Diskuze ke článku ‚Cena za provedení díla‘

Forum Fóra Diskuze ke článkům Diskuze ke článku ‚Cena za provedení díla‘

Zvolené téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Petr Slanina a poslední změna je stará 7 let, 8 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #23622 Reply

  Michal Hejral

  Vážený pane, opět musím poukázat na absenci zmínky o obchodním zákoníku, kde je otázka ceny díla upravena odlišně. Nezapomeňte, že většina smluv o dílo praxi uzavíraných je obchodním závazkovým vztahem.

 • #23624 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  viz moje odpověď u článku Smlouva o smlouvě budoucí

 • #23625 Reply

  Hana Barešová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zkušeného právníka na věc, která souvisí s cenou za provedení díla. Jsme stavební firma, malý podnik. Jedná se o smlouvu o dílo dle obchodního z. Jsme v článku o platebních podmínkách a zajímají nás náklady nad rámec smlouvy, v případě víceprací. Nevíme si rady s tím, jak pojistit fakt, že v případě že zhotovitel vykoná vícepráce, mu za ně objednatel zaplatí. Napsali jsme to do smlouvy takto: "Zhotovitelem předpokládaný vznik veškerých nákladů (za vícepráce)nad rámec této smlouvy, musí být odsouhlasen objednatelem, aby mohly být tyto vícepráce započaty. Pokud tyto vícepráce objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí, veškeré náklady na vícepráce uhradí objednatel."(v opačném případě na proplacení víceprací nemá zhotovitel nárok). Problémem je, že se v praxi tyto vícepráce nedají denně podepisovat a písemně odsouhlasovat – je to časově i věcně nemožné, a my nevíme, jakto tešdy do tén smlouvy napsat. protože když napíšeme "ústně odsouhlasit vícepráce" ….

 • #23626 Reply

  Hana Barešová

  …pokrač.

  kdo nám pak dokáže, že provedené vícepráce objednatel odsouhlasil a budem si je muset (my zhotovitel) zaplatit sami. Jediný důkazním prostředkem pak bude výpověď svědka, na což nechceme spoléhat. Snažili jsme se do toho článku zakomponovat stavební deník a záznamy v něm, ale jelikož se v naší firmě deník ani moc nevede a nedá se příslušné osoby přesvědčit, nelze to tam napsat. Jak to tedy do té smlouvy o dílo napsat? Děkuji moc moc a moc!

 • #23627 Reply

  Petr Slanina

  Je-li ve smlouvě: objednavatel je povinen dílo převzít, pokud mu nebraní vady v řadnému užívaní i s nedodělky a vadami. Řadně podepsat předavací protokol. Uhradit do 5 dnů cenu za dílo. Tyto nedodělky a vady se uvedou do předavacího protokolu i s dobou, do kdy budou odstraněny. Je možný se vyhnout zaplacení zbylé částky, ma-li dílo více vad a nedodělku, je provedeno nekvalitně do doby napravy, popř. zaplatit jen této sumy necelou část. Mám strach, že firma reklamované vady neodstraní. Co mi hrozí pod to jim to nezaplatim? Mám právo si určit sankcí v předavacím protokolu, nesplní-li odstraňení vad.

Odpověď na téma: Diskuze ke článku ‚Cena za provedení díla‘
Informace o uživateli: