejich RD,ale nevíme jak máme postupovat.

  Nevíme zda je bez komplikací možné mi darovat nemovitost,když moji prarodiče mají dvě děti a 4 vnoučata.

  Já jsem jejich až 3 narozená vnučka.

  Chtěli bychom sepsat darovací smlouvu ale máme strach aby bud děti nebo ostatní vnoučata nějakým způsobem nenárokovali svá práva na nemovitost.

  Dále by nás zajímalo zda můžeme uvést nebo přidat k darovací smlouvě právo věcného břemena tj. dožití mých prarodičů v RD tj.darovaná nemovitost.

  Prosím o V8š názor a způsob jak máme v takové situaci postupovat.

  Předem Vám děkuji za odpověď

  S pozdravem

  V.H.

 • #60106 Reply

  Alena Štuchalová

  Dobrý den,můj manžel vlastnil se svým otcem ideální polovinu nemovitostí,včetně RD kde jsme spolu s ním a jeho ženou žili a byli přihlášeni k trvalému pobytu.

  Podotýkám,že manžel tuto polovinu zdědil po své babičce a vyplatil další dva otcovi sourozence.

  Rozhodli jsme se,že budeme stavět nový RD a aby jsme nestavěli na společném vlastnictví s jeho otcem,rozdělili si právně majetek.My jsme si ponechali mnohem méně hodnotnou část parcely na výstavbu a můj manžel daroval svému otci část společného RD za cca 300 000,- darem s tím, že tam jeho rodiče budou mít věcné břemeno dožití.

  Poté co vše právnicky proběhlo,jsme nadále bydleli a měli trvalé bydliště v nyní již otcově RD.

  Otec s matkou však celý dům darovali manželově dceři,která bydlela jinde a zároveň souhlasili s vyvázáním z věcného břemena dožití.Po otcově smrti dcera dům prodala,matka se přestěhovala k ní.My ještě nemáme dokončený RD a noví majitelé nás odhlašují z trvalého bydliště.Má manžel jako dárce nějaká práva se bránit?

 • #60107 Reply

  Alena Štuchalová

  Otec daroval dům manželově SESTŘE ne dceři jak jsem mylně napsala. Děkuji.

 • #60108 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemovitost je jejich a dokud budou schopni se svéprávně rozhodovat, je jen na nich jak s nemovitostí naloží. Dokud žijí, tak nikdo kromě nich žádné nároky k nemovitosti nemá. Mohou ji darovat, komu chtějí a nikdo z příbuzenstva si nemůže z RD vůbec nic nárokovat.

  Ohledně samotného darování si projděte rozsáhlou diskuzi na toto téma, tam se dozvíte vše potřebné: http://www.pravnik.cz/forum/topic-22.html

 • #60109 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vrácení daru se může dárce domáhat, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy (§630 občanského zákoníku). A takové jednání musí být náležitě prokázáno. Pochybuji, že by se ve Vašem případě podařilo takový důvod najít, a to ani, pokud by se dárce o vrácení daru soudil. Takové vrácení lze navíc uplatnit jen vůči obdarovanému, který je naživu. Jestliže otec zemřel, pak by se mohl domáhat vrácení již jen po žijící matce (respektive by se jednalo o náhradu v penězích), ale už ho nemůže požadovat po tom, na koho byl dům převeden (tedy vnučka a nový vlastníci). Můžete vyhledat pomoc advokáta, ale žádné velké šance na úspěch zde nejsou.

 • #60110 Reply

  Jiří Daněk

  Dobrý den,

  moje manželka cca před 4 roky obdržela od svých rodičů darem nemovitost (chatu i s pozemky). V důsledku názorových neshod na údržbu, opravy, a úpravy chaty a tedy odmítnutí financování těchto úkonů se rozhodla, že tento dar chce rodičům vrátit. Jaké úkony jsou k tomuto kroku potřebné učinit. Děkuji

 • #60111 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vrátit dar může obdarovaný tehdy, má-li věc vady, na které dárce neupozornil. V darovací smlouvě mohou být sjednány i jiné podmínky, za nichž lze jednostranně dar vrátit. Strany se však mohou písemně uzavřenou dohodou dohodnout na tom, že se dar vrátí. Taková dohoda musí být vložena do KN, aby mohlo být změněno vlastnické právo.

 • #60112 Reply

  Iva Bořilová

  Můj otec se rozhodl o darování domu, který patřil jeho rodičům. Má ještě dosud žijící 2 sourozence. Ti se před několika lety (znám jen z doslechu) mu nechali přepsat dům jeho rodičů na jeho jméno, protože babička-otce matka byla nemocná a potřebovala opatrování. Ten dům je na jeho jméno. Otec se teď rozhodl, že mi tento dům daruje. Strhl se mezi sourozenci "boj" a chtějí po otci vyplacení, pokud by tento dům prodával. Otec se rozhodl, že ho daruje mně. Mám ještě dvě sestry. Mám dotaz: Pokud mi otec ten dům opravdu daruje, budu muset vyplácet, jeho nebo moje sourozence? A mají otcovi sourozenci na vyplacení z prodeje nemovitosti právo, pokud je ve vlastnictví mého otce? Děkuji za odpověď.

 • #60113 Reply

  Karel Dlouhý

  Nikoho vyplácet nemusíte ani vy, ani otec.

 • #60114 Reply

  Iva Bořilová

  Děkuji mnohokrát za radu.

 • #60115 Reply

  Petr Kočka

  Během cca 12 let, kdy jsme s partnerkou spolu žili, jsem postavil RD – vše jsme nechali napsat na oba. Před 2,5 roky jsme se rozešli, domluvili se na odstupném, které jsem jí vyplatil, papírově jsme však nic neučinili – dům i pozemky zůstali zapsány na oba. Dnes chceme situaci uvést do souladu s realitou, tj. přepsat vše na mne. Lze tak učinit darovací smlouvou s tím, že jsme žily spolu více jak jeden rok a tím by byl dar osvobozen od daně? Formulace o osobách II.skupiny ze zákona mi bohužel nedává jasnou odpověď. Děkuji.

 • #60116 Reply

  vera soukupova

  Dobrý den,

  budu-li obdarována nemovitostí mohu ji poté prodat?Může si obdarovatel dělat nějaké nároky na finanční obnos za nemovitost?Může to být bráno jako hrubé porušení mravních vztahů?

  Děkuji za odpověd.

 • #60117 Reply

  Karel Dlouhý

  Když bude nemovitost vaším majetkem, můžete si s ní dělat do chcete – prodat, darovat. Dárce si nároky na fin. částku dělat nemůže (pokud by snad v darovací smlouvbě něco takového nestanovil).

  Vrácení daru se může dárce domáhat, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy (§630 občanského zákoníku). Tím samozřejmě není, že nemovitost prodá.

 • #60118 Reply

  Renata Lai

  Dobrý den, moje matka by mi ráda darovala nemovist. Mohu si darovací smlouvu napsat podle vzoru sama s tím, že tam budou samozřejmě notářsky ověřené podpisy a pouze to předám na katastr nemovitostí? Nebo musí darovací smlouvu psát sám notář? Pokud je první varianta možná, je zde nutnost podnikat ještě nějaké kroky nebo to takhle stač? Děkuji za odpověď.

 • #60119 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak zde již bylo nesčetněkrát odpovězeno – vzhledem k Vašemu dotazu vřele doporučuji nechat si smlouvu sepsat právníkem – advokátem, notářem, či kýmkoli s právním vzděláním. Můžete ji ale sepsat samozřejmě i sama.

 • #60120 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, takto to učinit můžete. Doporučuji však předem se informovat na příslušném FÚ, jaké doklady budou k prokázání tohoto spolužití vyžadovat.

 • #60121 Reply

  Petr Kočka

  Děkuji a přeji hezký večer.

 • #60122 Reply

  Renata Lai

  Velice děkuji za odpověd a přeji hezký den.

 • #60123 Reply

  Marta Kovaříková

  Dobrý den,prosím o Váš právní názor v popsaném případě,Darující daroval své dceři,mé vnučce nemovitost.Katastrální úřad provedl vklad na vnučku a vnučka se stala vlastníkem nemovitosti.Asi po dvou měsících jsem se dozvěděla, že můj syn má dluhy a nyní se obávám, aby v případě exekuce na majetek mého syna nebyla uvalena exekuce i na vnučku,tj.jeho dceru.Získala jsem informaci,že pokud byla dotyčná nemovitost převedena na vnučku v době,kdy syn žádné dluhy neměl,že se vnučka nemusí obávat,že by nemovitost,která je napsaná na vnučku byla exekutorem zabavena. Také jsem se dozvěděla,že exekutoři jdou po majetku dlužníků půl roku zpět a že by právní akt,tj,darovací smlouva mého syna,vnučce mohla pozbýt platnosti,nebyla by právoplatná.Zakládá se toto na pravdě? Moc děkuji za odpověď.

 • #60124 Reply

  Hana Novotná

  Dobrý den,

  prosím o radu, jak nejlépe převést byty mezi mnou a mými rodiči, abychom platili co nejmenší daně. Oba dva byty jsou v osobním vlastnictví, já bydlím v bytě, který vlastní rodiče a naopak. Je možné převést oba byty pouze darováním? Pokud ne, jaké daně nás čekají?

  předem děkuji za odpověď.

 • #60125 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  věřitelé by mohli tzv. odporovat tomuto právnímu úkonu (darování nemovitosti) dle § 42a občanského zákoníku, pokud by soud určil, že tento úkon dlužníka zkrátil uspokojení věřitelovy pohledávky. Takto odporovat je možné právním úkonům učiněným v posledních 3 letech v úmyslu zkrátit věřitele. Vzhledem k tomu, že se jednalo o převod mezi osobami blízkými, nemusela obdarovaná o této skutečnosti nic vědět, ledaže by soud dospěl k závěru, že tato osoba nemohla nic vědět ani při náležité pečlivosti.

  Takové posouzení je však na soudu. Pokud by tedy k takové žalobě došlo, doporučuji vzít si na pomoc právního zástupce.

 • #60126 Reply

  Lenka Andrlíková

  Dobrý den, maminka mi chce darovat svoji půlku rodinného domku.Mohu se vás zeptat co všechno budu potřebovat k tomuto úkonu?

  Děkuji

 • #60127 Reply

  Jana Smitková

  Dobrý den,

  máme s manželem RD jako spoluvlastníci 1/2 a 1/2, ale banka po nás požaduje mít RD jako SJM. Je možné udělat tento zápis v katastru jinak než rozšířením SJM u notáře? Když jsme kolaudovali, byli jsme již manželé, ale měli jsem již proveden zápis na katastru rozestavěné budovy, kdy jsme ještě manželé nebyli. Popřípadě bych ráda věděla jaká je cena za rozšíření SJM u notáře?

  Děkuji

 • #60128 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  aby mohl být dům zapsán jako SJM, muselo by opravdu být u notáře sepsáno rozšíření SJM. Odměna notáře vychází z hodnoty nemovitosti – na přesnou částku se zeptejte konkrétního notáře. Je však spíše otázka, proč to takto banka požaduje.

 • #60129 Reply

  Jana Smitková

  Banka to má ve smlouvě, že nemovitost musí být v SJM, nebo ve výlučném vlastnictví žadatele o úvěr, což je v tomto případě manžel.

  Ale přesto nchápu, proč to není možné, když je zřejmé, že jsme byli od začátku spoluvlastníky, ( již spolustavebníci na stavebním povolení ) a v době kdy jsme zkolaudovali, tudíž dům byl možný k užívání jsme již byli manželé!!!!!??????

 • #60130 Reply

  jana cerna

  Dobrý den,

  přihlásila jsem svého bratra na trvalý pobyt do obec. bytu před 4 lety. Není na náj.smlouvě. Bratr nežije se mnou ve společné domácnosti.Nepřispívá mi na bydlení,jen malými částkami od 200,- až 1500,- Kč, i když náklady na bydlení se pohybují kolem 10000,-. Kč.

  Občas nepracuje, vyhazuje návštěvy a s rodinou nekomunikuje. Stěhuji se do menšího obecního bytu a nechci ho brát s sebou. Má od r.1995 v darovací smlouvě osobní závazek s právem, bezplatně do konce života užívání pokoje v nemovitostech, které darovali rodiče mému jinému bratru, s tím, že musí dodržovat dobré mravy,je to, ale na jiném místě, kde bydlí nyní, asi 50 km odsud. Jak mám postupovat, pokud nebude chtít opustit byt? Stačí mi k tomu, aby se vystěhoval, ukázat tuto darovací smlouvu, ve které má uvedený osobní závazek?

  Bydlel u mě od r.1994, pak v r.2000 odešel bydlet do tohoto pokoje k rodičům a v r. 2001 se vrátil ke mě, v tomto období neměl u mě trvalý pobyt, byl pouze v pouze v bytě nahlášen.Děkuji

 • #60131 Reply

  Zuzana Hůlková

  Dobrý den

  otec mi daruje pozemek. Na internetu jsem si našla vzor darovací smlouvy. Stačí ji opsat s upravenými údaji a s ověřeným podpisem na katastrální úřad, nebo k tomu potřebuji ještě další dokumenty?

  Děkuji za odpověď.

  Hůlková Zuzana

 • #60132 Reply

  Jaroslava Oherová

  Dobrý den.mám dotaz maminka mmě chce darovat rodiný dům sepsali jsme darovací smlouvu na nemovitost a chtěla bych do ní vepsat že tam maminka zůstane žít.je to možné vepsat do odstavce-stim že dar přijímam a jsou my známy vady daru.Nechceme sepisovat smlouvu s věcným břemenem.děkuji moc za odpověd.

 • #60133 Reply

  Karel Dlouhý

  Doporučoval bych zapsat jako věcné břemeno (viz odpovědi na obdobné dotazy) – nevím, proč nechcete.

 • #60134 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  bratr nemá k nájemnímu bytu žádné právo a jeho právo užívat byt je odvozeno od vašeho nájemního práva. Jestliže tedy ukončíte nájemní vztah a odstěhujete se, musí bratr byt také opustit. Jestliže to neučiní dobrovolně, pronajímatel ho vyklidí soudní cestou, což však pro něho bude dost drahé – bude muset uhradit náklady soudního řízení.

 • #60135 Reply

  Jana

  Dobrý den,

  mám otázku, související s dědickým vypořádáním ohledně bytu v osobním vlastnictví po rodičích.

  Můj bratr využívá adresu tohoto bytu jako své trvalé bydliště, v tomto bytě však nebydlí.

  Vzniká mu přednostní právo nebo jiná výhoda při vypořádání dědictví?

  Děkuji

  Jana

 • #60136 Reply

  Pavla

  Dobrý den,není příliš,když si právnička počítá za darovací smlouvu(nemovitost)mezi manželi 9.400,- a 500,- na kolek?Prý ani nevychází z odhadní ceny,děkuji

 • #60137 Reply

  Stefi

  V žádném případě mu nic takového nevzniká.

 • #60138 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odměny za sepisování smluv jsou různé, záleží hlavně na tom, co je mezi právníkem a klientem sjednáno a odhadní cena zde roli nehraje, z té se totiž počítají odměny třeba u notářů, ale ne u advokátů. Je jisté, že darovací smlouvu si lze zajistit i za podstatně nižší cenu. Pokud jste ji ovšem na tuhle cenu přistoupila, pak to bylo Vaše rozhodnutí.

 • #60139 Reply

  Stefi

  Já platila před dvěma lety 8500,-+ 500,- za kolek.

 • #60140 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je to velmi individuální – já bych po Vás chtěla částku cca okolo 2 – 3000,- Kč bez kolku; jiný advokát může být levnější, další zase podstatně dražší.

  Záleží na domluvě.

 • #60141 Reply

  robert rychetský

  Dobrý den, jsem spoluvlastník 1/4pozemku. Potřebuji si vzít hypotéku na rekontrukci domu, ale z důvodu, že jeden ze spoluvlastníků má dluhy a na jeho spoluvlastnický podíl je uvalena exekuce, mi banka nechce dát úvěr, než-li bude odtraněna exekuce z pozemku. Potřeboval bych nejlépe pozemek reálně dle velikostí podílů rozdělit, avšak na katastru mi sdělili, že pokud má povinný postižen jeho spoluvlastnický podíl, nemůže s ním nijak nakladát. Jak mám nyní postupovat? Děkuji.

 • #60142 Reply

  Kateřina Budinská

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok na část z prodeje RD. Otec zažádal o zrušení mého trvalého pobytu,kde já se nezdržuji a v momentální době je to ve správním řízení,kde já se k tomu mohu údajně vyjádřit. Ale problém je jinde, otec chce RD v nejbližší době prodat a já bych potřebovala vědět jestli mi vzniká nějaký nárok na část z prodeje pokud nebudu mít trvalý pobyt u něj a nebo i kdybych u něj ten trvalý pobyt měla,jestli na to nárok mám,nejsem spoluvlastníkem,ničím,mám na něco nárok??Alespoň jakožto dcera?Nezajištěna bez nemovitosti?Mohu se k trvalému pobytu nějak vyjádřit a nebo to mám rovnou vzdát a nechat se přehlásit na Obecní úřad???Děkuji

 • #60143 Reply

  Věra Kuňáková

  Dobrý den, chci se zeptat,zda je stále možné darovat nemovitosti nebo pozemky bez darovací daně,pouze za 500,- Kč kolek a ověřením podpisů na darovací smlouvě nebo je nutný odhad.Děkuji za odpověď.

 • #60144 Reply

  Renata Ouhrabková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné,aby přítel,který dostane půlku baráku darem od babičky, mi následně 1/4 prodal. Zda tam není nějaké časové omezení mezi nabytím a prodejem části domu. Děkuji za odpověď

 • #60145 Reply

  Karel Dlouhý

  Pokud jde o dar blízkým příbuzným, tak se daň neplatí, a proto není třeba odhad.

 • #60146 Reply

  Karel Dlouhý

  Jakmile se stane majitelem, může s tím dále nakládat.

  Pokud Vám jde o daňové dopady: toto není daňová poradna, takže to se zde nedozvíte.

 • #60147 Reply

  Pavla Pokorná

  Pokud nejste spoluvlastník, tak nemáte na nemovitost nárok. Musíte se o sebe postarat sama.

 • #60148 Reply

  iva dufkova

  Dobrý den, velmi prosím o zodpovězení následující otázky.

  Jsme tři sestry. Naši rodiče žijí a všichni je pravidelně navštěvujeme. Vztahy jsou dobré. Zjistila jsem, že rodiče ale darovali svůj rod. dům mým sestrám, nás o tom ani neinformovali. Chtěla bych vědět, zda je to takto možné. Nikdy jsme se nechovali tak, aby nás mohli vydědit. Ale toto vlastně není dědictví, darovali to za svého života. Je ale stejně nějaká možnost se bránit? Velmi děkuji za odpověď. Dufková

 • #60149 Reply

  Pavla Pokorná

  Dobrý den,

  ne nemůžete se nijak bránit. Vaši rodiče mají právo se svým majetkem nakládat podle svého a Vás o tom vůbec nemusejí informovat. Jediné co můžete, je po smrti rodičů se domáhat započtení dědického podílu Vašich sester, tzn. to, co už dostaly se jim odečte od dědictví.

 • #60150 Reply

  Franken Sharp, LLM

  Dobrý večer,

  Vaše tvrzení: Jediné co můžete, je po smrti rodičů se domáhat započtení dědického podílu Vašich sester, tzn. to, co už dostaly se jim odečte od dědictví. JE MYSTIFIKUJÍCÍ!!

  Pletete si pojmy s dojmy! Přečtěte si občanské právo.

 • #60151 Reply

  Mgr. František Dušek

  Dobrý večer,

  máte vůbec pojem o tom, co tu píšete? Víte jaké právní účinky má darovací smlouva? Víte vůbec, že darovací smlouvou se převádí vlastnické právo na obdarovaného?

  POkud rodiče darují za svého života nemovitost(rod.dům), převedou tak vlastnictví věci na obdarovanou osobu. Ve skutečnosti to znamená, že rodiče převedli vlastnické právo a tím se jejich majetek, který má být v budoucnu předmětem dědictví zmenšil o hodnotu darované nemovité věci!!

 • #60152 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den, pane kolego (ať už se nazýváte jakýmkoli jménem ze 2 výše uvedených),

  jsem toho názoru, že paní Pokorná chtěla jen odkázat na

  § 484 občanského zákoníku, a byť nezvolila správnou právní terminologii, laik to pochopí.

 • #60153 Reply

  Pavla Pokorná

  :-) Děkuji.

  Snad jsem to nepokazila, jen jsem chtěla pomoct.

 • #60154 Reply

  petr Sedláček

  Hezký den.

  Můj táta jeko jediný majitel mi chce darovat jeho rodinný domek.Potřebuji k darovací smlouvě i odhad nemovitosti,když se nyní darovací daň z nemovitosti z otce na syna neplatí?

 • #60155 Reply

  Věra Svárovská

  Dobrý den. Moji rodiče vlastní rodinný domek. Jsme tři sestry, při čemž dvě již mají své bydlení (i trvalý pobytu jinde. Já bych si chtěla zrenovovat horní patro rodinného domku. Musí rodiče sepisovat nějaký druh smlouvy? Je potřeba odhad? Mohou sestry nějak "napadnout" rozhodnutí rodičů, pokud ti mi patro darují?

  Děkuji za odpověď.

 • #60156 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  právě s ohledem na fakt, že jste osvobozen od darovací daně, odhad ceny nemovitosti není potřeba, protože nebudete podávat ani daňové přiznání.

 • #60157 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  doporučuji před započetím rekonstrukce uzavřít s rodiči darovací smlouvu – k ní nepotřebujete ani odhad, ani ji nemohou sestry nijak napadnout – je to rozhodnutí rodičů jako vlastníků nemovitosti, jak s ní naloží. Nicméně, problematický může být fakt, že v tuto chvíli vám mohou darovat jen určitý podíl na nemovitosti a nikoli jak uvádíte "patro". To by se musela nemovitost reálně rozdělit. Za tím účelem doporučuji osobně navštívit nějakého advokáta a nechat si jím sepsat potřebné listiny.

 • #60158 Reply

  Pavla Macounová

  Dobrý den,můj manžel je vlastníkem RD.Máme spolu 2 děti,z předch. vztahu má další 3,s kterými nemá ideální vztahy(23,21 a 15 let)Nyní se rozhodl,že mi dům daruje.V případě,že by se s ním něco stalo,a dům bude napsaný na mě,budu se muset s těmito dětmi nějak vyrovnat?Jiný majetek manžel nemá.Velice děkuji za odpověď.Macounová

 • #60159 Reply

  Pavla Pokorná

  Dobrý den,

  pokud Vám ten dům daruje celý a budete jeho jediným vlastníkem, tak tento dům nebude součástí dědického řízení a nebudete se s dětmi vyrovnávat.

 • #60160 Reply

  Lucie

  Dobrý den, přítel zdědil smlouvu o půjčce, kde je uvedena doba splatnosti půjčky a pak, že peníze budou spláceny v měsíčních intervalech na neuvedené číslo účtu. Je dluh splatný až v souladu s uvedenou dobou splatnosti nebo se musí dodržet měsíční splácení? Děkuji za odpověď.

 • #60161 Reply

  Miroslava Pavlíková

  Hezký den,

  máme s manželem v režimu SJM RD a pozemky.Manžel by mi chtěl svou polovinu darovat, abych byla výlučný vlastník zapsána i v KN. Na vašem diskuzním foru jsem si přečetla, že darování nemovitosti ve SJM není možné.

  Prosím o sdělení, zda je má informace správná a jak jinak naši situaci řešit. Děkuji

 • #60162 Reply

  Karel Dlouhý

  "Manžel by mi chtěl svou polovinu darovat" – ale on nemá SVOU polovinu! – právě proto, že nejde o podílové vlastnictví (které by mohlo vzniknout, pokud byste si koupili RD před svatbou), ale společné jmění manželů (dříve nazývané bezpodílové spoluvlastnictví manželů).

  Možností by bylo zrušit nebo omezit SJM, u notáře nebo advokáta, což je prý drahé.

 • #60163 Reply

  Roman Procházka

  Dobrý den,

  rodiče mě chtějí darovat 2/3 nemovitosti.Jaká platí pravidla pro darovací daň v roce 2010? Je stále darovací daň dle skupiny I nulová? Jaké musím vyplnit tiskopisy spojené s darovací danía s převodem nemovitosti?

  Děkuji Vám za odpověď

 • #60164 Reply

  Renata Kristková

  Dobrý den.Může se darovat nemovitost na které je zástavní právo pro banku(hypotéka).

  Když je obdarovaný dítě(8let) musí se nechat u soudu určit nějaký opatrovník,a nebo může tento opatrovník být jeden z rodičů aniž by soud toto schválil?

 • #60165 Reply

  Pavel Miler

  Dobrý den,

  mám otázku ohledně přepsání bytu všeobecně. Rád bych vyřešil případ dvou sourozenců. Rodiče se rozhodnou že byt bude přepsán na mladší dítě. Má právo s tímto starší nesouhlasit?

  Dále v případě, že je byt přepsán na jednoho, je povinen po smrti rodičů vyplatit polovinu hodnoty bytu druhému? Předem děkuji za odpověď

 • #60166 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den, rodiče mohou byt přepsat na mladší dítě. Starší dítě toto musí respektovat. V případě smrti rodičů pak starší dítě může v rámci dědického řízení uplatnit tzv. započtení daru. Pak bude muset mladší dítě staršímu poskytnout za tento byt kompenzaci.

 • #60167 Reply

  Karel Dlouhý

  "Pak bude muset mladší dítě staršímu poskytnout za tento byt kompenzaci." – Takto se to říci nedá!

  Započtení daru:

  http://www.epravo.cz/top/clanky/obcanske-pravo/zapocteni-daru-do-dedictvi-a-vraceni-daru-po-smrti-16278.html

  "Při započtení darů se zpravidla vychází z ceny daru, jakou měl v době darování. Ta se přičte k celkové ceně dědictví a ta se potom rozděluje. V žádném případě to však neznamená, že dostal-li jeden potomek za života rodiče od něj např. dům, že by se musel se svými sourozenci o tento dům po smrti rodiče nějak dělit [nebo jim něco vyplatit]. Tak tomu není, započtena bude pouze cena domu a o tuto cenu nižší podíl potom obdarovanému potomku-dědici v dědickém řízení připadne."

  Tedy se může stát, že obdarovaný potomek-dědic již nic nezdědí – ale druhého sourozence nijak vyplatit nemusí.

  Např. cena dříve darovaného bytu 500 000 Kč, majetek v dědictví 160 000 Kč, po započtení je hodnota 660 000 Kč, 1/2 = 330 000 Kč. Ten, kdo nemá byt, dostane 160 000 Kč.

 • #60168 Reply

  Jarka Dvořáková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na 2 věci.Má sestra, která žije u mých rodičů a hrubě porušuje dobré mravy v domě (sprostě rodičům nadává a vyhrožuje) a navíc si přivedla domů partnera(bez souhlasu našich) a nyní rodičům neplatí řádně část inkasa atd.(např. poplatky za popelnice, nebo nedoplatky na zálohách plynu, elektr. a vody) byla majiteli domu-oběma rodiči vyzvána pomocí právníka, aby si do půli roka našla jiné bydlení. Otázka zní: když se ani po uplynutí půlroční doby neodstěhuje a rodiče budou muset požádat soud o vystěhování, jak toto funguje a kdo nakonec zaplatí soudní výlohy?

  A druhá otázka: rodiče mi oznámili, že nechtějí, aby sestra po jejich smrti měla nějaké dědické právo na dům, tak se ptám je lepší mi nemovitost prodat nebo darovat?

  Aby to nebylo napadnutelné v dědickém řízení?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Jarka

 • #60169 Reply

  Leo Janku

  Dobry den,

  pritelkyne vlastni dum a chteli bychom navysit hypoteku. Dum je v zastave bance. Ona je 100% vlastnik. Na navyseni potrebujeme zapocitat oba prijmy. Chci se zeptat je mozne, aby mi polovinu domu darovala, i prestoze je dum v zastave bance? Samozrejme predpokladam, ze budu muset platit darovaci dan.

  Dekuji L

 • #60170 Reply

  Lukas Belunek

  Dobry den chtel jsem se zeptat rodice se rozvedly a jsme 3sourozenci a ted se ma dedit dum otec tvrdi ze tam chce bydlet do smrti a pak se bude jeho polovina domu detit mezi sourozenci a nejmladsi sestra se tam ted nastehovala zpatky a chce celej dum pro sebe a mamka chce napsat polovinu domu na mladsi sestru jenomze ja s druhou sestrou nesouhlasime chceme take nejakej podil z domu mame nejake pravo kdyz mamka napise darem polovinu domu na mladsi sestru?dekuji za odpoved.

 • #60171 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den,

  vlastník domu má právo s předmětem svého vlastnictví disponovat. Tedy Vaše matka může na svou dceru část nemovitosti převést i proti vůli ostatních dětí.

 • #60172 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den, v tomto případě je rozhodující zástavní smlouva, příp. stanovisko banky – bývá obvyklé, že banky pod sankcí požadují, aby dlužník byl vlastníkem nemovitosti po celou dobu smlouvy. Doporučuji tedy pročíst uzavřené smlouvy a příp. se obrátit přímo na banku s tím, zda-li s darováním souhlasila.

 • #60173 Reply

  Lenka Šepková

  Lze převést dědictví ne někoho jiného??? Máma by měla dědit po svém otci, ale nemůže se dostavit. Tak by chtěla dědictví převést na mě, svou dceru. Je to možné??? Případně co je k tomu potřeba???

  díky

 • #60174 Reply

  Milan Zeman

  Dědictví není možné převést, ale lze jej odmítnout. Nelze odmítnout pouze část dědictví nebo k odmítnutí stanovit podmínky.

 • #60175 Reply

  Jiří Vágner

  Dobrý den. Prosím o radu.S manželkou bydlíme v RD.Jednu polovinu RD vlastní manželka a druhou polovinu RD máme ve SJM. Tuto polovinu bychom chtěli darovat synovi.Je to možné provést pouze formou darovací smlouvy? Na tomto RD je zároveň zástavní právo-hypotéka, kterou splácí tento syn.

  Děkuji předem za radu

 • #60176 Reply

  Milan Zeman

  Ano, toto darování lze provést formou darovací smlouvy.

 • #60177 Reply

  Felix Koupil

  dobry den,

  v docasnu stoji prodej domu a nedalekym zahradim pozemken.Jako jeden z vice dedicu bych chtel tuto cast zahradniho pozemku vzit do vlastnictvi -vyrovnani a to s umyslem pozdeji si zde postavit domek.Jak ale zjistit zda tato uzemni poloha by byla svalena ke stavebnimu umyslu?Zdedim zahradu ale nebudu moci zde stavet.Jake jsou kroky postupu.

  Dekuji

 • #60178 Reply

  Milan Zeman

  Pravděpodobně chcete vědět, zda pozemek, který by Vám z dědictví připadl, je pozemkem stavebním. Tuto skutečnost zjistíte z územního plánu obce, v jejímž katastru pozemek leží, zeptejte se tedy na místním obecním úřadě.

 • #60179 Reply

  KR

  Dobry den, rada bych se zeptala, zda je mozne darovat nemovitost v okamziku smrti a pokud ano jak. Chtela bych vyresit situaci, kdy jsem vlastnikem nemovitosti, kterou jsem nabyla pred manzelstvim, a chtela bych, aby tuto nemovitost dedili/dostali jen deti, nikoli manzel. Dekuji za radu.

 • #60180 Reply

  Milan Zeman

  Darování pro případ smrti je ze zákona neplatné. Doporučuji Vám pořídit závěť, ve které dětem nemovitost odkážete.

 • #60181 Reply

  Hana Musilová

  Ráda bych věděla jak postupovat při darování své poloviny bytu manželovi.Jsme spoluvlastníci a já bych se chtěla vzdát své poloviny v jeho prospěch.A jakou částku bych za toto darování zaplatila.Děkuji za odpověď Musilová

 • #60182 Reply

  Milan Zeman

  Jako manželé budete osvobozeni od daně darovací. Zaplatíte tedy 500,- Kč za návrh na vklad do KN + poplatky u notáře. Zavolejte si do kterékoliv notářské kanceláře, kde Vám jejich výši vyčíslí.

 • #60183 Reply

  JP

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, popř. jak, odmítnout dědictví ještě před smrtí zůstavitele. Zbyli by po něm jen 2 dědicové – děti, ale z osobních důvodů potřebujeme toto vyřešit co nejrychleji. Totiž abychom měli jistotu, že druhý dědic si nebude nárokovat polovinu bytu, i když to teď tvrdí… Zůstaviteli je 90 let a není schopen podpisu, takže by bylo prý náročné sestavovat darovací smlouvu kvůli jakýmsi zdravotnickým posudkům, ale tomu už nerozumím…

  Děkuji JP

 • #60184 Reply

  právní vrba

  Nikdo se nemůže platně vzdát svého práva, které mu v budoucnu teprve může vzniknout. Jedinou cestou je vypořádání za života zůstavitele. Notář "chodí i do rodiny" a dokáže i osvědčit, že dárce byl při vědomí a věděl co činí.

 • #60185 Reply

  Vítězslav Volák

  Moje matka mně nedávno věnovala pozemek, na kterém chceme s manželkou stavět rodinný dům. Chtěl bych manželku udělat spoluvlastníkem pozemku. Můžete mně prosím poradit jak na to?

  Děkuji.

 • #60186 Reply

  právní vrba

  Manželce můžete darovat např. 1/2 pozemku, pak ale budete mít pozemek v podílovém spoluvlastnictví a dům na něm postavený v SJM – možné to je, ale není to příliš obvyklé. Nebo si můžete notářským zápisem rozšířit své SJM o předmětný pozemek; to však není levné.

 • #60187 Reply

  M.D.

  Chci se zeptat jestli lze zahrnout do dědictví i dar (byt) ktery zemřelá teta darovala. V současné době je v ramci dědického řízení ještě jiná nemovitost a právě k této nemovitosti jestli lze zahrnout ještě onen darovaný byt. Děkuji.

 • #60188 Reply

  Karel Dlouhý

  Do dědictví patří majetek zemřelého v okamžiku smrti.

 • #60189 Reply

  právní vrba

  V tomto případě lze uplatnit tzv. dědický zápočet – na podíl dědice se započte to, co za života zůstavitele od něj obdržel nad rámec obvyklého darování. Pokud tedy teta darovala byt některému z dědiců, mohou ostatní dědici při projednávání dědictví toto namítnout a obdarovanému dědici bude jeho podíl na zbylém dědictví ponížen o cenu daru.

 • #60190 Reply

  Vaclav Mikulica

  Dobry den,

  Chci se zeptat zda-li muze dedic pred dedickym rizenim podespsat smlouvu o pronajmu nemovitosti po zemrelem? Nebo dokonce smlouvu o smlouve budouci?

  Dcera po svem zemrelem otci bude dedit byt v OV, ale byt je nyni prazdny a dedicke rizeni bude trvat udajne 6 mesicu ci vice. Po tu dobu smi s bytem nakladat kdo a jak?

  Mel bych o byt zajem, ale nevim kdo by mohl smlouvu bud najemni nebo sml o sml budouci podepsat kdyz v KN je dosud psan zemrely.

  Dekuji za radu.

 • #60191 Reply

  právní vrba

  Dědictví se sice nabývá dnem úmrtí zůstavitele, kdo je ale dědicem čeho se rozhodně až později. Do té doby nikdo nemůže platně nakládat s dědictvím i kdyby se 100x domníval, že dědicem toho bude jen on.

 • #60192 Reply

  zdenek

  Dobrý den,jsme tři bratři a zemřel nám otec.Já jsem dostal před dvěma lety od otce byt.Doslal jsem ho za to, že se budu o otce ve stáří starat a popřípadě si ho nastěhuji k sobě domů.Také byla podmínka daru to, že pokud zemře,postarám se o jeho psa.Tyto podmínky však nejsou v darovací smlouvě.Také vyřizuji veškerou agendu po smrti otce, tzn. pohřeb, agenda s úřady (sociálka, obecní úřad, odhlášení telefonu, odevzdání OP,pasu a tak).Moji dva bratři neměli o otce zrovna zájem a po smrti je zajímá jen to,co se bude dědit a např.na psa po otci si nikdo ai nevzpomněl.Dá se nějak u soudu nebo u notáře odstranit tkz.započtení dědického podílu abych po zemřelém otci podědil i třetinu podílu?Pokud je tato možnost,rád bych věděl, jak ji využít.Děkuji Vám za odpověď.

 • #60193 Reply

  Lubomír Břečka

  Rád bych věděl jak postupovat při darování poloviny bytu mé manželky na mě, jako manžela.Jsme spoluvlastníci a ona by se chtěla vzdát své poloviny bytu v můj prospěch. Lubomír Břečka

 • #60194 Reply

  právní vrba

  Pokud tzv. dědický zápočet někdo u notáře zmíní resp. namítne, bude se s tím muset notář zabývat. V takovém případě namítejte náklady, které zmiňujete v dotazu a které jste vynaložil jen Vy. Dědický zápočet znamená, že z Vašeho podílu na dědictví se odečte cena toho, co Vám otec daroval za života nad rámec obvyklého darování. Pokud nebude co dědit, nebudete muset bratry vyplácet. Byt, který Vám otec daroval, nebude předmětem dědictví.

 • #60195 Reply

  Jan Axa

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se řeší situace, kdy zemře účastník stavebního řízení nemovitosti. která není zapsaná v KN (jedná se o rozestavěnou stavbu), která ale stojí na pozemku, který vlastní jiná osoba, než osoba vlastnící rozestavěnou budovu, která zemřela. Po zemřelém zůstal jediný dědic v rodině, pozemek vlastní osoba, která nemá s dědicem nic společného, v podstatě cizí osoba. Nebyla sepsána závěť a ona rozestavěná budova v podstatě právně existuje pouze ve formě stavebního řízení- ale nebyla dosud zapsána na LV ani není vyčněněna parcela pod stavbou.

  Komu v tomto případě po smrti připadne stavební řízení na stavbu, aby mohl požádat o zápis do KN a dokončit stavební řízení?

  Lze vůbec nějakým způsobem ono stavební řízení nějak dědit?

  Děkuji za odpověď

 • #60196 Reply

  Jan Axa

  možná se to pokusím vysvětlit na praktickém příkladu:

  osoba A byla vlastníkem pozemku s rozestavěným objektem. Na LV byl pouze pozemek jako celek- nebyl vyčleněn pozemek pod stavbou. tento pozemek se takto prodal osobě X.Při prodeji měla osoba A podmínku, že proběhne zápis do KN a dokončí kolaudaci objektu, který bude dále osobě X prodán do určitého data (důvodem bylo, aby vznikl právně objekt, který bylo možno prodat- na LV).

  po prodeji pozemku osoba A zemřela. Dědit může pouze osoba B, závěť však nebyla sepsána. kdo je nyní vlastníkem rozestavěné budovy? na koho přejdou práva stavebního řízení??

 • #60197 Reply

  Hana Forstová

  Dobrý den,jsem spoluvlastník 1/4pozemku který vlastní dohromady 4 vlastníci každý 1/4.My tři jsme se dohodli že chceme každý tu svoji 1/4 prodat ale ten čtvrtý má na svém díle exekuci.Jak postupovat aby jsme si to mohli my tři prodat bez něho.Děkuji za odpověd

 • #60198 Reply

  jana nymburská

  Dobrý den,

  máme s manželem ve SJM byt. Jsme již starší ročníky a manžel chce do své závěti uvést jako dědice své poloviny bytu našeho vnuka. Máme ale ještě dvě děti, znamená to, že by tímto svým přáním mě a děti "vydědil" ? Nerada bych na stará kolena, pokud bych manžela přežila, měla problémy s rodinou vnuka. Děkuji za odpověď.

 • #60199 Reply

  právní vrba

  Vydědění je zvláštní písemný úkon, obsahující v zákoně uvedené konkrétní důvody. Vydědit lze pouze potomka, ne manžela/ku (toho/tu lze v závěti opomenout). Pokud Váš manžel v závěti opomene své potomky a tito jsou zletilí, tak musí z dědictví obdržet alespoň 1/2 toho, co by obdrželi při dědění ze zákona. V takovém případě (závětní dědic jen vnuk a manžel/ka v závěti opomenutý/á) by tedy 2 potomci zůstavitele obdrželi každý 1/8 a vnuk 1/4 nemovitosti; Vy byste měla svojí 1/2 z titulu SJM. Je otázkou, zda byste se za takovýchto poměrů měla něčeho bát…

 • #60200 Reply

  Zuzana

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda existuje možnost jak vydědit syna, aniž by se musel vyplatit. Důvod je jeho vysoké zadlužení ať už legálně či nelegálně, insolvence, dále pokud jej nyní vyhodí ze zaměstnání, nebude dále moci platit insolvenci a dluhy, což povede k exekuci na rodinný dům, kde má hlášené trvalé bydliště a také mu náleží 1/5 z poloviny domu, bydlí s námi v domě a nejeví žádné známky podílet se na chodu domu z finanční stránky, spíše naopak. Děkuji za odpověď

 • #60201 Reply

  právní vrba

  Vydědění je bez nároku na jakékoliv "vyplacení". Vydědit lze zákonem uvedeným způsobem a z důvodů, uvedených v zákoně. Pokud má dlužník hlášený trvalý pobyt v nějaké budově, jsou (exekucí vedenou na něj) ohroženy věci v budově – jejich vlastníci budou muset žádat exekutora o vyloučení těchto jejich věcí z exekuce a doložit, že jsou jejich a nikoliv dlužníka. Pokud je dlužník, proti kterému je vedena exekuce, podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, je exekucí (dražbou) ohrožen jen jeho podíl, podílů ostatních spoluvlastníků se tato "jeho" exekuce netýká. Navíc výrazně menšinový podíl je prakticky neprodejný, takže bude lépe se dohodnout s exekutorem o prodeji podílu dlužníka některému ze spoluvlastníků za rozumnou cenu.

 • #60202 Reply

  eva bila

  chci se zeptat kolik let plati odhad nemovitosti

 • #60203 Reply

  Božena Němcová

  Dobrý den, prosila bych Vás o radu ohledně této věci:

  S manželem jsme koupili na úvěr byt (jsme jeho majiteli)a ten nyní pronajímáme za určité nájemné manželovým rodičům. Manželův bratr ale teď přišel s tím, že až bude byt splacen, že on má právo vznést nárok na část našeho bytu, protože se jeho rodiče "údajně" určitou měrou podílejí na splácení úvěru tím, že nám platí to nájemné….

  Myslím si, že je to nesmysl, ale on se údajně radil s právníkem… Prosím Vás o odpověď, jestli něco takového možné je a když, tak jaké kroky máme podniknout, aby k něčemu takovému v budoucnu nedošlo. Děkuji. I.P.

 • #60204 Reply

  marcel nováček

  Jedině tak s koloťukem.Pokud manželovi rodiče platí nájem tak bratr nic dělat nemůže.

 • #60205 Reply

  Radka

  Dobrý den,mám dotaz ohledně bytu.Jedná se o "družstevní" byt.Nájemní smlouva je psaná na kamaráda,ale já jsem tam zapsaná,že jsem spolubydlící,že byt můžu užívat a mám tam i trvalý pobyt.Chtěli jsme teď smlouvu přepsat na mě,ale bylo nám řečeno,že to nejde a když jsem se zeptala jak by probíhalo kdyby se něco kamarádovi stalo,tak mi pán řekl,že se budu muset vystěhovat,že oni mají smlouvu jen s ním.Chtěla bych se zeptat jestli je z toho nějaká cesta ven,jestli nemám na tento byt po nějaké době přednostní právo aby mi ho nabídli?Předem moc děkuji

 • #60206 Reply

  právní vrba

  Je to samozřejmě nesmysl, je věcí majitele bytu jak s obdrženým nájemným z něho naloží. A pokud ho použije ke splátce úvěru, žádné právo nájemníků z toho nevyplývá.

 • #60207 Reply

  milada čipková

  Dobrý den

  Mám prosbu.Maminka vlastní r.dům na kterém je hypotéka.Je možné aby mi dům darovala jak je to pak s darovací daní?Odhad domu je daleko větší než dluh tak mě zajímá jak je to při daování z matky na dceru.Zároveň převezmu dluh od banky a budu splácet.Mám přítele, který by splácel se mnou mohla bych mu darovat stejnou polovinu domu aby jsme byli v katastru zapsání oba 50 na 50% jako spoluvlastníci nemovitosti?A měli dluh oba nebo by jsme hypotéku na základě převzetí daru vyplatily na jednou a nechaly se zapsat do katastru oba jen nevíme zda nám vyjdou penízky pokud né musely bychom převzít dluh od banky a platit a získat tak dům pro nás oba lze to takhle řešit?Mnohokrát děkuji za všechny odpovědi na mé otázky stačí stručně

 • #60208 Reply

  právní vrba

  Členem družstva může být jen jedna osoba – fyzická nebo právnická, společnými členy družstva mohou být jen manželé. Přítel na Vás může převést svá členská práva a povinnosti v bytovém družstvu (lidově "prodat družstevní byt". Potom družstvo uzavře nájemní smlouvu s Vámi.

 • #60209 Reply

  právní vrba

  Rozlišujte 2 různé věci – dluh (hypotéku) a vlastnictví nemovitosti.

  Vlastník může nemovitost darovat či prodat, a to i když na ní vázne zástavní právo – bance jen svůj záměr oznámí. Při darování z matky na dceru se daň darovací ani z převodu nemovitosti neplatí, ani se nepodává daňové přiznání a tedy není třeba ani posudek. Při darování příteli už toto neplatí.

  Převzetí dluhu je možné jen když s tím banka souhlasí, takže nejdříve si zjistěte podmínky u banky.

 • #60210 Reply

  Veronika Š

  Dobrý den,

  moc Vás prosím o radu. Žijeme něco přes rok v rodinném domě, jehož vlastníkem je manželova babička. Chtěli bychom jednoduše vyřešit vlastnictví domu na manžela, respektive vnuka. Co je tedy pro nás nejlepším řešením, nejvýhodnějším, nejlevnějším? (co se týče daní, odhadů atd.) Děkuji za odpověď, přeji hezký den.

 • #60211 Reply

  milada

  děkuji mnohokrát.Vůbec jsem nevěděla že lze darovat dům i se zástavou.Takže já můžu získat dům a zástava by zůstala a dluh by chtěly hradit po matce nebo po mě??

 • #60212 Reply

  právní vrba

  darovat – buď jen manželovi-vnukovi, nebo vám oběma – to pak do vašeho podílového spoluvlastnictví. Darování vnukovi je bez daně.

 • #60213 Reply

  Veronika Sýkorová

  jsem s manželem rozvedená a každý vlastní půlku domu, můj bývalý manžel mi chce darovat svou polovinu této nemovitosti, jak máme postupovat v řešení této záležitosti. děkuji za odpověď Sýkorová

 • #60214 Reply

  právní vrba

  Sepište darovací smlouvu, dejte ji na katastr, obstarejte si posudek a zaplaťte darovací daň.

 • #60215 Reply

  Veronika Jirku

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o radu v rámci dědického řízení. Můj děda zemřel a přímými pozůstalými je manželka a dvě děti. Děda s babičkou měli ve společném vlastnictví dům. Dědí v tomto případě všichni stejným dílem?Je možné, aby se obě děti vzdaly svého podílu ve prospěch jejich matky (mé babičky)hned na začátku řízení tudíž, aby se nemuselo řešit oceňování majetku? Pokud se ocenění musí udělat, je zde nějaký cenový rozdíl, když se děti chtějí vzdát majetku ve prospěch matky nebo ne? Případně v jakých cenových hladinách se tento odhad pohybuje?Moc děkuji

 • #60216 Reply

  právní vrba

  Pokud děda s babičkou měli dům v SJM, předmětem dědictví bude jen jeho "polovina po dědovi", kterou zdědí jeho pozůstalá manželka a potomci. Při 2 dětech se "polovina po dědovi" bude dělit na 3 díly, takže ve finále babička bude mít 4/6 a každé ze 2 dětí po 1/6 domu. Notář/ka ale uzná i jinou dohodu dědiců, neodporuje-li tato "dobrým mravům", takže bez problémů akceptuje, aby celý dům připadl babičce. Jinak každý z dědiců se může svého dědictví vzdát – celého dědictví (ne jen něčeho z něj) a je to nevratný krok. Vzdát se ve prospěch konkrétní osoby nelze, pokud se dědic vzdá dědictví, připadne jeho podíl na dědictví všem ostatním dědicům. Dědění mezi rodiči a dětmi a manželi se nedaní, takže ani ocenění není třeba. Dohodněte se dědici mezi sebou, notář/ka to pak už jen "dá na papír".

 • #60217 Reply

  Daniel Kratochvíl

  Dobrý den, prosím poraďte zda je možné nezletilé dceři darovat nemovitost v případě, že má ještě zletilého bratra? Děkuji

 • #60218 Reply

  Roman Kus

  Dobrý den.Chtěl bych poradit ohledně daně.Rodiče vlastní zahrádku i ze zahradním domkem.Když jeden z nich zemře,ten druhý musí platit nějakou daň?A kolik tato daň činí.

  Děkuji za odpověď.

 • #60219 Reply

  právní vrba

  Pokud mají rodiče zahradu a zahradní domek ve svém SJM, předmětem dědictví bude jen polovina tohot po zůstaviteli. U manželů se (zatím) dědická daň neplatí, platí se za odhad majetku a odměna notáři.

 • #60220 Reply

  Jenda

  Dobrý den,

  chci se zeptat jaký je postup v mojí záležitosti. Rodiče mi chtějí darovat část pozemku, nikoli celý. Přečetl jsem si, že jsem jakožto syn v 1.skupině, takže nebudu platit daň – tudíž ani odhadce. Jak mám postupovat? Nejdřív asi budeme muset pozemek rozdělit a poté mi jednu část z toho darují? Ale jak ho rozdělit? Po rozdělení se pak sepíše darovací smlouva v počtu počet účastníků+2 – tedy otec+matka+syn+2další vyhotovení. 2 vyhotovení se pak zašlou kam? Jedno asi na katastrální úřad společně s žádostí o zápis?? Mám v tom docela zmatek, nevím u čeho začít. Děkuji za případné odpovědi

 • #60221 Reply

  právní vrba

  Buď Vám rodiče darují podíl na celém pozemku (budete s nimi podílovým spoluvlastníkem celého pozemku), nebo Vám darují samostatný pozemek, vzniklý z jejich pozemku.

  Pro první variantu stačí sepsat darovací smlouvu; ta bude vyhotovena v 6 výtiscích – po 1 rodiče a Vy, 5 výtisků (z toho na jednom úředně ověřené podpisy – czechpoint, notář advokát) a s návrhem na vklad bude podána na katastr).

  U druhé varinaty geometrický plán, souhlas obce a stavebního úřadu s dělením pozemku a potom darovací smlouva.

 • #60222 Reply

  Renata Valentová

  Dobrý den,

  otec mi chce darovat celou zahradu. Zajímalo by mě, zda k tomu potřebuji i znalecký odhad, a jestli se za to platí nějaká daň?

  Děkuji

 • #60223 Reply

  právní vrba

  Darování mezi přímými příbuznými (rodiče x potomci) nepodléhá dani, takže ani nepotřebujete znalecký posudek; také přiznání k dani darovací ani z převodu nemovitostí podávat vůbec nemusíte.

 • #60224 Reply

  Hana

  Moja maminka je vlastník rodinného domu a záhrady v CZ,ktoré mi chce darovať.Na časť záhrady máme záujemcu o kúpu.Môžem ju ja ako nový majiteľ predať?Alebo musí uplynúť nejaká doba?Ďakujem

 • #60225 Reply

  Marie Stejskalová

  Dobrý den,

  máme s manželem RD,který jsme postavili,ale nechali zúžit SJM výhradně na moji osobu.Nyní bych chtěla tento dům opět mít s manželem napůl.Vzhledem k tomu,že jsme u notáře zaplatili vysokou cenu za zúžení SJM, přemýšlím,jak tuto situaci vyřešit.Lze tento dům darovat nezletilé dceři (9let, s tím, že tam oba s manželem budeme mít právo dožití?Za jakých podmínek a co je třeba pro to udělat?Než bude dcera plnoletá budeme vlastníky domu my s manželem jako její zákonní zástupci?Děkuji za odpověď

 • #60226 Reply

  právní vrba

  Můžete si své SJM o předmětný RD eozšířit notářským zápisem, můžete část nemovitosti (třeba 1/2) manželovi darovat do jeho výlučného vlastnictví (jednoduchá darovací smlouva, bez daně). Chcete-li nemovitost darovat nezletilci, tak darovací smlouvu musí odsouhlasit opatrovnický soud; nemovitost by vlastnil nezletilec, jednali by za něj jeho (zákonní) zástupci; při střetu zájmů by pro daný případ soud určil kolizního opatrovníka. Budete-li mít na darované nemovitosti věcné břemeno jejího doživotního užívání, může mít soud se svým souhlasem s darováním a zatížením mentální problém – snad by to šlo, kdybyste měli za povinnost vše platit a o nemovitost se starat..

 • #60227 Reply

  keli12

  Dobrý den, můj děda zdědil po smrti svého bratra automobil a jelikož nevlastní řidičský průkaz rozhodl se, že jej daruje mně, vnučce. Chtěla bych se zeptat jak máme postupovat? Sepsat darovací smlouvu a nechat ověřit notářem? Mnohokrát děkuji za jakoukoliv odpověď. Děkuji

 • #60228 Reply

  právní vrba

  Pokud je rozhodnutí o dědictví pravomocné, tak sepište s dědou darovací smlouvu a zajděte do evidence dopravních vozidel (nebo jak se to jmenuje). Pokud děda není dosud zapsán v evidenci motorových vozidel jako vlastník zděděného vozu, nechte ho tam zapsat (na základě rozhodnutí o dědictví) a vzápětí nechte změnit majitele na sebe předložením darovací smlouvy. Pokud děda už jako vlastník vozu zapsaný je, tak jen předložte darovací smlouvu. Obávám se, že byste měli u toho být oba – děda Vás může ke všemu zmocnit konkrétní Plnou mocí s jeho úředně ověřeným podpisem.

 • #60229 Reply

  Denisa Bel Hadjsalah

  Dobrý den,

  jedná se mi o to, že půjčuji tatínkovi větší finanční částku, kterou se mi zavázal splácet. Zároveň mi ale přislíbil, že v případě, že by se něco nenadálého stalo popř. pokud by nebyl již schopen dále splácet, přepíše na mě darovací smlouvou 1/4 jeho domu, který má s jeho ženou (ne mojí matkou) ve vlastnictví. Pokud darovací smlouvu sepíšeme nyní a já bych jí potřebovala uplatnit třeba až za 2 roky, je to vůbec možné?

  Děkuji za odpověď.

 • #60230 Reply

  právní vrba

  Pokud má Váš otec nemovitost se svojí ženou v SJM (což lze zjistit i bezplatným dálkovým přístupem do katastru), nic bez ní na Vás nepřepíše, ani nezřídí zástavní právo k zajištění půjčky. Také pokud si za trvání manželství od Vás něco půjčí, budou automaticky (ze zákona) Vašimi dlužníky oba, i když o tom jeho žena nebude vědět. Jinak smlouvu můžete dát na katastr kliendě i později, vždy však před případnou smrtí některé její smluvní strany.

 • #60231 Reply

  Denisa Bel

  Dle KN dům ve SJM nemají, on i jeho žena vlastní každý ideální polovinu. Nic tedy pravděpodobně sepsání darovací smlouvy nebrání. To, že může být uplatněna i k pozdějším datu, je pro mě nyní podstatné. Moc děkuji za odpověď.

 • #60232 Reply

  Lenka Bukó

  Dobrý den,mám dotaz ohledně příjezdové cesty.Máme domek ke kterému vede jediná polní příjezdová cesta,patříci obci.Z jedné strany cesty vedou koleje,z druhé jsou pole.Obec na poli začala stavit čističku a onu obecní cestu o kterou se mimochodem staráme my,zavážíme štěrkem atd.aby byla vůbec sjízdná,rozjezdily zastavěli různými stroji a kolikrát není možné projet.Je obec povinná umožnit nám průjezd kdykoliv budem potřebovat?máme dvě malé děti,jezdím do školky,na nákupy atd.Stavba ještě není v plném proudu,ale bylo nám řečeno,že ve všední dny od 8 do 15hod nebude možné projet.Můžem se nějak bránit?Děkuji Bukó

 • #60233 Reply

  právní vrba

  Darovací smlouvu (darování 1/2 nemovitosti otcem Vám) můžete sepsat již nyní, a to v 6 výtiscích; na 1 jejím výtisku je třeba nechat vaše podpisy úředně ověřit (notář, Czech-point, advokát) a po 1 výtisku si necháte Vy a otec; dále je třeba sepsat (a oba podepsat) Návrh na vklad darovací smlouvy do katastru. Upozorňuji Vás však, že nehraje roli kdo kdy jakou smlouvu uzavřel, ale kdo kdy jakou smlouvu podal na katastr. Takže se klidně může stát, že (1)Váš otec s vámi uzavře darovací smlouvu a sepíše i návrh na vklad k ní, ovšem smlouva nebude podána na katastr a (2)později (třeba po změně poměrů v rodine) otec uzavře a na katastr bude podán návrh na vklad jiné smlouvy, kterou uzavřel (dříve či později než když s Vámi uzavřel darovací smlouvu) – a Vy s tím nic neuděláte…

 • #60234 Reply

  právní vrba

  Je-li uvedený pozemek skutečně cestou – komunikací, obraťte se na místně příslušný silniční správní úřad, kterým bývá odbor dopravy obecního úřadu "spádové" (dříve střediskové) obce.

 • #60235 Reply

  Jan Cilek

  Rodiče vlastní nemovitost po zaniklém Společném jmění manželů (rozvod 1995), každý má 1/2. Má matka by chtěla převést svůj podíl na mého otce. Je to možné/vhodné darem přeze mě, jako jejich syna, aby nemuseli platit darovací daň? Je nějaká schůdnější, nenákladná cesta? Předem děkuji za laskavou radu, Jan

 • #60236 Reply

  Mirek rex

  Dobry den,potrebovali by jsme poradit s darovaci smlouvou.Babicka chce na me -vnuka a mou manzelku prepsat rekreacni chalupu a zahradu do spolecneho vlastnictvi manzelu.(primi dedicove s tim souhlasi)cena cca do 2mil.Bude se v takovem pripade platit dan,kdyz manzelka neni primy pribuznym babicky?a je zapotrebi odhad?kolik by to stalo sepsani u pravnika?moc dekujeme za odpoved.

 • #60237 Reply

  Milan Zeman

  Vaše manželka patří do III. skupiny podle zákona č. 357/1992 Sb. a daň proto bude platit. Odhad budete bezpochyby potřebovat pro stanovení výše základu daně. Výše odměny právníka za sepsání darovací smlouvy je věcí dohody mezi Vámi a konkrétním právníkem.

 • #60238 Reply

  Mirek rex

  Dekuji za odpoved,jeste jeden dotaz.

  Dalo by se to sepsat na me a potom pulku podilu nemovitosti prepisu darovaci smlouvou na manzelku a podam na KU?(OVERENI PODPISU A KOLEK se plati znovu,ale dani se tim vyhnem?:-) ) nebo se plati mezi manzely nejaka dan?nebo je levnejsi notarsky zapis o rozsireni SJM?moc dekujeme za rady

 • #60239 Reply

  Milan Zeman

  Pokud budete darovat nemovitost manželce, vyhnete se dani. Nemovitost ovšem nenabudete do SJM, ale do podílového spoluvlastnictví rovným dílem. Tato varianta však vyjde levněji než notářský zápis o rozšíření SJM.

 • #60240 Reply

  Mirek rex

  A jaky je rozdil mezi SJM a podilovym spoluvlastnictvim rovnym dilem? Jejich vyhody a nevyhody?neni to prakticky to same?Dekujeme za informace.

 • #60241 Reply

  Veronika Polakova

  Dobry den,

  nase chalupa ma nyni 3 vlastniky-sourozence-se stejnym podilem.Mou matku a jeji dva bratry.

  Jeden jeji bratr,tedy muj stryc- by rad daroval svou cast mne, jako sve neteri.

  Radi bychom pouzili Darovaci smlouvu. Je tato linie stryc-neter – osvobozena od dane?

  A je potreba i souhlas ostatnich vlastniku nemovitosti? Pokud ano,ma to byt soucasti teto Darovaci smlouvy nebo je na souhlas spoluvlastniku potreba nejaky jiny formular?

  Moc dekuji za odpoved

 • #60242 Reply

  právní vrba

  K darování podílu se ostatní spoluvlastníci nijak nevyjadřují, nevyžaduje se ani jejich souhlas; mají sice předkupní právo, to se ale na darování nevztahuje; ohledně daní koukněte do zákona 357/1992 Sb.

 • #60243 Reply

  Tomáš Ryška

  Dobrý den,na bratra jsou exekuce.Otec zemřel ,darovací smouva nebyla.Co udělat aby exekuce nepostihla matčin (dříve otcův a matčin ) majetek ( byt,auto,zahrada).

  Děkuji

 • #60244 Reply

  právní vrba

  …zaplatit to za něj a majetek přepsat na "hodného" sourozence; jinak není-li nemovitý majetek nezdárného bratra, tak se ho exekuce nedotkne (toho majetku)

 • #60245 Reply

  Stepanka

  Dobry den ,chtela bych se informovat prisla mi exekuce na dve nezaplacene pokuty s uctu my byli strzeny penize ,ze stavebniho sporeni tez,ale bohuzel to byly minimalni castky.Momentalne jsem nezamestnana nemam jak splacet beru podporu v nezamestnanosti

  ,bydlim u rodicu ,kde mam hlasene trvale bydliste muzou na jejich majetek ci byt ?Prosim za odpoved jsem uz vazne zoufala je mi 22let a uz nevim co s tim delat dekuju

 • #60246 Reply

  Nikola

  Dobrý den, chci se zeptat. Babička má čtyry děti, ale byt by chtěla napsat na mě, na vnučku, ale vubec nevíme jak postupovat. Je lepší byt darovat, nebo napsat závěť nebo jiným zpusobem?? Jde taky o to, které z možností vyjde levněji a kde zjistit ceny těchto daní.. Děkuji

 • #60247 Reply

  Notářské Služby

  Darování vnučce je osvobozeno od daně darovací. Jediné co musíte uhradit, je správní poplatek 1000,- Kč k návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kdyby to babička řešila závětí, pak její děti mohou uplatnit nárok neopominutelného dědice. Darovací smlouva nemusí mít formu notářského zápisu. Někdy se ale dědicové snaží napadnout darovací smlouvu, kterou zůstavitel daroval majetek ještě za života. Větší jistotu Vám dává darovací smlouva sepsaná notářem. Odměnu notáře stanoví vyhláška. Orientační údaje najdete v tabulce zde:

  http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/2013/01/kolik-zaplatite-u-notare-muzete-i.html

 • #60248 Reply

  Líba Klánková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, když můj děda žije s družkou už několik let ve společné domácnosti a ona je vlastníkem bytu a on to má na dožití, jestli když by paní zemřela bude děda dědit ten byt a nebo ne. Paní má jenom vnoučata a už nikoho. Nebo když by to nebylo možné tak jestli by bylo lepší aby mu ten byt darovala. Ale když by ho chtěla darovat, tak je horší že ona je na hodně dlouho v nemocnici a on bude také, tak jak to vyřešit s těmi podpisy na smlouvě když musí být právně ověřeny. Děkuji za odpověď.

 • #60249 Reply

  Notářské Služby

  V první dědické skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

  Paní má potomky a ti budou dědit. Ověřit podpis na darovací smlouvě je možné i v nemocnici. Obraťte se na notáře.

  http://www.notarskesluzby.cz/rizeni_o_dedictvi.html

 • #60250 Reply

  Líba Klánková

  V první řadě velice děkuji za odpověď. Tak jak jsem to pochopila tak budou dědit ty vnoučata které má protože už nikoho jiného nemá, ale ten děda asi ne, protože je jenom druh?

 • #60251 Reply

  Líba Klánková

  V první řadě velice děkuji za odpověď. Tak jak jsem to pochopila tak budou dědit ty vnoučata které má protože už nikoho jiného nemá, ale ten děda asi ne, protože je jenom druh? Nebo bude dědit stejným dílem s těmi vnoučaty?

 • #60252 Reply

  Notářské Služby

  Ano, budou dědit vnoučata. Druh nikoliv. Kdyby paní neměla žádné potomky, pak by teprve dědil druh spolu se sourozenci paní nebo spolu s dětmi těchto sourozenců, pokud by sourozenci už nežili. Kdyby paní neměla potomky a sama byla "jedináček", byt by zdědil druh. To vše platí, pokud nebyla sepsána závěť. V závěti může vše odkázat svému druhovi, ovšem potomci mají nárok neopomenutelného dědice.

  http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/2013/06/neopomenutelny-dedic-nepominutelny-dedic.html

 • #60253 Reply

  Květa Novotná

  Dobrý den,musí být darovací smlouva (nemovitost od babičky pro vnuka) písemná s notářsky ověřenými podpisy? Nebo lze udělat "on-line" přepis změny vlastníka na Katastru nemovitostí?

 • #60254 Reply

  Notářské Služby

  Ve většině zemí lze převody nemovitostí dělat jen u notáře. U nás Vám k tomu stačí písemná smlouva ve čtyřech vyhotoveních (jsou-li dva účastníci), minimálně na jednom vyhotovení musí být podpisy ověřeny. Pak musíte vyplnit ještě formulář návrhu na vklad – ten najdete zde:

  http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-FORMULARE

  Správní poplatek činí 1000,- Kč.

  Chcete-li mít jistotu, že smlouvu v budoucnu nikdo nezpochybní, zajděte k notáři.

  http://www.notarskesluzby.cz/kontakty_notari_notarstvi.html

Odpověď na téma: dědictví nebo darování
Informace o uživateli: