Dědictví ze zahraničí

Forum Fóra Občanské právo Dědictví Dědictví ze zahraničí

Zvolené téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Notářské služby a poslední změna je stará 4 roky, 9 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #72680 Reply

  Dalibor

  Dobrý den,

  budu po svém bratranci (cizinci s trvalým pobytem v zahraničí) dědit peněžní vklad na bankovním účtu. Jsem povinen z tohoto dědictví po bratranci zaplatit daň?

  Moc děkuji za odpověď.

 • #72682 Reply

  Notářské Služby

  Jestliže je zůstavitel cizinec s trvalým bydlištěm v zahraničí, pak se dědická daň platí jen z majetku, který je na území ČR, pokud mezinárodní úmluva s danou zemí nestanoví něco jiného.

 • #72683 Reply

  Josef Adamják

  Otec byl původem ze Slovenska, po jeho umrtí jsem se stal jediným dědicem pozemků a nemovitostí, z nichž některé spoluvlastnil se svými sourozenci. Po rozboru již uzavřeného dědického řízení na Slovensku jsem zjistil, že v dědickém řízení po smrti jeho matky v roce 1980 došlo pravděpodobně záměrně k nerespektování darovací smlouvy k určité části majetku a tím ke vstupu dalších členů rodiny do jím vlastněného majetku. Proč toto otec neřešil za svého života nevím, ale pravděpodobně zde nebyly na nejlepší úrovni sourozenecké vztahy. Mohu já nějakým způsobem napadnout dědické řízení po jeho matce a tím dosáhnout na to, aby došlo k opravnému dědickému řízení po mém otci? Žijící sourozenci nyní již uznávají, že jeho nárok po smrti matky byl oprávněný, ale ač jsou občany Slovenské republiky tak se nechtějí v tom angažovat a v podstatě vyčkávají, jak si s tím poradím. Jak tedy mám postupovat, dědické řízení bylo ukončené v roce 2011, listopad.

 • #72684 Reply

  Notářské služby

  … v dědickém řízení po smrti jeho matky v roce 1980 došlo pravděpodobně záměrně k nerespektování darovací smlouvy… Pokud matka něco darovala za svého života, pak to nepatří do dědictví a nabývacím titulem je darovací smlouva. Pokud však matka chtěla darovat v případě své smrti, pak taková smlouva je neplatná.

 • #72685 Reply

  Josef Adamják

  Darovací smlouva byla sepsána před smrtí matky otce a nevztahovala se k její smrti. Mne spíše zajímá, zda má nějakou cenu toto dědické rozhodnutí napadnout, aby i pak dědictví po otci, které se mne přímo týká bylo upraveno ve smyslu nápravení újmy, která vznikla právě při dědictví v roce 1980. Je mi jasné, že pravděpodobně takový úkon může udělat jen soud, tak jsem chtěl poradit, co vše je potřeba k takovému podání a zda vůbec mohu i po tolika letech žádat zpět co patřilo otci a nyní s logiky věci i mě. Dík za re.

 • #72686 Reply

  Notářské služby

  Otevřít uzavřené dědické řízení se dá tehdy, pokud se objeví nový majetek. Ten pak bude projednán v dodatečném dědickém řízení. Pokud žádáte o vydání majetku, který někdo zdědil neoprávněně, pak to je opravdu možné jen soudní cestou. Měl by Vám poradit advokát poté, co se seznámí s důkazy, které máte k dispozici.

Odpověď na téma: Dědictví ze zahraničí
Informace o uživateli: