diskriminační rozhodnutí představenstva družstva

Forum Fóra Občanské právo Různé diskriminační rozhodnutí představenstva družstva

Zvolené téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Dagmar Dittrichová a poslední změna je stará 10 let, 3 měsíce.

  • Autor
    Příspěvky
  • #33012 Reply

    Dagmar Dittrichová

    Prosím o radu. V rámci privatizace městských bytů jsme (nájemníci domu) požádali město o odkoupení našeho domu ( 72 bytů). Protože nikdo z nás neměl zkušenosti se správou domu, rozhodli jsme se pro vstup do družstva. Z celkového počtu 72 bytů se 11 bytů rozhodlo zůstat dále v nájmu a své byty neodkupovat. Družstvo se odmítlo podílet na odkupu těchto jedenácti bytů, tudíž ostatní nájemnícinašeho domu se poskládali a částku ve výši cca 350 000.-Kč uhradili ze svého. Do družstva jsme vstoupili 1.7.2004 . Za dva měsíce představenstvo družstva schválilo směrnici, podle které si při odprodeji námi zaplacených 11 bytů, strhává 20% z čistého zisku. Jelikož tyto byty prodáváme za tržní ceny jsou částky, které si družstvo strhává dosti vysoké. Počítali jsme s tím, že zisk z prodeje použijeme na údržbu a opravy v našem domě. Čeká nás výměna oken a generální oprava výtahů a elektroinstalace.

    Proto máme snahu zmíněnou směrnici zrušit a žádat peníze nazpět. Máme za to, že tato směrnice byla přijata pouze za účelem získání dle našeho názoru neoprávněného zisku ze strany družstva a je tudíž vůči nám diskriminační. Podotýkám, že tato směrnice nemá žádný vliv na domy, které byly členy družstva dříve než my, protože v žádném z nich není a nikdy nebyl byt, který by byl pouze v nájmu nečlena družstva. Prosím poraďte nám zda tato směrnice družstva není v rozporu se zákonem a případný postup při jejím zrušení. Nemusím snad ani dodávat, že představenstvo družstva se tomu brání zuby-nehty.

Odpověď na téma: diskriminační rozhodnutí představenstva družstva
Informace o uživateli: