Diskuze ke článku ‚Plná moc‘

Forum Fóra Diskuze ke článkům Diskuze ke článku ‚Plná moc‘

Zvolené téma obsahuje celkem 313 odpovědí. Do diskuze (2 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  Michal a poslední změna je stará 1 rok, 4 měsíce.

 • Autor
  Příspěvky
 • #11730 Reply

  Jakub Vlášek

  Zde uvedenou plnou moc nechtějí akceptovat celníci na hraničních přechodech do ČR při dovozu osobních automobilů s tím, že nemá všechny náležitosti. Jeden tvrdí, že zde chybí například zda se jedná o plnou moc k přímému, nebo nepřímému zastoupení. Mají na to vůbec právo a jak by potom taková plná muc – speciální pro celníky – měla vypadat?

 • #11731 Reply

  Judr. Kulhavý

  Tato plna moc neni korektni jako i vetsina clanku na tomto webu, autor je pouceny laik nebo nedouceny Judr.

 • #11732 Reply

  le_wormy@caramail.com

  salut je mappel clement curé je suis francais et je sui con et moche et jaimerai que vous maidier a remedier a ce probleme iiiiiinnnnnnnnnnnn

 • #11733 Reply

  mysha

  mohli byste, prosim, zverejnit i priklad generalni PM pro podani ohlaseni zivnosti.

 • #11734 Reply

  Dave

  A copak delate Vy pro ostatni pouze za dobre slovo?

 • #11735 Reply

  t. zima

  Musí být plná moc ověřená nebo to není nutné? Jak to že některé úřady vyžadují ověřenou plnou moc?

 • #11736 Reply

  Ja

  … chybi informace o …………………….. zmocnenci !!!

 • #11737 Reply

  eman

  Vzor plné moci

  P l n á m o c

  Zmocnitel: Jméno, příjmení…………………………..………………..

  adresa trvalého bydliště:……………………….……………………….

  datum nar:…………..………… rodné číslo:………….……………….

  číslo OP:……………………………

  Zmocněnec: Jméno, příjmení…………………………………………….

  adresa trvalého bydliště:……………………….……………………….

  datum nar:………….….………rodné číslo:…………..………………

  číslo OP:…………………………..

  Níže podepsaný zmocnitel dává tímto plnou moc zmocněnci k těmto úkonům souvisejícím s poskytnutím služeb RM-S:

  * registrace do RM-S

  * převod a přechod cenných papírů

  * nákup a prodej cenných papírů

  * podání pokynu k přijetí nabídky převzetí nebo k odstoupení od smlouvy

  * vystavení stavového výpisu majetkového účtu v SCP

  * disponování s finančními prostředky na podúčtu zmocnitele

  * provedení změn neklíčových údajů

  _________________________________________________________________________

  nehodící škrtněte po celé délce textu

  Tato plná moc má účinnost do:………………………

  V …………………………….dne ………………….

  ………………………………………………………

  podpis zmocnitele1

  1 Podpis na plné moci musí být úředně ověřen!

 • #11738 Reply

  eman

  pouze vzor pro RM system

 • #11739 Reply

  Tomáš

  DObrý den chtěl bych se zeptat jestli musí být tato plná moc nějak úředně ověřena nebo jestli stačí tento vzor. Mám sepsanou plnou moc na přepis dokladů automobilu na nového vlastníka.

 • #11740 Reply

  Tomáš

  koukam tu že ano

 • #11741 Reply

  Václav Vitvar

  Domnívám se, že plná moc by měla obsahovat doložku s podpisem zmocněného o přijetí plné moci ?

 • #11742 Reply

  J.Hadaš

  Samozřejmě, plná moc musí obsahovat identifikační údaje a podpis zmocněnce, spolu s přijetím plné moci.

  Např. v soudním řízení plná moc nemusí být úředně ověřena, ledaže zákon či předseda senátu stanoví jinak.

 • #11743 Reply

  Martin

  Potřeboval bych vědět jestli plná moc svěřená mému známemů, který by měl rozhodovat o uzavření smlouvy mezi mou dcerou (nezeltilá)a modelingovou agenturou, musí být úředně ověřená. Děkuji za odpověd.

 • #11744 Reply

  matus

  To je sice fajn, ze ste nas poucili. Ale pomohlo by napisat, ako to ma teda spravne vyzerat.

 • #11745 Reply

  matus

  Vdaka!

 • #11746 Reply

  Zbynek Darilek

  Dobrý den,chtěl jsem se optat zda výše diskutovaná plná moc musí být notářsky ověřena, nebo stačí, když to doma napíši na koleni jak se říká.

  Děkuji

 • #11747 Reply

  Dušana

  Přesně tak,takže vím stejně houby.

 • #11748 Reply

  Tarková

  Mám dotaz: nemohu se zúčastnit shromáždění společenství vlastníků a chtěla bych pověřit zástupce, který musí mít plnou moc – notářsky ověřenou. Jak by měla znít? Děkuji.Tarková

 • #11749 Reply

  Martin

  Prosím co je ptřeba na přepsání auta když majitelka je již mrtvá ale velký i malí technický průkaz i auto mam já.Co kntrolují při převodu když zašlu plnou moc

 • #11750 Reply

  J. Hrnčíř

  Podle jaké právní normy existuje tzv. generální plná moc a jaké údaje musí obsahovat?

 • #11751 Reply

  J. Hrnčíř

  Podle jaké právní normy existuje tzv. generální plná moc a jaké údaje musí obsahovat?

  Omlouvám se, ale 24.8. jsem napsal špatnou adresu

 • #11752 Reply

  Eva Malá

  Pro J.Hedaše: Jste na omylu. NAa plné moci nemuzsí být podpis – přijetí zmocněnce. Cituji: „Plná moc je tzv. jednostranný právní úkon zmocnitele, v němž prohlašuje vůči třetím osobám, že zmocnil jiného – zmocněnce jakožto svého smluvního zástupce k tomu, aby v rozsahu uvedeném v plné moci zmocnitele zastupoval.

  Základní úprava občanskoprávního zastupování je obsažena v § 22 a násl. ObčZ. Podle § 23 ObčZ zastoupení vzniká buď na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) nebo na základě dohody o plné moci (smluvní zastoupení). Podle § 31 odst. 1 ObčZ je možné se při právním úkonu dát zastupovat fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

  Jedinou podstatnou obsahovou náležitostí občanskoprávní plné moci, kterou zákon výslovně uvádí, je tedy uvedení rozsahu zmocněncova oprávnění v plné moci. Tento požadavek stanoví, byť jinými slovy, také občanský soudní řád v § 28 odst. 1.

  Z občanskoprávní plné moci musí být patrné, kdo ji činí a co je jejím obsahem (tj. vlastní zmocnění a jeho rozsah). V plné moci musí být dále jednoznačně identifikována osoba zmocněnce.

  Z výše uvedeného vyplývá, že plná moc projevuje vůli zmocnitele nechat se při činění právních úkonů zastupovat zmocněncem. Jedná se tedy o právní úkon zmocnitele.

  Ze smyslu plné moci jednoznačně vyplývá, že v žádném případě není také právním úkonem zmocněnce. Tento závěr reflektuje např. také německá teorie občanského práva, která výslovně rozlišuje tzv. vnitřní plnou moc a tzv. vnější plnou moc. Zatímco vnitřní plná moc je adresována zmocnitelem zmocněnci, je vnější plná moc úkonem zmocnitele adresovaným přímo třetí osobě (jíž má být budoucí právní úkon určen), že určitou osobu zmocňuje k tomu, aby ho zastupovala. Vnější plná moc tak prakticky vůbec neprochází rukama zmocněnce. Jakmile je však udělena, je zmocněnec oprávněn bez dalšího za zmocnitele jednat. Plná moc tedy představuje právní úkon, který k tomu, aby vyvolal určité účinky, musí být doručen osobě, jíž je určen (jde o právní úkon adresný). Jde nicméně o právní úkon pouze jediné osoby, a to zmocnitele. Jedná se tedy, jak je v české občanskoprávní teorii nesporné, o jednostranný právní úkon.

  Protože plná moc je jednostranným právním úkonem, není potřebné, aby bylo její součástí prohlášení zmocněnce o její akceptaci. Z plné moci musí být zřejmé, že jednající osoba jedná jménem zastupované osoby, a že jí k tomuto jednání byla udělena příslušná plná moc. Dostatečným průkazem takové skutečnosti však je předložení písemné plné moci příslušné třetí osobě zmocněncem při jednání za zmocnitele. Z tohoto jednání je přijetí plné moci zmocněncem dostatečně patrné. Případná výslovná akceptace zmocněnce, uvedená v textu plné moci, pak již neznamená více než další (opakovaný) projev vůle zmocněnce zastupovat zmocnitele v rozsahu jím udělené plné moci.“

 • #11753 Reply

  Kamil Kral

  Typicka odpoved pravnika. Rekne ze je neco spatne, ale zapomene rict co je spatne a jak to lze vyresit.

 • #11754 Reply

  Dana Malíková

  Prosím o sdělení jak dlouho platí plná moc.

  Jedná se mi konkrétně o plnou moc k prodeji pozemku. Domnívám se, že je v platnosti 6 měsíců.

  Díky za Váš čas Malíková

 • #11755 Reply

  Helena

  Plna moc se nevztahuje na vyzvednuti osobnich dokladu?

 • #11756 Reply

  Helena

  Plna moc se nevztahuje na vyzvednuti osobnich dokladu?

 • #11757 Reply

  Aleš Kováč

  Promiňte, ale potřeboval bych, opravdu, odpovědět na jednoduchou otázku.

  MUSÍ – NEMUSÍ být notářsky ověřená plná moc.

  Problém je následující jsme druh a družka ve společné domácnosti a založili jsme v domě družstvo a předseda družstva IGNORUJE plnou moc mé ženy, ve které mě zmocňuje v jejím zastupování při jednáních.

  Děkuji za odpověď

 • #11758 Reply

  Milan Mašek

  Jaký rozdíl je mezi plnou mocí a zvláštní plnou mocí ?

  Je-li plná moc bez jakéhokoli omezení, dána jiné osobě , může s ní daná osoba prodat nemovitost bez souhlasu zadavatele této pl. moci ?

 • #11759 Reply

  alex

  Dobry Den

  Ja jsem ALexandra z Rumunska a chtela bych zeptat jestli je to spravne jak prelozila jsem ta plna moc. Jedna kamaradka zeptala jestli muzu to udelat pro ni ale to je prvni krat kdy to delala jsem tak nevim jestli je to sprane. Prosim muzete odpovidat dneska nebo zitra? Dekuji moc krat

  PLNÁ MOC

  Podepsáná ………….., narozená dne …….. … , Místo narození ………, župě ……….., rodné čislo………, Jméno a přímení otce: …………….., Jméno a prímení matky: ……….., bydliště ……….., vesnice …….. , č……., …………, občanský průkaz série ……. čislo ………..- ………., pas typ……, z. ……., č. ………………., požádala jsem psaní a ověření příští:

  Zplnomocňuji tímto …………………asistentku projectu pobočky společnosti ………………., působící v …………, na adrese ……………….,

  aby za mne –……………. a mým jménem jednala s přílušným Uřadem práce ve věci zajištění k zaměstnání, včetně vzdání se práva odvolání.

  Za vyplnění tento pověření za mne a mým jménem ona muže podepsát kdekoliv je to nudne, její podpis je závazný pro mne v mezích pověření……………………..

  Tento pověření je bezplatné a nepředavané……………………………………………………….

  Tento pověření platí až do schválné odvolávaní podepsáné zmocnitel.

  Tento dokument byl psaný a ověřený v kanceláři veřejného notaře ………………sídlo……………….., ve dvě exempláři, z kterých jeden exemplař se vydáva strany po čtení a podepsaní.

  Podpis zmocnitel

  nečitelný

  Ověřeni v pokračiovaní

  KANCELAŘ VEŘEJNÉHO NOTÁŘE

  …………………………………………….

  Sídlo: ……………………………………..

  Operatér osobní údaje č……………….

  ZÁVĚR OVĚŘENÍ Č. ………..

  Rok ……….. měsic ……… den ……..

  Před mně, ……………………, veřejný notař, dostavila se ve sídlě kancelaři: ……….., bydliště, vesnice ………, č……., župa …………., občanský průkaz série ………. čislo ………………. a souhlasila, po čtení dokumentu, na ověření tento zapsaní.

  Na základě čl. 8 lit. “b” Zákonu č. 36/1995

  SE PŘIZNA OVĚŘEN TENTO ZAPSANÍ

  Vybral taxu kolková známka ………., strvzenkou č. …………….

  Vybral notářský honorář: ……….., stvrzenkou č ……………….

  Vybral taxu soudní znamká ……….. první exemplař

  ………………………………………………………………………

  razitko a pospis nečitelní

 • #11760 Reply

  josef

  Dotaz prosím:

  může zmocněnec požádat pojiš´tovnu,aby rozhodnutí podávala držiteli plné moci a ne postiženému, pro kterého pracuje?Samozřejmě jen na dobu platnosti plné moci a nebo do určitého rozhodnutí od pojiš´tovny,o kterém vždy včas informuje.Plná moc je vystavena k rozhodování,podepisování,přijímání informací i od jiných institucí s tím spojených.Jsem ve sporu, zda-li mám jako zmocněnec na to právo a vůbec, pojišťovna by měla jednat na základě plné moci pouze se zmocněncem,nemohou snad jednat oba a jak by měla na tuto žádost pojišťovna reagovat?Děkuji.

 • #11761 Reply

  Fox

  Můžu dát plnou moc člověku kterému jsem prodal vozidlo k tomu aby si jej sám na sebe přehlásil?Co je k tomu případně potřeba?Děkuji

 • #11762 Reply

  Libor Adameček

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11763 Reply

  Michaela

  Dobrý den, chci se zeptat zda musí být plná moc úřeně potvrzená v případě, že odjíždim do zahraničí a chtěla bych aby můj zákonný zástupce (babička) mohla přebírat moje doporučené dopisy do vlastní rukou, a složenky. Děkuji

 • #11764 Reply

  Anna

  Pred tydnem pritel odletel do Kalifornie. Pred odletem se informoval na moznost zastoupeni k provedeni zapisu do semestru na vysoke skole. Bylo mu sdeleno, ze to je mozne na zaklade plne moci. Tu mi tu nechal. Az nyni prisel dopis ze skoly, ze uznavaji pouze uredne overenou plnou moc. Na notarstvi mi rekli, ze mi tu plnou moc potvrdit nemohou, ikdyz mam dalsi uredni doklad s pritelovym podpisem a dokonce i jeho obcansky prukaz. I ve skole me razne odmitly, ze uznavaji jen uredne overenou listinu. Nyni nevim, jak v teto situaci postupovat. Dekuji, Anna.

 • #11765 Reply

  Daniela Běťáková

  Úředně ověřený podpis udělají Vašemu příteli na českém velvyslanectví v USA. Udělal by to i jakýkoli tamní pověřený právník, ale k tomu byste museli doložit úřední překlad textu ověření, kopii dokladu, že je k ověřování oprávněn a ke kopii také překlad. Když se přítel obrátí na velvyslanectví, bude ověření v češtině a tedy bez překladu. Berte to jen jako tip, teď to zrovna také celé teprv zjištuji. Daniela Běťáková, externí exkluzivní finanční partner České spořitelny, a.s. (dostupné bydlení, dobré pojištění, důmyslné spoření :-) )

 • #11766 Reply

  ondrej stanik

  chtel bych se zeptat zdali je mozne vyzvednout ridicskej prukaz nekym komu dam plnou moc.

  uz sem se o to pokousel drive ale nezlomitelna urednice ktera byla "povysena" se nadala nijak presvedcit.

  dekuji za radu.

 • #11767 Reply

  mikulenka

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11768 Reply

  petr

  Je možné někoho zplnomocnit s notářským ověřením, když jsem v Irsku a osoba, které chci předat plnou moc, je v Česku? Jak?

  Děkuji za odpověď.

 • #11769 Reply

  Lucie Brožová

  Dobrý den.Můj přítel odjíždí pracovně do zahraničí a rád by si s sebou vzal mou dceru.Dcera nemá pas,je pouze zapsaná v mém platném pase a v mém OP.Slyšela jsem,že existuje nějaká plná moc,kdy já souhlasím s tím,že nezl.dcera může takto s mým přítelem vycestovat i bez cestovního pasu.Můžete mi prosím poradit?Děkuji.

 • #11770 Reply

  Roman Přibyl

  Musí být plná moc notářsky ověřena nebo ne ?

  mnohakrát děkuji za odpověď

 • #11771 Reply

  Renata Fajtikova

  Dobry den,chtela jsem se zeptat,za jakych podminek je mozne, zrusit plnou moc a zmenit pravnika, jestlize me dostatecne neinformuje o probehu ,,veci",ale vec je teprve v polovine jednani.

 • #11772 Reply

  Non_E

  Nemusí.

 • #11773 Reply

  test

  <B>

 • #11774 Reply

  tereza

  Dobry den, mam stejny problem, ktery jste zde uvedl. Jsem v zahranici a potrebuji udelit plnou moc nekomu v cechach bez toho, abych tam jela. Vyresil jste to nejak? Jestli ano, predem moc dekuji za informace.

  TP

 • #11775 Reply

  Petr Okurka

  V tom zahraničí vlastně byla moje dívka a potřebovala mi dát plnou moc. Vyřešila to tak, že tam (v Irsku) našla právničku či advokátku a ta jí dala pod text plné moci za 10 EUR razítko. Bylo to tedy v angličtině. V Česku to pak (při ubytovávání na VŠ kolej) stačilo. PO

 • #11776 Reply

  Karel

  dobrý den, prodávám osobní automobil a jsem v časové tísni, jelikož odjíždím na delší dobu do zahraničí. jestliže se prodej neuskuteční před mím odjezdem, co by měla obsahovat plná moc aby prodej mohl vyřídit jiný rodinný příslušník? předem děkuji za radu.

 • #11777 Reply

  Markéta

  dobrý večer, zajímalo by mě, jestli je možno zplnomocnit manžela paní, která vlastní SAMA byt v SVJ.

  Předpokládám, že podpisy nemusí být ověřeny.

  Potřebovali bychom toho pána zapojit do práce výboru, bohužel toto zakazují stanovy i zákon 322, podle kterého jsou naše stanovy sepsány. Členém výboru může být pouze vlastník bytu. Jak toto obejít?

  1. sepsat zplnomocnění a zvolit do výboru (to nejspíš neobhajíme)

  2. zvolit manželku do výboru a ta pak sepíše zplnomocnění k zastupování.

  3. Je nějaký jiný způsob bez toho, že by se stal vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu?

  Jak správně sepsat takové zplnomocnění (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, vymezení zplnomocnění) dívala jsem se i do občanského zákoníku, vzor už jsem si také stáhla.

  Jen si nejsem jistá, jestli lze tohoto pána do výboru zvolit.

  děkuji

  Markéta

 • #11778 Reply

  Hana Vasickova

  Dobry den,jmenuji se Hana Vasickova.Rada bych se informovala,zda muzu prefaxovat plnou moc na vypis z trestniho rejstriku,kterou bych podepsala v zahranici a zmocnena osoba by ji podepsala bez overeni podpisu.Bude plna moc platna?Pokud ne,lze jinak ziskat vypis z trestniho rejstriku(CR) ze zahranici?Dekuji za odpoved Vasickova

 • #11779 Reply

  Jana

  Chtěla bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mé sestry. Předem děkuji

 • #11780 Reply

  Dana Šuttová

  Musí být plná moc při vypůjčení vozidla k cestě do zahraničí od majitele vozidla ?

  Děkuji

 • #11781 Reply

  EVA

  JSEM V ZAHRANICI A POTREBUJI POSLAT DO CECH PLNOU MOC, CO POTREBUJU ZA KOPIE DOKLADU OD ZMOCNENCE V CECHACH.DEKUJI ZA ODPOVED

 • #11728 Reply

  Martina

  Plná moc dána učetnímu k vyřízení zaležitostí a převzetí protokolu se sociálním úřadem

 • #11782 Reply

  Hana Flegrová

  Chtěla bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého otce. Je tato plná moc nutná, jsem-li v technickém průkaze uvedena jako provozovatel vozidla já? Předem děkuji za odpověď. Hana Flegrová h.flegrova@seznam.cz

 • #11783 Reply

  Irena

  Je možné, aby ve správním řízení zastupoval advokát – fyzická osoba, na základě plných mocí, dva různé účastníky řízení – protistrany? Vztahuje se na to konkrétní zákon?

 • #11784 Reply

  Ivan

  Neni, je to v rozporu s §19 z.c. 85/1996 Sb. o advokacii. Advokat mel druheho klienta odmitnout pripadne od smlouvy odstoupit jakmile zjistil, ze jde o stejnou vec (§20).

 • #11785 Reply

  D.Havlíková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mohu zrušit plnou moc advokátní kanceláři a najít si jinou.

  Dále zda muže advokát prodat nemovitost na základě obecní plné moci v zastupování na katastru, v oblasti nemovitostí bez informovanosti zmocněnce. Děkuji

 • #11786 Reply

  Veronika Šustrová

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého otce. Předem děkuji za odpověď.Veronika Šustrová, nonda@seznam.cz

 • #11787 Reply

  Lenka Jamborová

  plná moc na auto do zahraničí

 • #11788 Reply

  Pavla

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mohu zrušit plnou moc advokátní kanceláři.

 • #11789 Reply

  M.Procházková

  Dobrý den,chci se zeptat zda platí plná moc.Matka zmocnila syna k sepsání a podpisu dohody o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu na nového uživatele.Jsou zde napsány všechny náležitosti(Jména,adresy,RČ,kde se byt nachází).Podpis byl ověřen na Obecném úřadě a je orazítkován kulatým razítkem.Je možné ,aby tento doklad neplatil z důvodu,že na něm není kolek.Za odpověď předem děkuji.

 • #11790 Reply

  Robert Jakub

  Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého kamaráda.(firemní) Předem děkuji za odpověď. Robert Jakub, rob90@seznam.cz

 • #11791 Reply

  Marek

  písemně!

 • #11792 Reply

  Miroslav Roubik

  Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého kamaráda.m Předem děkuji za odpověď

 • #11793 Reply

  Miroslav Roubik

  Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého kamaráda.m Předem děkuji za odpověď

 • #11794 Reply

  Eva Klusoňová

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého otce. Předem děkuji za odpověď.Eva Klusoňová, efiik@centrum.cz

 • #11795 Reply

  kl.

  prosím o info za je nutná plná moc do zahraničí .. případně je nutná pro všechny členy kteří budou auto řídit a v jakém jazyce a zda musí být ověřena. děkuji

 • #11796 Reply

  Pavel Špiroch

  Dobrý den prosím o zaslání kopie formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého otce mám shodný problém

 • #11797 Reply

  Pavel Špiroch

  Dobrý den prosím o zaslání kopie formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví, ale je mého otce mám shodný problém e-mail.603812797@seznam.cz

 • #11798 Reply

  JANA

  DOBRÝ DEN,JE NUTNÉ OVĚŘENÍ PODPISŮ NA ÚŘADĚ U PLNÉ MOCI,DĚKUJI

 • #11799 Reply

  Jaroslava Glosová

  Chtěla bych si vypůjčit od strýce na cestu do Chorvatska osobní automobil. Potřebuji k tomu plnou moc? Děkuji Glosová

 • #11800 Reply

  Glosová

  Chtěla bych si vypůjčit od strýce na cestu do Chorvatska osobní automobil. Potřebuji k tomu plnou moc?Jakého by měl být znění? Děkuji Glosová

  jaroslava.glosova@vetropack.cz

 • #11801 Reply

  Michal Janský

  Dobrý den, chtěl bych poprosit, zdali by ste mi také nemohli zaslat vzor plné moc ny auto do zahraničí. Děkuji mockrát Janský. e-mail: mr.jansky@seznam.cz

 • #11802 Reply

  Blažková Marie

  Prosím o zaslání vzoru plné moci na zapůjčení os. auto do zahraničí od otce a to v anglickém jazyce

 • #11803 Reply

  Maritn Dombaj

  Dobrý den,prisím o radu jak má vypadat a jak má být formulovaná plná moc pro přepsání automobilu.Posílejte ji prosím na e-mail:ivorymodel@seznam.cz . Děkuji

 • #11804 Reply

  Dvořáková

  Dobrý den, nevíte, jaké by měla mít náležitosti plná moc pro prodej nemovitosti kromě označení účastníků, předmětné nemovitosti a právních úkonů, pro které je plná moc udělena? Takto jsem ji napsala, ale katastr mi ji nevzal. Děkuji

 • #11805 Reply

  Zdeněk Mrkva

  Prosím o zaslání textu k zplnomocnění použití vozidla pro cestu do zahraničí. Musí být ověřeno úředně?

  děkuji za odpověď. e-mail: zdenekmrkva@seznam.cz

 • #11806 Reply

  Petra

  Dobrý den,

  mohl by mi někdo poradit, zda je možné zplnomocnit někoho aby jednal SE MNOU? Tedy ne v mem zastoupení, ale za mé přítomnosti. Nejsem¨si jistá, zda v určitém jednání mohu zodpovědně posoudit všechna rizika a chtěla bych, aby kromě mě byl přítomen někdo další. Děkuji za odpověď, Petra

 • #11807 Reply

  J.Mareš

  Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o zaslání přesné formulace plné moci při vycestování do ciziny autem, které není v mém vlastnictví (firemní). Předem děkuji za odpověď. Jan Mareš, valley.man@seznam.cz

 • #11808 Reply

  Marika Stachova

  Jsem v zahranici a potrebuji poslat do cech generalni plnou moc ke koupi bytu v cesku,potrebovala bych informaci jak takova generalni plna moc ma byt a co za doklady potrebuji od zmocnence v cechach.

  Predem dekuji!!!

 • #11809 Reply

  Marika Stachova

  Jsem v zahranici a potrebuji poslat do cech generalni plnou moc ke koupi bytu v cesku,potrebovala bych informaci jak takova generalni plna moc ma byt a co za doklady potrebuji od zmocnence v cechach.Prosim o zaslani potrebneho dokumentu na emailovou adresu marika.stachova@seznam.cz

 • #11810 Reply

  Simona

  Dobrý den,

  prosím o zaslání vzoru plné moci k řízení automobilu na cestu do zahraničí.Auto je psáno na tchána.Budeme řídit 2 osoby – je nutné mít plnou moc pro obě osoby a musí být plná moc notářsky ověřená a v jakém jazyce ?

  Předem děkuji za laskavost.

  simona.simikova@seznma.cz

 • #11811 Reply

  ladislav landa

  Je nutné mít plnou moc či jiný doklad od majitele vozu,

  pokud chci vozem vycestovat do Rakouska a Slovinska?

  Majitelem vozu je dcera.

  Děkuji za odpověď, s pozdravem

  L. Landa

 • #11812 Reply

  Kudrna

  Prosím o zaslání textu k zplnomocnění použití vozidla pro cestu do zahraničí. Musí být ověřeno úředně?

  děkuji za odpověď. e-mail: jirkakudrnka@seznam.cz

 • #11813 Reply

  Radek

  Prosím o zaslání textu k zplnomocnění použití vozidla pro cestu do zahraničí. Musí být ověřeno úředně?

  děkuji za odpověď vejvi.r@seznam.cz

 • #11814 Reply

  Martin

  Dobrý den, chtěl bych požádat o zaslání vzoru plné moci při vycestování do zahraničí půjčeným autem. Předem děkuji za brzkou odpověď.Martin martin_el@centrum.cz

 • #11815 Reply

  Ursula

  Dobrý den, chtěla bych požádat o zaslání vzoru plné moci při vycestování do zahraničí půjčeným autem. Předem děkuji za brzkou odpověď.Ursula UrsulaD@seznam.cz

 • #11816 Reply

  Vaníček Jaroslav

  Dobrý den, jsem tu dnes poprvé a rád bych někoho z Vás poprosil, zda by jste mi mohl poradit, jak mám postupovat, pokud bych potřeboval být zplnomocněn k zastupování jiné osoby[vlastníka nemovitosti]. Zda by jste mi někdo mohl poradit, kde bych mohl sehnat právně platný formulář a kým musí být takový formulář potvrzen.

  Jakýkoliv tip prosím zasílejte na Klokan2004@centrum.cz

  Předem děkuji Jarda.

 • #11817 Reply

  Petr

  Dobrý den, chtěl bych požádat o zaslání vzoru plné moci při vycestování do zahraničí půjčeným autem. Předem děkuji za brzkou odpověď. Petr

  Bobr80@email.cz

 • #11818 Reply

  Pavel

  Vzor je na stránkách http://www.uamk.cz, jenže odpoledne jsem se tam dostal, teď nemůžu. Zkoušejte.

 • #11819 Reply

  Pavel

  A ještě jsem zapomněl, lze to napsat volnou formou, jen to musí být i v angličtině a ověřeno notářem. Ale nezpomeńte napsat VIN a další podobné údaje. Jestli musí být napsána pro dva když se budou střídat v řízení nevím, ale myslím si, že snad ne, to už by byla šílená pakárna. Já to jedu jen s plnou mocí psanou na jednoho.

 • #11820 Reply

  Veronika Sovíčková

  Dobrý den, prosím o zaslání formuláře plné moci(i v angličtině) na půjčení auta do zahraničí. Děkuji, e-mail: madagaskar@seznam.cz

 • #11821 Reply

  Gasiorová Urszula

  POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

  Pan/paní …………….………………………………… souhlasí a potvrzuje s používáním automobilu

  panem/paní …………………………………………….., bytem Česká republika.

  Vozidlo je zapůjčeno na dobu od …………..…………..………… do …………………………. .

  Specifikace cílové země či trasy: ………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………… .

  Identifikace automobilu:

  Typ vozidla ……………………………………………………………………………………

  Registrační značka ……………………………………………………………………………………

  VIN ……………………………………………………………………………………

  AGREEMENT ON OF USE OF PERSONAL CAR

  Mr./Mrs. ……………………………………. agrees upon and confirms the use personal car by Mr./Mrs.

  ……………………………………, address: Czech Republic.

  Car is lending from ………………………………. to ……………………………………… .

  Specification of target country or route: …………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………….. .

  Car identification:

  Model ……………………………………………………………………………………

  SIS ……………………………………………………………………………………

  VIN ……………………………………………………………………………………

  Datum/Date:……………………………………..

  Místo/Place:…………………………………….

  Podpis/Signature:………..………………..

  Nechte si to pak potvrdit. Většinou to nechtějí, ale proč řešit problémy až když nastanou! Šťastnou cestu!

 • #11822 Reply

  Tomáš Dratnal

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit jak sepsat potvrzení o užívaní firemního vozidla k soukromým účelům zaměstnance a osobám jim blízkým nebo v přímém příbuzenském vztahu? Existuje nějaký formulář nebo právní úprava?

  Předem děkuji za rady tomas.dratnal@seznam.cz

 • #11823 Reply

  Ivana Novotná

  Dobrý den,

  potřebovala bych pomoci….rozešla jsem se s partnerem, který mi koupil vozidlo, vozidlo je v leasingové smlouvě a je spláceno, věškeré splátky platí bývalý partner, který též vozidlo užívá, jediným problémem je, že v leasingové smlouvě jsem uvedena já. Chtěla bych poprosit o nějaký vzor smlouvy pronájmu vozidla, aby kdyby se něco stalo abych případně za škodu způsobenou vozidlem, atd…nebyla odpovědná já a aby bylo jasné, že vozidlo kromě toho že je na mě, se mnou nemá nic společného, přepisem na leasingovce to řešit nechci. Předem moc díky.Novotna.ivana@email.cz

 • #11824 Reply

  Jan Nesporek

  Dobry den,

  prosim o radu. V CS.vlastnim 1/2 nemovitosti, druhou 1/2 vlastni bratr a ted jsme se rozhodli ji prodat. Jelikoz bydlim v Australii, bratr potrebuje k prodeji mou plnou moc. Muzete mi prosim poradit jak by mela tato smlouva vypadat.Mam stale ceske obcanstvi. Predem moc dekuji.

  Jan Nesporek

 • #11825 Reply

  Jan Nesporek

  Jeste jednou dobry den, jen jsem nenapsal e-mail

  milunes@optushome.com.au

 • #11826 Reply

  Marika Stachova

  Dobry den,

  chtela bych vas poprosit o zaslani formulare, univerzalni plna moc,na email marika.stachova@seznam.cz

  Predem dekuji za brzkou odpoved.

  marika

 • #11827 Reply

  Michal

  Dobrý den,

  rád bych Vás požádal o zaslání formuláře plné moci k přebrání peněz za vykonanaou práci. Předem děkuji. Michal

 • #11828 Reply

  zuzka

  dobrý den, chci se zeptat jestli je možné použít plnou moc k prodeji nemovitosti? Jak se postupuje v případě, že osoba, která dostala plnou moc, udělala za zmocňovatel činy, o kterých zmocňovatel nevěděl. Jak se může zmocňovatel bránit?

 • #11829 Reply

  vladimir

  jsem v zahranici a potrebuji plnou moc pro meho rodinneho prislusnika ,aby me mohl zastupovat va zpravovani meho druzstevniho bytu.Myslim tim,ze mohl byt pronajimat,vyrizovay za mne ruzne platby ci vybirat preplatky s timto bytem spojene a take mne zastupovat a byt v kontaktu s bytovym druzstvem.Jedna se pouze o zpravovani bytu,zastupovani na bytovem druzstve,ale ne ve veci prodeje ne bo prevodu vlstnickych prav.Diky Vladimir

 • #11830 Reply

  Pavel

  Dobry Den,

  Chtel bych se vas zeptat, zda plna moc musi obsahovat i podpis zplnomocnene osoby.

  Dekuji za odpoved

 • #11831 Reply

  Pavel

  Tak to nevim

 • #11832 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, podpis zplnomocněnce není nezbytný, nicméně se doporučuje, aby pod textem bylo uvedeno, že zplnomocněnen plnou moc přijímá a jeho podpis.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11833 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, použít plnou moc v tomto případě je samozřejmě možné. V plné moci by měl být přesně vymezen rozsah oprávnění, a i z toho důvodu, aby se zabránilo jejímu zneužití. Pokud zmocněnec překročil své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11834 Reply

  Michal Fiala

  Přeji dobrý den, potřebuji poradit v oblasti zastupování osoby, použitím plné moci dle zákona č.40/1964 Sb.,občasnký zákoník,část I,Obecné ustanovení,hlava třetí.Potřebuji zastupovat osobu, která je nepřítomná ve všech právních úkonech. Zejména v této chvíli se mi jedná o vyzvednutí zásilky, která je určena "Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta". Na místní poště v Načeradci jsem měl k dispozici plnou moc ověřenou notářsky a místní zaměstnankyní mi bylo sděleno, že takto označenou zásilku vydají pouze jen adresátovi. Takto je to uvedeno ve firemních předpisech pošty. Osobně jsem si to vyhledal a zaměstnakyně pošty tvrdila pravdu viz.Poštovní podmínky, článek 18a. Tímto bych rád požádal, jakým způsobem zastupovat osobu v její nepřítomnosti nejlépe ve všech oblastech nebo alespoň k vyzvednutí této zásilky.

 • #11835 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě Vám moc neporadím. Je samozřejmě otázka, nakolik jsou tyto Poštovní podmínky v souladu se zákonem, nicméně jsou platné, schválil je Český telekomunikační úřad a zaměstnanci pošt jsou povinni se těmito podmínkami řídit.

  Obecně samozřejmě je možné nechat se na základě plné moci zastoupit i k vyzvednutí poštovních zásilek, např. při dodání do vlastních rukou adresáta (modrý pruh) je to možné. V tomto případě, a vyplývá to i ze samotného názvu této služby, jejímž účelem bylo zjevně docílit doručování pouze a jen adresátovi (červený pruh). Pokud je tedy tato osoba nepřítomná, má možnost požádat, aby jí tato zásilka byla přeposlána do místa, kde se zdržuje.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11836 Reply

  radka

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, známý koupil vozidlo, vozidlo je v leasingové smlouvě a je spláceno, věškeré splátky platí známý, který též vozidlo užívá, jediným problémem je, že v leasingové smlouvě jsem uvedena já. Chtěla bych poprosit o nějaký vzor smlouvy pronájmu vozidla, aby kdyby se něco stalo abych případně za škodu způsobenou vozidlem, atd…nebyla odpovědná já a aby bylo jasné, že vozidlo kromě toho že je na mě, se mnou nemá nic společného, přepisem na leasingovce to řešit nechci. Předem Vám moc děkuji. ttangerina@seznam.cz

 • #11837 Reply

  Milos Jirsa

  Dobrý den,

  před několika měsíci jsem udělil plnou moc spoluvlastníkovi stavební firmy, aby mne zastupoval na úřadech a vyřizoval povolení …, nyní bych chtěl tuto plnou moc zrušit z důvodu nedůvěry k této osobě, tak jak na to? stačí jen na A4 napsat ruším plnou moc udělenou této osobě? a poslat mu to doporučeně a i na úřad?

  Předem děkuji za odpověd

  Miloš Jirsa

  milos_jirsa@centrum.cz

 • #11838 Reply

  Lenka Vaňková

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o zaslání formuláře plné moci, když se jedná o zplnomocnění k zastupování jiné osoby(vlastníka bytu)v jednáních o bytu.

  Můj email: lvankova77@seznam.cz

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Lenka Vaňková

 • #11839 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, udělenou plnou moc může zmocnitel vypovědět a to písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Oznámení takové výpovědi i třetí straně, tj. v tomto případě úřadu, na kterých zmocněnec zmocnitele zastupuje, lze jen doporučit.

  Ve výpovědi stačí jen uvést, že zmocněnci vypovídáte plnou moc, kterou jste mu udělil dne …

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11840 Reply

  Pavlína Csibová

  Přeji pěkný den,

  ráda bych se zeptala,jakým způbobem můžu zrušit já(jako zmocněnec) plné moci,byla jsem zmocněna v době,kdy jsem byla zaměstnaná ve firmě,nyní jsem na mateřské a nechci aby mi chodily dopisy a veškeré věci k vyřízení,bohužel majitelka firmy je mimo republiku a proto to nerzušila ona.Děkuji za radu.P.Csibová

 • #11841 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, udělenou plnou moc můžete vypovědět a to písemným oznámením doručeným zmocniteli. Stejně tak můžete na dopisy apod. reagovat tak, že dotyčným zašlete oznámení o vypovězení plné moci.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11842 Reply

  Veronika

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli musí být plná moc ověřená, nebo stačí jen podpis zúčastněných. Jedná se o plnou moc pro manžela, aby za mne mohl vyřizovat vše co se týče kolaudace naší studny u chaty. Děkuji

 • #11843 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, podpis být většinou ověřený nemusí, ale záleží na právním úkonu, jehož se má týkat. Pokud budete plnou moc předkládat nějakému státnímu orgánu, doporučuji ověřit ji.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11844 Reply

  Kšiňanová

  Dobrý den, podepsala jsem advokátce plnou moc a až pak jsem si všimla, že se týká nejen rozvodového řízení, ale také naprosto všech právních úkonů po neomezenou dobu. Chci tuto plnou moc zrušit, co mám udělat? Postačí, když jí pošlu zrušení? Neměla bych mít nějaký doklad o tom, že zrušení obdržela, případně si nechat zrušení od ní podepsat?

  A dále, nemáte nějaký vzor plné moci při zastupování ve věci rozvodu manželství?

  Děkuji.

 • #11845 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, takovou plnou moc můžete odvolat doručením písemné výpovědi této advokátce.

  Jen pro vysvětlení, většina advokátů používá tuto generální plnou moc a to především pro zjednodušení. Sice to není úplně v pořádku a sama ČAK jim klade na srdce, ať tyto plné moci nepoužívají, ale nevím o tom, že by ji některý z nich nějak "zneužil".

  Na Vašem místě bych věc řešila spíše tak, že bych požadovala sepsání nové plné moci určené ke konkrétním právním úkonům. Věřím, že tato žádost bude kladně přijata a advokátka Vám vystaví novou plnou moc.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11846 Reply

  Kšiňanová

  Děkuji za odpověď, přestože píšete, že ke zneužití zatím zřejmě u nikoho nedošlo, určitě tuto plnou moc zruším. Má mít zrušení nějaké náležitosti? Co vše tam má být uvedeno?

  A opět se ptám, zda bych si zrušení nemohla nechat o advokátky podepsat? Protože doručení poštou mi přijde nedostatečné, i když je doporučeně (vždyť se nedá dokázat, co v obálce je…můžu posílat cokoliv…).

  Děkuji a zdravím.

 • #11847 Reply

  Andrea Simps

  Dobrý den, před čtyřmi lety jsme s přítelem koupili byt, v té době stál 600 tisíc, já jsem zaplatila půlku, on zaplatil půlku, v katastru je zapsán on, napsali jsme mezi sebou Dlužní úpis s tím, že ode mne převzal 300 tisíc a do pěti let je vrátí. Bohužel před měsícem se odstěhoval a nehodlá se mnou komunikovat. Má tento úpis nějakou hodnotu před soudem?

 • #11848 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den,

  toto "zrušení" by mělo být označeno jako výpověď plné moci udělené dotyčné advokátce dne …

  Je možné doručit tuto výpověď osobně do kanceláře advokátky a nechat si na kopii potvrdit převzetí této listiny např. sekretářkou.

  Rovnou se můžete domluvit i na novém znění této plné moci tak, aby tato byla vysloveně určena jen pro konkrétní spor a právní úkony.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11849 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den,

  určitě nějakou hodnotu má. Pokud je na něm uveden jeho podpis, částka, kterou se zavazuje Vám zaplatit a datum splatnosti, je tato listina soudně vymahatelná a to po stanoveném datu splatnosti. Od data splatnosti je však třeba svůj nárok u soudu uplatnit do 3 let, aby nedošlo k promlčení.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #11850 Reply

  Pavel Kolencin

  Dobry den, potrebuji poslat plnou moc ze zahranici. Je nutne navstivit ambasadu, nebo je mozne nechat ji overit u bezneho notare? Plna moc bude samozrejme v cestine, takze notar nebude vedet co overuje. Dekuji.

 • #11851 Reply

  Redaktor – Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zastupitelský úřad ČR v cizině Vám samozřejmě plnou moc v češtině ověří. Jestliže tuto plnou moc potřebujete k jednání s českými státními úřady, lze doporučit tento způsob jako nejsnadnější řešení. Takovou plnou moc stačí zaslat do ČR a ten, kdo je v ní zmocněn, může na jejím základě začít jednat. Na zastupitelství budete muset samozřejmě prokázat svoji totožnost (občanským průkazem nebo pasem). V případě, že by plnou moc úředně ověřoval nějaký místní notář, je zřejmé, že by musela být v cizím jazyce, protože neověří něco, čemu nebude rozumět. U těchto listin pak ještě bude patrně nutná ověřovací doložka – apostila nebo dokonce superrlegalizace. Nakonec ji v ČR ještě bude muset přeložit soudní překladatel.

 • #11852 Reply

  Kopkova Marketa

  Dobry den, mohla bych poprosit o zaslani vzoru smlouvy plne moci k zastupovani pri najmu nemovitosti, tedy k prijmu veskerych poplatku, najmu a vyplaceni preplatku a jednani s najemci a zarizovani veskerych zalezitosti tykajicich se pronajmu bytu? Muj problem je, ze nevim, jak to formulovat a co vse tam zaradit…Take by me zajimalo, zda je mozne do teto plne moci napsat, ze je platna nikoliv od dne jejiho podpisu, ale jiz od drivejska, napr. 6 mesicu dozadu.Dekuji mockrat. Muj email je uculik@seznam.cz.

 • #11853 Reply

  Šéfredaktor – Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  vzor smlouvy Vám nezašleme – tuto službu zatím nenabízíme. Na jeden z možných vzorů se ale můžete podívat např. na našich stránkách.

  Co se týče doby platnosti plné moci, resp. jejích právních účinků, není možné ji datovat např. 10.12.2007 a do textu napsat, že její účinky nastávají již od 10.6.2007. Teoreticky je však možné, abyste takovou smlouvu "antidatovala", tedy uvedla jako datum sepsání ono dřívější datum. Tento postup se Vám ale může vymstít a navíc na listině s takto uvedeným datem Vám neověří podpis.

 • #11854 Reply

  Lenka

  Dobry den, zajimalo by me zda je potreba mit Potvrzeni o uzivani firemniho automobilu, kdyz jej pouziva jednatel spolecnoti. Prosim o zaslani odpovedi na email: lenbur@volny.cz Predem Vam dekuji za Vasi odpoved. Lenka

 • #11855 Reply

  Ivana Čižnárová

  Dobry den,chcela by som Vás poprosit o radu pri napísaní plnej moci k splnomocneniu od majitela firmy na mna voči úradom.

  Dakujem,náš e-mail kralkeramika@volny.cz

 • #11856 Reply

  Zuzana

  Dobry den,

  jelikoz jsem v zahranici, chci poverit clena rodiny v CZ k vyzvednuti svych nove vyhotovenych dokladu (ridicsky & obcansky prukaz). Pani na RP mi sdelila, ze mam ze zahranici zaslat "jen" plnou moc a dotycna (poverena osoba) mi muze RP vyzvednout. Staci tedy k temto ukonum Plna moc v CZ i kdyz ji budou overovat cizi urednici? Je nutny preklad textu?

  Dekuji moc za Vasi odpoved !! (Prosim, zaslete ji na clauuudy@seznam.cz) Muzete mi prosim zaslat i vzor?

  Preji krasny den!!

 • #11857 Reply

  Petr Růžička

  Dobrý den,

  chtěl bych Vás požádat o radu, jestli bych někde mohl najít seznam právních úkonů, které vyžadují ověřenou plnou moc? A také bych se chtěl zeptat, kdy se v praxi dá použít plná moc v ústní podobě? Předem děkuji.

 • #11858 Reply

  Nový Štěpán

  Dobrý den,prosím odpověd´,jestli generální plná moc na osobu,sepsaná na Ukrajině nebo v Rusku v roce 2002 , je platná u nás bez časového omezení. Překlad je přiložen/Neomezená plná moc. Děkuji Nový

 • #11859 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je vlastníkem vozidla firma, pak je takové potvrzení o používání vozidla žádoucí. Ten, kdo vozidlo používá, by měl mít právní titul k jeho užívání. Tento důvod se písemně potvrdí. Je to užitečné například v případě způsobení dopravní nehody a zjišťování odpovědnosti za škodu.

 • #11860 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  P L N Á M O C

  Zmocnitel : Název firmy, se sídlem …., IČ, jednající ……..

  Zmocněnec : Jméno, příjmení, datum narození, bydliště

  Zmocnitel títmo uděluje plnou moc zmocněnci k tomu, aby ho zastupoval ve všech záležitostech a při veškerých jednáních před úřady, orgány státními a místní samosprávy, právnickými i fyzickými osobami. Zmocněnec je jménem zmocnitele oprávněn činit veškeré úkony, a to i písemné, podávat návrhy a žádosti, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci správních, soudních či jiných řízení, přijímat veškeré doručované písemnosti, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich přijetí a vymáhat nesplněné nároky.

  Tato plná moc se uděluje na dobu od …………… od ……………….

  V …….. dne ………

  podpis zmocnitele

  Výše uvedené zmocnění přijímám:

  podpis zmocněnce

 • #11861 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odpověď na obdobný dotaz již byla zpracována dříve. Zde ji máte : Zastupitelský úřad ČR v cizině Vám plnou moc v češtině ověří. Jestliže tuto plnou moc potřebujete k jednání s českými státními úřady, lze doporučit tento způsob jako nejsnadnější řešení. Takovou plnou moc stačí zaslat do ČR a ten, kdo je v ní zmocněn, může na jejím základě začít jednat. Na zastupitelství budete muset samozřejmě prokázat svoji totožnost (občanským průkazem nebo pasem). V případě, že by plnou moc úředně ověřoval nějaký místní notář, je zřejmé, že by musela být v cizím jazyce, protože neověří něco, čemu nebude rozumět. U těchto listin pak ještě bude patrně nutná ověřovací doložka – apostila nebo dokonce superrlegalizace. Nakonec ji v ČR ještě bude muset přeložit soudní překladatel. Pokud se vzoru plné moci týká, naleznete ho v odpovědích na této straně nebo na internetu.

 • #11862 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, právní úkony, které při zastoupení vyžadují ověřenou plnou moc vyplývají z celé řady zákonů, tudíž ucelený seznam Vám neposkytnu. Obecně lze říci, že ověření bývá často požadováno při jednání se státními institucemi. Pokud se ústní plné moci týká, lze konstatovat, že udělení plné moci je velmi jednoduchý úkon a vždy se vyplatí mít plnou moc zachycenou písemně. Prokazování plné moci udělené ústně bývá totiž v případě sporu obtížné. Jinak ze zákona platí, že plná moc musí být písemná vždy, když se zmocňuje k právním úkonům, které mají být v písemné formě. Pak ještě musí být plná moc udělena písemně i tehdy, nejde-li jen o jediný právní úkon.

 • #11863 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, platná bude, ale u některých úkonů může být problém v tom, že nejsou úředně ověřené podpisy (alespoň to z dotazu nevyplývá). U překladu je také důležité, že se musí jednat o úřední překlad, např. o překlad soudního znalce. Časové omezení vyplývá přímo z plné moci. Jestliže není uvedeno datum do kdy je udělena, pak platí pro neomezenou dobu.

 • #11864 Reply

  Mgr.Jaroslav Soukup

  Jsem mým synem, pracujícím v zahraničí,pověřen plnou

  mocí, abych zajistil darování poloviny rodinného domu

  jehož je vlastníkem jeho matce-mojí manželce.Pokud se týká podpisů na darovací smlouvě, případně i jinde,podepisuji se za syna (dárce-zmocnitel) já jako

  zmocněnec?

  Děkuji J.S.

 • #11865 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste výslovně zmocněn k úkonům ohledně darování, pak se podepisujete Vy. Zároveň k příslušné listině doložíte plnou moc (ta by v případě nemovitostí měla obsahovat úředně ověřené podpisy).

 • #11866 Reply

  E.k

  Potřebuji vyřešit problém s bydlením. Provést odhlášení a přihlášení trvalého pobytu. Lze to na základě plné moci??

 • #11867 Reply

  Menšíková

  Podle jaké právní normy existuje tzv. generální plná moc a jaké údaje musí obsahovat?

 • #11868 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano. Pro jednání s úřady je však zpravidla nutné mít na plné moci úředně ověřené podpisy.

 • #11869 Reply

  ing. jan Novák

  Při zastupování na některých úřadech po mně chtěli, ať do plné moci (téměř shodného znění jako Vaše předloha) zapíšu a podepíšu (jako osoba zmocněná, tedy ne zmocnitel) klauzuli: "Plnou moc přijímám" …v Obec, datum ………. podpis zmocněného. Je tento postup správný ? je tento dodatek v plné moci nutný aby byla plná moc platná ? děkuji za odpověď

 • #11870 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  teď jste takříkajíc "trefil do černého". Ještě dnes se vede odborná polemika o tom, jestli je plná moc jednostranným nebo dvoustranným právním úkonem.

  Na jedné straně jsou zastánci jednostranného p.ú., neboť zákon hovoří o "udělení plné moci" a nikoli o uzavření dohody apod. a tím, že ji zmocněnec předloží, dává najevo, že s ní souhlasí.

  Nicméně druhá strana zase tvrdí, že pokud plnou moc zmocnitel udělí, musí naproti tomu zmocněnec tuto plnou moc přijmout = podepsat ji na důkaz toho, že s ní souhlasí.

  Osobně doporučuji podpis zmocněnce s uvedením: plnou moc přijímám, pod plnou moc zahrnout, ale je to spíše alibismus.

 • #11871 Reply

  Petra J.

  Dobry den,

  prosim o pomoc ohledne plne moci k prodeji nemovitosti.

  S partnerem vlastnime spolecne nemovitost v CR, kterou jsme se rozhodli prodat. Bydlime v zahranici. Radi bychom sepsali plnou moc, kde by me partner zplnomocnil k prodeji a mohla bych tak veskere nalezitosti co se prodeje tykaji (prodej,vklad.do katastru,popr.predk.smlouvu) zaridit v CR osobne ja sama.

  Plnou moc samozrejme nechame overit na mistni ambasade.

  Zaslete mi, prosim, vzor dane plne moci na e-mail, nejsem si jista zda mohu pouzit vseobecnou.

  Velice dekuji petula.aa@seznam.cz

 • #11872 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vzory na soukromé maily nezasíláme. Můžete použít vzor ze sekce "Vzory smluv" nebo jiný z internetu (eventuálně i tu všeobecnou) s tím, že výslovně uvedete čeho přesně se týká a v jakém rozsahu. Specifikujte nemovitost a uveďte, že půjde o veškeré úkony a jednání před všemi úřady … (viz vzor). To, že si necháte ověřit podpisy je jenom správné, jelikož bez toho by s Vámi na úřadech nejspíš většinou ani nejednali.

 • #11873 Reply

  Petr Vaníček

  Moje kamarádce, svobodné matce, mající syna propadl OP a nemůže si vyzvednout alimenty na poště. Pas nemá, řičičský průkaz ji neuznali jako náhradní doklad totožnosti. Jak má postupovat aby jí složenka nepropadla? Stačí na to ověřené plná moc na někoho jiného a lze vystavit plnou moc, když má jen náhradní doklad totožnosti? Stačí k tomu rodny list? Pas na počkání stojí 1500 a to je pro ni zbytečný a nedovolitelný výdaj v její situaci. Děkuji za odpověď.

 • #11874 Reply

  Štefan Valko

  Prosím o zaslání formuláže: Potvrzení o užívání firemního vozu, respektíve zapujčení na cestu do zahraničí

 • #11875 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, informujte se u notáře, ale na náhradní doklad Vám plnou moc velmi pravděpodobně neověří. Za důsledky toho, že se nestrala o to, aby měla doklady v pořádku, si nese odpovědnost jen ona sama. Rodný list Vám také ověření nezaručí.

 • #11876 Reply

  Ivana smolková

  dcera žije na Kanárských ostrovech na plnou moc mi nechtějí vydat její nový občanský průkaz je možnost vyzvednuti prukazu na ambasádě ČR ve Spanělsku

 • #11877 Reply

  Daniela Formánková

  Dobrý den,zajímalo by mne,jestli je nutné v plné moci uvádět,že osoba,kterou pověřuji,aby mne zastupovala,je např.mou dcerou,bratrem apod.Jestli stačí uvést pouze jméno a ostatní požedované údaje.Děkuji

 • #11878 Reply

  Rostislav Komár

  Dobrý den Vážení,

  mám právo nebo dokonce povinnost,jako předseda společenství vlastníků bytových jednotek,vyžadovat pro zastupování na schůzi společenství vlastníků jednotek úředně(!) ověřenou plnou moc?

  R.Komár

 • #11879 Reply

  Michal Dvořák

  Dobrý den.

  Rád bych se zeptal jestli je možné nechat se zastoupit plnou mocí pro vyřízení dědictví.Mé přítelkyni byl zaslán tento dopis o dostavení k provedení úkonů v dědictví:

  Ve věci dědisctví (adresa zesnulého) se nařizuje na den ….. u notáře,který byl soudem pověřen,aby jako soudní komisař provedl úkony v tomto dědickém řízení.K nařízenéhu jednání jste povinna se dostavit v určenou dobu.Při jednání budete vyslechnuta jako účastník řízení.Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní komisař),může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč,může být nařízeno Vaše předvedení k soudnímu komisaři a může Vám být uloženo zaplatit ostatním účastníkům náhradu nákladů řízení,které jim vznikly v důsledku toho,že jste se nedostavila k jednání.

 • #11880 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano, v dědickém řízení se může nechat účastník zastoupit na základě plné moci. Musí však zástupce dostatčně instruovat o skutečnostech, které jsou nezbytné k tomu, aby ho řádně zastupoval.

 • #11881 Reply

  Hana Winklerová

  Dobrý den,

  koupila jsem si auto a od bývalého majitele mám plnou moc k přepisu. Musím si však nejprve vyřídit povinné ručení, což také není hned. Chci se tedy zeptat jak dlouho tato plná moc platí? Prosím o odpověď na mejl. Děkuji Winklerová

 • #11882 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud na plné moci není určena doba, po níž by měla platit, platí do odvolání plné moci zmocnitelem.

 • #11883 Reply

  Martin Holub

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je plná moc (po stránce podpisu) platná, pakliže byla nascanována a posléze vytištěna (sestra je v austrálii a je třeba rychle vyřešit její soudní problém).

  Děkuji

 • #11884 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  naskenování na platnost plné moci vliv nemá. Jde jen o to, jestli ji bude soud akceptovat. Myslím si, že ano, ale doporučila bych, aby sestra ještě plnou moc s originálním podpisem zaslala poštou, abyste ji mohl doložit soudu.

 • #11885 Reply

  Peter Zahálka

  Přeji dobrý den,

  prosím o radu ve věci převodu mé střelné zbraně na jinou osobu, kdy se chci nechat zastoupit bratrem. Chci pověřit bratra, aby na policii za mne vyplnil formulář oznámení o převodu zbraně a vyřídil s tímo spojené formality. Když jsem se informoval zda je to možné, bylo mi sděleno, že ano, ale jen na základě ověřené plné moci. Myslím si ale, že tato plná moc být ověřená nemusí, neboť to nevyplývá ze zákona o zbraních a ve správním řádu to také neneí uvedeno. Je tedy zapotřebí úředně oveřená moc v tomto případě? Děkuji za radu, Zahálka

 • #11886 Reply

  Miroslav Jokeš

  Dobrý den

  jak zmocnitel zruší generální plnou moc s neomezenou platností? A zamezí tak jejímu používání.

  Nemá plná moc, kde není určena doby platnosi, pevnou dobu platnosti ze zákona?

  Děkuji

 • #11887 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je faktem, že ze zákona o zbraních ani ze správního řádu toto jednoznačně nevyplývá. Pokud však jde o státní instituce, tak ty většinou na ověřené moci trvají. A bez ní požadovanou činnost neprovedou. Jestliže chcete trvat na své pravdě, tak můžete. A můžete se pokusit obhájit ji u soudu. Do pravomocného rozhodnutí však bude Policie trvat na svém a neověřenou plnou moc akceptovat nebude. A soud potrvá minimálně několik měsíců.

 • #11888 Reply

  Dana Kubišová

  Zplnomocnila jsem k výběru zálohy na služební cestu kolegu, ale ten zálohu prohrál v kartách. Nyní mám se zaměstnavatelem po skončení cesty zálohu vyúčtovat.Jak bude postupováno?

 • #11889 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, cestu budete muset vyúčtovat tak jako tak. Jestliže chováním kolegy byla způsobena škoda Vám nebo zaměstnavateli, bude nutné na něm uplatnit nárok na náhradu škody.

 • #11890 Reply

  Viktor Prajzner

  Dobrý den

  babičku odvezli do nemocnice /psychické důvody, ale svéprávnosti zbavená není/. Je však třeba platit nájem za její byt a zatím sem neslyšel, že by se někdo z nemocnice zmínil o platbě za pobyt v nemocnici /není ještě definitivně jasné, zda si ji tam ponechají/.

  Co s tím? Předpokládám, že plná moc pro účel vyřizování financí bude muset být ověřena, jak postupovat? Je možné zařídit, aby notář přijel do nemocnice? /Není vhodné, aby ji babička opouštěla/. Za odpověď děkuju

 • #11891 Reply

  Soňa Marvanová

  Je možné, aby vlastník bytu zplnomocnil jiného vlastníka bytu v téže nemovitosti (resp. souseda) pro hlasování na schůzi společenství vlastníků, pokud se sám nemůže nebo nechce na schůzi dostavit? Rozumí se samo sebou, že zplnomocněný bude hlasovat po dohodě se svým zmocnitelem podle jeho názoru. Dále – jaké forma plné moci je k tomu potřeba? Musí to být plná moc a musí být ověřená např. na úřadě? Nebo stačí nějaké čestné prohlášení, že zplnomocňuji pana XY, aby za mě hlasoval, a můj podpis bez úředního ověřování? Děkuji za odpověď.

 • #11892 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ověření podpisů by v tomto případě ani nemuselo být nutné. Těm, vůči kterým jsou plněny závazky (nájemné, úhrady za služby apod.) záleží především na tom, aby byly zaplacené a s ohledem na to není podstatné, kdo jim peníze zaplatí. Tudíž na ověřené plné moci zpravidla trvat nebudou.

 • #11893 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, především záleží, jestli a jak je to upraveno ve stanovách SVJ. Obecně platí, že zastoupení (i v hlasování) je možné, optimálně jiným členem společenství. Podpisy úředně ověřené být nemusí. Podepsanou plnou moc můžete také rovnou předat předsedovi společenství.

 • #11894 Reply

  Martin Bařtipán

  Mohla by být posouzena plná moc k jednání s úředníky finančního úřadu jeko generální plná moc?

  Děkuji za odpověď.

 • #11895 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podstatné je, jaký je obsah plné moci a k jakému konkrétnímu jednání byl zmocněnec zplnomocněn. Pokud je v plné moci uvedeno, že se jedná o zastupování při jednání s FÚ, pak to jako všeobecnou plnou moc uplatnit nelze.

 • #11896 Reply

  Viktor Prajzner

  Dobry den

  Obavam se, ze ste nepochopil dotaz, zasadnim problemem totiz nebylo zaplaceni tech poplatku, ale jak se k tomu duchodu dostat, aby na to byli penize /ten musi byt na poste vybran osobne/.

  Ale nas osobni problem se uz nastetsi vyresil, zda se, ze bude po nasezeni lecby v poradku a kazdopadne deukuju za odpoved

 • #11897 Reply

  Eva Tesaříková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat , zdali lze generální plnou moc uplatnit i během čerpání nemocenských dávek, resp. v pracovní neschopnosti. Jedná se o uznání závazku firmy vedoucím s plnou generální mocí vůči zaměstananci, které firma neplní. Bohužel v dotčené době se nacházel tento vedoucí v pracovní neschonosti, ale generální plná moc mu vypovězena nebyla.

  Děkuji za odpověď.

 • #11898 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, plná moc s nemocenskou vůbec nijak nesouvisí a její platnost to neovlivňuje.

 • #11899 Reply

  Zuzana V.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musí být plná moc notářsky ověřená nebo musí být na matrice ověřeny podpisy? Je plná moc platná bez těchto ověření? Moc děkuji za odpověď.

 • #11900 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to závisí na tom, jestli zákon ověření podpisů v konkrétní věci vyžaduje. Pokud není takový požadavek zákonem výslovně stanoven, pak platí, že ověření být nemusí. Ale je nutné téměř vždy, když je na základě PM třeba jednat se státními institucemi. Ty zpravidla ověřenou PM vyžadují.

 • #11901 Reply

  David Novák

  Dobrý den,

  je možné, aby obstál požadavek úřadu – registru vozidel – který vyžaduje ke všem úkonům ověřenou plnou moc přesto, že to nevyžaduje ani občanský zákoník ani správní řád a ani zákon 56/2001 Sb.?

  Požadavek je dle mého názoru založen jen na možnosti falšování plných mocí a následně neoprávněného převodu vozidel. Je možné, aby kvůli těmto pochybnostem to zavedli pro všechny žadatele?

  děkuji za odpověď, Novák

 • #11902 Reply

  František Pisinger

  Je plná moc platná i při násladné změně adresy zplnomocňující či splnomocněné osoby ? Děkuji za odpověď Pisinger

 • #11903 Reply

  Monika

  Dobrý den, rozhodli jsme se prodat větší pozemek, ale je nás 7 vlastníků. Je možné udělit plnou moc 1 z nás, aby za nás jednal při prodeji, podpisu smlouvy, na katastru? nebo kupní smlouvu musíme podepsat všichni jednotlivě? Děkuji za odpověď.

 • #11904 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano je, navíc, předpokládám-li, že zmocněnec i zmocnitel jsou v plné moci specifikování i dalšími identifikačními údaji než jen adresou a jménem.

 • #11905 Reply

  Helena Trnková

  Mám plnou moc od syna z USA,že mohu provést všechny úkony týkající se jeho bytu z r.2002.Nyní chce byt prodat.Je plná moc platná?Podpis je právnicky ověřen v USA.Díky za odpověd.Trnková

 • #11906 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete ho zplnomocnit ke všem potřebným úkonům včetně podpisu smlouvy. Kdo podá návrh na katastr je jedno, ten může jít třeba i poštou.

 • #11907 Reply

  Stanislav Zemek

  Je nějaký rozdíl ve významu slov v textu plné moci:

  a)…….ke všem úkonům…….

  b)…….ke všem právním úkonům….

  Děkuji za odpověď

 • #11908 Reply

  Michal Homola

  Dobry den musí být plná moc oveřena při odhlašování auta z registru vozidel. dekuji

 • #11909 Reply

  Zuzana

  Dobrý den, z vašich stránek jsem si stáhla generální plnou moc, kterou jsem napsala na mamku (protože na delší dobu odjíždím do zahraníčí) a nechala jsem ji notářsky ověřit. Dnes jsem šla ještě na Českou Poštu zařídit průkaz příjemce, který jsem také napsala na mamku. Když jsem se u pracovnice na přepážce ujišťovala, zda tedy s tímto průkazem a notářsky ověřenou generální plnou mocí nebude problém s přebíráním veškeré korespondence včetně té, která bude adresovaná do vlastních rukou, bylo mi sděleno, že v žádném případě nepředají mamce do rukou nic, co je adresováno "do vlastních rukou" na moje jméno, včetně složenek a dopisů s červeným pruhem. Na můj dotaz, z jakého důvodu tomu tak je, když za mě může mamka jednat se státem, policií a dalšími výkonnými orgány mi odpověděla, že Česká Pošta má své vnitřní předpisy, které toto nedovolují. Zajímalo by mě, zda je to opravdu možné nebo jsem byla mylně informována. Předem děkuji za odpověď.

 • #11910 Reply

  Jozef Maďar

  Dobry den.

  Chtel bych se zeptat kdyz osoba nelegalne zijici v USA, ktera ma ceske obcanstvi,vystavi plnou moc pro zastupovani u soudu (vyrovnani majetku po rozvodu), co vsechno uvedena listina musi obsahovat. ( overeni totoznoati, podpisu, jestli muze byt napsana bez diakritiky, poslana mailem ?).

  Dekuji JM.

 • #11911 Reply

  Jozef Maďar

  Dobry vecer.

  Mel bych jeste jednu otazku k memu dotazu ze dne 14.6.2008, jetli plna moc bez uvedenych skutecnosti na ktere, jsem se ptal, jeli platna u soudu v CR.

  Dekuji

 • #11912 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen.

 • #11913 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  praktický rozdíl v tom není; rozdíl je max. teoretický a to je na několik stran A4.

 • #11914 Reply

  Honza

  Dobrý den, k tomuto dotazu připojuji vlastní zkušenost. Jako výše uvedená jsem si stáhl formulář Generální plné moci a podpisy na ní nechal notářsky ověřit. Jako jeden z bodů plné moci je přímo uvedeno "přijímání veškerých doručovaných písemností". První překážka nás čekala v bance, kde nechtěli akceptovat plnou moc, ale proč – nedokázali vysvětlit (jen požadovali specifickou plnou moc a ne generální). Po rozhovoru s vedoucí pobočky banky se touto plnou mocí zabývá jejich právní oddělení. A druhý zádrhel přišel s doručovatelkou, která odmítla vydat psaní do vlastních rukou. Po telefonickém hovoru s vedoucí pošty mi sdělila, že podle nějaké zákonné normy mi je plná moc k ničemu. Nevím jak postupovat, člověk od kterého plnou moc mám, je hospitalizován a není schopen tyto úkony provést. A já se hloupě domníval, že přesně k těmto účelům tato plná moc slouží. Děkuji za odpověď.

 • #11915 Reply

  Honza

  Tak už jsem níže našel odpověď, jen stejně nechápu jak postupovat, pokud zmocnitel nebude moci zásilky přebírat ze zdravotních důvodů. A jestli každý úřad nebo instituce si může vytvořit svůj vnitřní akt, na základě kterého plnou moc nebude akceptovat.

  RE:—————————————————-

  Dobrý den, v tomto případě Vám moc neporadím. Je samozřejmě otázka, nakolik jsou tyto Poštovní podmínky v souladu se zákonem, nicméně jsou platné, schválil je Český telekomunikační úřad a zaměstnanci pošt jsou povinni se těmito podmínkami řídit.

  Obecně samozřejmě je možné nechat se na základě plné moci zastoupit i k vyzvednutí poštovních zásilek, např. při dodání do vlastních rukou adresáta (modrý pruh) je to možné. V tomto případě, a vyplývá to i ze samotného názvu této služby, jejímž účelem bylo zjevně docílit doručování pouze a jen adresátovi (červený pruh). Pokud je tedy tato osoba nepřítomná, má možnost požádat, aby jí tato zásilka byla přeposlána do místa, kde se zdržuje

 • #11916 Reply

  jiří fousek

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11917 Reply

  jiří fousek

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11918 Reply

  jiří fousek

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11919 Reply

  jiří fousek

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11920 Reply

  jiří fousek

  Když jedu do zahraničí s vypůjčeným autem,měl bych mít od majitele plnou moc o užívání vozidla? A jak by měla vypadat.Díky

 • #11921 Reply

  Zuzana

  Dobrý den, dnes jsem měla hodinový rozhovor s vedoucí pošty. Dozvěděla jsem se jak může člověk, kterému jsem dala plnou moc postupovat v případě, že na mé jméno přijde zásilka "do vlastních rukou". Vedoucí pošty mě informovala, že stačí, když originál (kopie se neakceptuje) plné moci, která bude samozřejmě notářsky ověřena bude přiložen k potvrzení o převzetí zásilky a dalších dokumentů, které se zasílají nazpět odesilateli. V tomto případě je pošta přiloženou plnou mocí krytá a zásilku zmocněnci vydají. Mě bohužel nezbývá nic jiného než si pro jistotu těch plných mocí ověřit minimálně 10… co kdyby náhodou něco přišlo…

 • #11922 Reply

  hanka

  Jsem zaměstnana u jedne firmy, jako ucetni, ktera mi udelila plnou moc pro zastupovani pri jednani s uřady. Pak společnici zalozili jeste jednu firmu, v ktere nejsem zaměstnana, a udělili mi tu samou plnou moc. Financnimu úřadu se to nelibi, pry nemuzu jako neprofesional zastupovat vice firem. Jen nevim co tim pani myslela. Mam si udelat ŽL na účetnictvi, nebo na něco jineho?

 • #11923 Reply

  Monika

  Dobrý den, každá účetní apod. může na základě udělené generální plné moci zastupovat pouze 1 daňového poplatníka na finančním úřadě. Více generálních plných mocí může mít pouze daňový poradce nebo auditor.

 • #11924 Reply

  Olga Leshenkova

  Dobry den mohla bych poprosit o zaslani vzoru plne moci zastupovani pri předani bytu , klicu, stava meřicu, a vyrovnani najemneho stavu. Muj email olga.leshenkova@seznam.cz Předem dikui

 • #11925 Reply

  pepa jan

  Dobrý den,chci se zeptat zda-li potřebují plnou moc na sovensko,když si půjčím automobil(od tchána)děkuji za odpověď

 • #11926 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud bude platná a potvrzená naším konzulátem ve státech, pak ano. Ale jako ilegál, to tak snadné mít nebude.

 • #11927 Reply

  bronislav bohmer

  Dobrý den !

  Mám dotaz.Potřebuji zjistit jestli existuje formulář na plnou moc při zapůjčení mého auta občanovi slovenské republiky.A kde bych tento formulář mohl získat?

 • #11928 Reply

  Irena Gabrišová

  Je možné plnou generální mocí zplnomocnit svého zaměstnance ke všem úkonům k řízení firmy,tzn. podepisování objednávek, faktur, obchodních smluv, vyřizování úvěrů u bankovních domů. Kolik takové vyhotovení plné generální moci stojí ?

 • #11929 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vložil jste dotaz jako odpověď jinému, tím znepřehledňujete diskuze!

  Plnou moc si sepište sami nebo se podívejte po nějakém vzoru na internetu.

 • #11930 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Pro "pepa jan", plnou moc si sepíšete snadno a bude jen dobře, pokud ji budete mít k dispozici.

 • #11931 Reply

  Alena Dostálová

  Mamince je 86let. 6.5.2008 měla úraz. Po propuštění z nemocnice ji máme doma (bydlíme v jiném městě než ona).Protože špatně chodí a po úraze jí to dělá dost problémy, vyřídila jsem si u nás na poště průkazku a bylo mi slečnou řečeno že na ni a na svůj OP mohu vyzvednout vše až na dopisy do vlast. rukou. Dnes kdy jsem jí chtěla důchod vyzvednout bylo mi řečeno, že to nejde neboť nejsem manžel ani pečující osoba a ani nemohu vyzvednout žádný doporučený dopis. Poradíte mi co s tím? Děkuji.

 • #11932 Reply

  Radek SEDLÁŘ

  Mám dotaz. Jaké potvrzení, či doklad potřebuji a kde jej seženu, potřebuji-li povrdit zapůjčení osobního motorového vozidla od druhé osoby (tchána), na dovolenou do Chorvatska.

  Děkuji předem.

  S pozdravem

  Radek SEDLÁŘ

 • #11933 Reply

  Pavla Březinová

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o zaslání formuláře plné moci (i v angličtině) na půjčení auta do zahraničí. Odjíždím za pár dní do Itálie, snad to stihnu vyřídit. Je v Itálii tato plná moc vůbec potřeba? Předem děkuji, e-mail: Inari@centrum.cz

 • #11934 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, měl by jste mít potvrzení o zapůjčení vozidla od jeho vlastníka. A to v anglickém jazyce a s úředně ověřeným podpisem. Vzor tohoto potvrzení je možné nalézt na http://www.uamk.cz.

 • #11935 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odpovědi ani vzory na mail nezasíláme. V odpovědi na dotaz, který je pod tím Vaším, naleznete odkaz na web, kde je k potvrzení k dispozici.

 • #11936 Reply

  Michaela Mrázová

  Dobrý den,udělili jsme plnou moc pro vyřízení staveb.povolení a schvalovacích řízení (včetně podepisování listin) pro výstavbu RD.Zmocněnec za nás podepsal plánovací smlouvu s obcí,která je pro nás ale značně nevýhodná a dle ní bychom měli po dokončení přípojek pozemky obci prodat.

  Musí zmocněnec informovat zmocnitele o tom,co za něj podepisuje a tyto dokumenty mu ukázat?

  A pokud podepíše něco nevýhodného pro zmocnitele,lze se proti tomu nějak bránit?

  Jestliže jedná na základě plných mocí více osob,z nichž každá plná moc má jiný datum podpisu,musí být v plánovací smlouvě uvedeny datumy všech plných mocí nebo stačí jedné? Děkuji.

 • #11937 Reply

  Hynek

  Podal jsem trestní oznámení na notářku,na základě výpovědi mého otce než zemřel.Otec jako darující osoba u této notářky nikdy nebyl.Nedokázal ji popsat jak vypadá a nevěděl ani kde má kancelář.Ani se o to nesnažil a sám mi to řekl.Žádal jsem PČR o ověření podpisů grafologem-znalcem písma na darovací smlouvě.To policie neudělala a vyjádřila se v tom smyslu,že vyjádření notářky považuje za dostatečné a odkazuje mě na občansko právní soud.U soudu to mám již 2 roky a ten mlčí.Otázka:Má policie právo odmítnout grafologa-znalce písma,když jsem je o tohle v trestním oznámení vyloženě žádal?Mladší sestra(obdarovaná)a notářka jsou spolužačky a kamarádky.To ale není podstatné.Podstatné je to,že nemohl otec něco podepsat,když tam osobně nebyl.Děkuji za odpověď.

 • #11938 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tady nejvíc záleží na obsahu a rozsahu zmocnění. Teprve podle toho je možné určit, jestli zmocněnec překročil svá oprávnění, které nemusí zastoupený schválit. A pokud je zmocněnců ve stejné věci více, pak i zde musí být jasně řečeno, jak mají jednat. Pokud to není jasně dáno, pak platí, že musí jednat společně. Konkrétní právní stanovisko ve vaší věci by sestavil advokát po důkladném seznámení se s písemnostmi a průběhem celé věci.

 • #11939 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, policie není nijak vázána tím, co požadujete v trestním oznámení. Pokud neshledala v průběhu přípravného řízení žádný důvod k tomu, aby byl proveden grafologický rozbor, pak s tím nic nezmůžete. Mohl by jste sice podat stížnost, ale není možné určit, jestli by k něčemu vedla. Pokud máte dojem, že v řízení u soudu dochází ke zbytečným průtahům, pak podejte stížnost na průtahy k předsedovi soudu.

 • #11940 Reply

  radka švidrnochová

  Dobrý den. Má matka má nevyhovující pracovní dobu, potřebuje vyřídit úpravy pojistné smlouvy u své pojišťovny osobně na přepážce. Ráda bych to vyřídila za ni, ale po dotazu na klientském servisu mi bylo sděleno, že plná moc musí být notářsky ověřená. Chci se zeptat – řídí se povinnost ji notářsky ověřit ze zákona, a z kterého? Nebo to závisí na libovůli pojišťovny, banky, apod… Děkuji Vám, hezký den.

 • #11941 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tím Vám chtěli říct, že podpis zmocnitele na té plné moci musí být úředně ověřen a to buď před notářem nebo na obecním úřadě.

 • #11942 Reply

  Hana Caklová

  Dobrý den, jaké potvrzení, či doklad potřebuji a kde jej seženu, potřebuji-li povrdit zapůjčení osobního motorového vozidla od druhé osoby (synovce), na dovolenou do Itálie.Je možné mě poskytnout nějakou předlohu?

  Děkuji předem.

  S pozdravem Hana Caklová

 • #11943 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takový vzor můžete najít na http://www.uamk.cz v sekci infoservis – turistické aktuality.

 • #11944 Reply

  Petr Březina

  Dobry den, chtel bych se zeptat jak zrusit plnou moc s nakym na koho ted nemam zadny kontak ci se mnou odmita komunikovat, dal jsem mu plnu moc na byt. Stacilo by zanes vypovezeni plne moci na kastralni urad, aby s tim bytem nemohl nijak manipulovat? Dekuji

 • #11945 Reply

  Jana Švecová

  Co potřebuji k zastupování otce, který je po 3 mrtvicích trvale upoután na lůžko, abych ho mohla zastupovat i např. při prodeji pozemku, který je jeho a při jednání s úřady. Stačí plná moc a v jakém znění ? Musí být notářsky ověřená. Otec je doma a je nepohyblivý.

 • #11946 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pro každý úkon, zejm. týká-li se to převodu nemovitosti, byste měla mít zvláštní plnou moc, kde by mělo být přesně specifikováno, k jakému úkonu (např. zastoupení před katastrálním úřadem při prodeji nemovitosti v k.ú…, parc.č. …, atd.) se vztahuje.

  Podpis zmocnitele, tj. otce, musí být konkrétně na této plné moci ověřen. Jestliže je nepohyblivý, domluvte se s úředníkem, notářem či advokátem, aby přišli podpis ověřit k němu domů.

 • #11947 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tomuto člověku je třeba zaslat písemné vypovězení této plné moci. Vřele doporučuji, abyste katastrálnímu úřadu napsal, že jste plnou moc udělenou tomuto člověku písemně vypověděl. Jestliže např. znáte kupujícího, oznamte to i jemu.

 • #11948 Reply

  Jana Švecová

  Může být tedy podpis na plnou moc převodu nemovitosti nepohyblivé osoby ověřen i za přítomnosti úředníka obecního úřadu ? děkuji

 • #11949 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Ne za jeho přítomnosti, ale přímo jím ověřen.

 • #11950 Reply

  Jiří Šmíd

  Dobrý den,

  potřeboval bych informaci o tom, jak postupovat v případě, že budu potřebovat získat plnou moc k zastupování od osoby trvale žijící v zahraničí.

  V jakém jazyce by měla být smlouva napsána, případně jestli je potřeba ověřený překlad do čj.

  Kdo může ověřit podpis: místní notář nebo se musí na náš zastupitelský úřad?

  Konktrétně se mi jedná o zastupování osoby žijící v USA.

  Děkuji JS

 • #11951 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  plná moc by měla být sepsána v tom jazyce, pro který ji potřebujete. Jestliže tato plná moc má být tedy použita v ČR, tak logicky musí být v češtině. Je-li vyžadován úředně ověřený podpis, může tak tato osoba učinit např. na zastupitelském úřadu.

 • #11952 Reply

  Martina

  Dobrý den,

  maminka před 4 lety podepsala tehdejšímu příteli plnou moc a teď se ukázalo že je to podvodník a že nás okrádá. Proto jsem se chtěla zeptat jak dlouho může tuto plnou moc používat a jestli se proti tomu dájí udělat nějaká opatření?A ještě jeden dotaz: dají se nějak zneužít osobní údaje jako číslo OP číslo účtu atd. bez podpisu osoby které opravdu patří?

  předem mnohokrát děkuji za odpověď

  Martina

 • #11953 Reply

  Petr Petr

  V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění, tzn. že vždy se tedy v plné moci musí objevit, na které úkony se vztahuje. Mamince řekněte aby plnou moc jmenovanému písemně, nejlépe doporučeným dopisem pro jistotu vypověděla.

  V dnešní době se dá doklad totožnosti zneužít celkem jednoduše např. k uzavření smluv (úvěry, zboží na splátky atd.).

 • #11954 Reply

  Ivana Procházková

  Dobrý den, je možné, aby předseda výboru hlasoval na schůzi SVJ s notářsky neověřenými plnými mocemi od 30 spolubydlících? Je možné rozhodnutí zpětně zneplatnit, zjistí-li se, že hlasoval v rozporu s požadavky zmocnitele (i když nebyly písemně uvedeny na plné moci, pouze ústně dohodnuté)? Děkuji, IP

 • #11955 Reply

  Lucia Popovcová

  Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Ako Slovenka, žijúca v ČR (všetko legálne od roku 2001, doklady a pobyt sústavne v poriadku) som požiadala o vznik živnostenského oprávnenia. Všetky požadované materiály som doložila vrátane súhlasu s miestom podnikania. Tento súhlas bol podložený plnou mocou, ktorou splnomocnila majiteľka domu správnu firmu, aby ju zastupovala pri úkonoch spojených so správou nehnuteľnosti, prenájmom bytových jednotiek, predlžiavaním zmlúv atď. (bývam v tom dome takmer 4 roky a doteraz to všade uznali). Všetko sa zdalo byť v poriadku, až kým mi nezavolali zo ŽÚ, že to nie je súhlas majiteľa domu. Chcela by som vedieť, či majú právu takéto potvrdenie neuznať, ak majiteľ spolnomocní zmocnenca, aby v jeho mene pri takýchto úkonoch jednal? Ďakujem za odpoveď.

 • #11956 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, místo toho, aby jste zjišťovala, jestli na to mají právo nebo by, byste se raději měla spojit s dotyčným správcem nebo majitelem domu a požádat ho, aby Vám takový stručný písemný souhlas o jedné větě vystavil. To nikoho výrazně nezatíží. Bude to nakonec rychlejší než se s úředníky dohadovat o tom, co mohou akceptovat a co ne.

 • #11957 Reply

  Markéta Rottová

  Dobrý den,

  mám od manžela, který pracuje v zahraničí, podepsanou plnou moc k jakékoliv manipulaci s naším družstevním bytem, ke kterému oba máme uživatelské právo. Tato plná moc byla sepsána a podepsána u notáře již v roce 2005, ale až nyní bych jí potřebovala využít. Je stále platná?Děkuji za odpověď, Rottová M.

 • #11958 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže ji manžel nevypověděl a z jejího obsahu nevyplývá, že by měla být omezena nějakým datem, tak ji použít můžete.

 • #11959 Reply

  Jana Hajná

  Dobrý den, nedávno mi přišel dopis od soudu, babička mi ho chtěla vyzvednout,protože jsem jí napsala plnou moc. Ale na poště jí řekli, že takovehle typy dopisů se vydávají jen do vlastních rukou, je to pravda?

 • #11960 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  určité poštovní zásilky (tzv. s červeným pruhem) jsou opravdu určeny výhradně do rukou adresáta a jiné osobě (byť zplnomocněné) je pošta vydat nesmí.

 • #11961 Reply

  Zuzana Novotná

  Dobrý den, chci podat žádost o rozvod, ale nechci být přítomna u soudu, neboť můj manžel mě fyzicky i psychicky týral. Mohu napsat plnou moc, aby mě zastupovala jiná osoba? Nebo stačí uvést v návrhu? Děkuji moc za radu. Novotná

 • #11962 Reply

  Pavel

  Dobrý den,

  je možné zrušit v kratším termínu či okamžitě plnou moc vystavenou s dvouměsáční výpovědní lhůtou? Rád bych jako zmocnitel omezil rozsah zmocnění, ale obávávm se, že zmocněný to nebude chtít řešit dohodou.

 • #11963 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  plná moc není žádná smlouva, která by vyžadovala dohodu smluvních stran. Plnou moc můžete samozřejmě vypovědět. Máte-li ovšem stanovenu výp. lhůtu, měl byste ji dodržet; ledaže by zmocněnec překročil rozsah oprávnění.

 • #11964 Reply

  jindrich vraspir

  Dobry den

  Prosim o radu.Nechal jsem si overit podpis na Plne moci,vse je radne vyplneno a pridano kulate cervene razitko.V miste overovatele je ale misto vlastorucniho podpisu rezitko se jmenem overovatele.Na katasralnim urade mi tuto plnou moc nechteji uznat.

  Je tato Plna moc platna?

  Diky za odpoved s pozdravem Vraspir

 • #11965 Reply

  Rita Zábojová

  Dobrý den, prodávám byt a podepsala jsem doma zprostředkovatelskou smlouvu na prodej bytu s realitní kanceláří (RK). Při jejím pročítání později jsem si všimla, že je na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou. Napsala jsem tedy ihned výpověď ze smouvy a nechala si potvrdit RK převzetí. Smlouva vyprší 31.12.2008. Pak jsem si ve smlouvě přečetla, že zprostředkovatele zmocňuji k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k převzetí kupní ceny, zálohy, kauce … Napsala jsem tedy okamžité zrušení plné moci ve všech úkonech a chtěla po RK, aby mi potvrdili převzení zrušení plné moci. To mi nepřevzali s tím, že se toho nemám obávat, že bez mého podpisu stejně nic uzavřít nemohou, neboť by to ani nevzal katastr, žádná banka. Můj podpis ve smlouvě není ověřen. Prosím vás, mohu mít z něčeho obavu? Je nutné mít k této plné moci, která je součástí zprostředkovatelské smlouy ověření? Je plná moc ve smlouvě platná? Mohou za mne uzavřít nevýhodnou smlouvu o smlouvě budoucí kupní?

  Děkuji. Zábojová

 • #11966 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  musela bych tu plnou moc vidět – ta plná moc musí být podepsána tím, kdo plnou moc dává a jeho podpis chce KÚ ověřený. Podpis zmocněnce není až tak podstatný – již tím, že ji předkládáte, dáváte na vědomí, že s jejím udělením souhlasíte.

 • #11967 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  musím nejprve uvést, že mě naprosto zaráží fakt, že jste smlouvu nejprve podepsala a až poté přečetla. Pro odstoupení musíte mít buď nějaký zákonný důvod (což zde není) nebo taková možnost musí být uvedena přímo ve smlouvě.Co se týče smlouvy o sml. budoucí – ta se na katastr nedává. Vypovědět plnou moc sice můžete, takovou výpověď však musíte doručit. K ostatnímu bych musela smlouvu vidět.

 • #11968 Reply

  Jana Malá

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli plná moc k zrušení bankovního účtu v zahraničí (BRD)musí být notářsky ověřena.

  Děkuji

 • #11969 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na to se zeptejte té banky.

 • #11970 Reply

  Marketa Antelova

  Dobry den potrebovala bych poradit ohledne plne moci?Jsem ted v zahranici a je nutne mit notarsky overenou plnou moc?Mazel mi poslal rozvodove papiry a ja chci sepsat na sestru plnou moc aby mi ty rozvodove papiry potvrdila u notare u nas.Nevim totiz jestli by mi to tady potvrdily jestli by to bylo platne?

 • #11971 Reply

  Petr Mus

  Dobrý den,

  hodně advokátu klientům pro zastupování v rozvodovém řízení nechává podepsat generální plnou moc, i korektní by asi byla plná moc procesní? Udajně snad ceská advokátní komora vydala k tomuto tématu doporučení. Není toto doporučení někde veřejně dostupné?

  Děkuji

 • #11972 Reply

  Jiří Belda

  Dobrý den,

  mám dotaz, ze zahraniční banky mě má zaslat zahraniční partner peníze z účtu v anglii na můj účet a já bych od Vás potřeboval vědět jak by taková plná moc měla vypadat a aby byla určena jen k tomuto účelu, aby nebyla případně zneužita na něco jiného.

  mockrát Vám děkuji

  S pozdravem Jiří Belda

 • #11973 Reply

  Hana Pacholíková

  Chtěla jsem se zeptat, jestli k podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby a dodatků stačí plná moc, nebo je potřeba generální – když je to na delší dobu.

  Děkuji za odpověď.

 • #11974 Reply

  Petr Vlach

  Dobrý den. Ztrácí plná moc platnost pokud zmocnitel zemře i v případě, že je udělena na dobu určitou, ale ta pstále platí? Dekuji

 • #11975 Reply

  Minh Duc Do

  Dobry den,

  potreboval bych napsat plnou moc, ktera by umoznovala nekomu jinemu prevzit za me penezni preplatky z inkasa (plyn, energie…) bytu (druzstevni), ktery mi patri a nevim jak to formulovat.

  Dekuji moc za odpoved

  Duc

 • #11976 Reply

  Milan Nový

  Platnost plné moci.

  V ObcZ §33b je mimo jiné napsáno, že plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá z jejího obsahu něco jiného…

  Můj dotaz zní: co si mám vybavit pod textem "nevyplývá z jejího obsahu něco jiného"?

  Plná moc je udělena k zastupování ve všech věcech týkajících se mého členství v družstvu a provádění všech úkonů souvisejících s členstvím, nyní zmocnitel zemřel.Nyní zmocněnec chce nakládat s bytem /podnájem/,dědické řízení neproběhlo.

  Je tato plná moc platná?

  Děkuji Milan

 • #11977 Reply

  Andrei Savitski

  Dobrý den,

  mám dotaz, ze zahraniční banky mě má zaslat zahraniční partner peníze z účtu v anglii na můj účet a já bych od Vás potřeboval vědět jak by taková plná moc měla vypadat a aby byla určena jen k tomuto účelu, aby nebyla případně zneužita na něco jiného.

  mockrát Vám děkuji

  S pozdravem Andrej

 • #11978 Reply

  Zuzana Šímová

  dobrý den, můžete mi sdělit jak to do s doručováním písemností od 1. 7. 2009? jsem jediná jednatelka společnosti s.r.o. a dala jsem ve formě notářského zápisu plnou moc svému manželovi ke všem právním úkonů souvsející s s.r.o.. Jsme v současné době v předrozvodovém řízení a samozřejmně mi plnou moc nechce vrátit a na firmě dělá dluhy. Předmětný notář, který plnou moc sepisoval mi poradil, že výpověď musí u něho podesat, což samozřejmně neudělá a nebo, že ji mám zaslat doporučenou poštou,což jsem udělala, že i když si ji nevyzvedne, že se považuje za 10 den doručena!! Trvalý pobyt má samozřejmně stejný jako já, i když se tady objevuje jen sporadicky, odstěhovat se na chalupu k dceři, takže si pravděpodobně ani doporučenou zásilku s výpovědí plné moci k s.r.o. nevyzvedne.

  Prosím dá se i v tomto případě považovat jako doručená??? Není pak lepší tuto výpověď sepsa takéza přítomosti notáře a aby notář zaslal tutu výpověď jako úřední osoba?? Děkuji za odpověď.

 • #11979 Reply

  Tereza Heršálková

  Dobrý den,prosím o radu.Platí plná moc aniž by byla potvrzená úředně??Přítel nebude moci půl roku zajšťovat věci jako vyzvedávání úředních dopisů, jednání s bankou atd..Chtěli bychom tedy sepsat plnou moc kde mě opravnuje k těmto věcem…Děkuji

 • #11980 Reply

  Alice Strusková

  Dobrý den, před rokem jsem písemně rezignovala na členství v představenstvu společnosti k rukám předsedy. Nyní po mně chce v této věci plnou moc na valnou hromadu. Je to nutné? Nestačil odevzdaný dopis, který mi předseda podepsal? K čemu ho mohu zplnomocnit?

 • #11981 Reply

  PAVEL Vopalecký

  1. Na schůzi společenství vlastníků panelového domu pověřený vlastník oznámil před zahájením schůze že má 15 plných mocí k zastupování nepřítomných vlastníků.

  Při jednolivých hlasováních v průběhu schůze tyto hlasy automaticky připočítával ke svým návrhům a tím prakticky přehlasoval přítomné účastníky schůze.

  Je možné takto postupovat, když se na uvedené schůzi řešily věci, které nabyly zahrnuty v plánovaném programu schůze a o kterých nepřítomní neměli žádné informace.

  Děkuji za odpověď.

  2. Je schůze platná když není zvolen řádný zapisovatel ?

 • #11982 Reply

  Lenka Žalmanová

  Chystám se na cestu do zahraničí cizím vozem. Je někde k dispozici ke stažení formulář na plnou moc k řízení motorového vozidla? Děkuji za odpověď.

 • #11983 Reply

  Alice Půčková

  Mám dotaz. Právník nás zastupuje plnou mocí v soudním sporu, který vovolala druhá strana. Zaplatili jsem právnímu zástupci zálohu + soudu poplatek soudního řízení. Soud jsme vyhráli. Strana, která prohrála musí zaplatit soudní poplatek a náklady řízení, které jsou vyšší než je zaplacená záloha. Co nám náleží rozdíl zálohy a ceny, kterou soud určil + soudní poplatek nebo vše náleží právním zástupci? Nebo budeme mít další náklady řízení? Jak se v tomo případě postupuje? Děkuji

 • #11984 Reply

  Karel Dlouhý

  Soud vám vrátí soudní poplatek.

  Právmník by Vám měl vrátit zálohu (pokud jeho náklady jsou pokryty tím, co uhradíila druhá strana).

 • #11985 Reply

  jana škarpová

  Prosím o sdělení, zda musí být oveřený podpis na Plné moci pči jednání s úřady, konkrétně se jednání o Správní řízení ve věci veřejněprospěšné účelové komunikace. Děkuji

 • #11986 Reply

  Jitka Martinkova

  Prosím o informaci "Jakým způsobem mohu zrušit plnou moc?" Mnohokrát děkuji předem za odpověď.

 • #11987 Reply

  Milan Zeman

  Plnou moc můžete jednoduše odvolat.

 • #11988 Reply

  Monika

  Dobrý den,

  mám dotaz ohl. plné moc. Dva společníci nyní žaložili spol. s r.o. Chtějí mi vystavit plnou moc k zastupování na úřadech státní správy v případě kontrol (FÚ, ČSSZ, ZP). Předpokládám, že tuto plnou moc musí podepsat oba dva, a připojením svého podpisu s plnou mocí souhlasím. Jak by měla taková plná moc vypadat? Pokud mi tuto plnou moc udělí na dobu neurčitou, můžu zastupovat i jiného daňového poplatníka? Moc děkuji za odpověď.

 • #11989 Reply

  Milan Zeman

  Každý jednatel je oprávněn jednat samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak, tj. plnou moc Vám může udělit i jeden jednatel. Vzor naleznete na internetu. Zastupovat i jiný subjekt můžete, pokud to nebude smlouva uzavřená s s.r.o. vylučovat.

 • #11990 Reply

  Jiří Fejer

  Dobry den, potreboval bych radu. Chci pujcit me vozidlo kamaradovi z ukrajiny na cestu domu. Co vse musi mit aby mohli prejet hranice a neposlali je zpet? Auto mam psany na pravnickou osobu.

  Dekuji za pomoc.

 • #11991 Reply

  Martin Sukač

  Dobrý den,

  Máme teď v rodině problémy přišel mé babičce a dědovi upomínka na vyzvednutí dopisu do vlastních rukou, ale děda teď momentálně nemůže chodit, má rakovinu

  3. stupně a babička ho musí hlídat a starat se o něj takže se nemůže od dědy ani hnout.A pošta je od nás daleko a já nestrpím aby chodila babička pro dopis do další obce u nás pošta není.

  A proto se chci zeptat šlo by abych mohl místo nich vyzvedával dopisy, jsem již dávno plnoletý a chtěl bych ulehčit babičce práci.

  Mockrát děkuji za odpověď

 • #11992 Reply

  Karel Dlouhý

  A jak to bylo doručováno poprvé?

  Požádejte poštu o opakované doručení.

  Mohli by si nechat na poště vystavit zmocnění pro přijímání zásilek (že byste je vyzvedával Vy) – ale to se musí zařídit osobně na poště a zásilek do vlastních rukou se to asi netýká.

 • #11993 Reply

  Miluše

  Chceme jet do Bulharska pujčeným autem,potřebujeme plnou moc a kde ji seženu Děluji

 • #11994 Reply

  Milan Zeman

  Plnou moc si napíšete sama. Musí mít náležitosti podle § 31 a násl. Občanského zákoníku.

 • #11995 Reply

  Jana Svobodová

  je nutné při zastupování na živnostenském úřadě mít ověřené podpisy na plné moci.

  Prosím definujte rozdíl mezi obecnou plnou mocí, generální plnou mocí a prezidiální plnou mocí. Děkuji

 • #11996 Reply

  Jana Svobodová

  je nutné při zastupování na živnostenském úřadě mít ověřené podpisy na plné moci.

  Prosím definujte rozdíl mezi obecnou plnou mocí, generální plnou mocí a prezidiální plnou mocí. Děkuji

 • #11997 Reply

  Jiří Fejer

  STACI JI MIT V CESTINE NEBO MUSI BYT I V JINEM JAZYCE?

 • #11998 Reply

  Milan Zeman

  Pochopil jsem dotaz tak, že na dobu pobytu v Bulharsku potřebujete plnou moc pro zastupování v ČR. Pokud potřebujete vědět, jaké náležitosti má mít plná moc na území Bulharska, nemohu poradit.

 • #11999 Reply

  Markéta Moravcová

  Dobrý den,

  prosím Vás, potřebuji si vyřídit plnou moc kvůli zápisu do prvního ročníku vysoké školy. Půjde tam za mě kamarádka, která jde na stejný obor. Vyplnila jsem ten dokument, doplnila tam moje i její údaje, ale nemám její podpis. Mohou mi to potvrdit i bez jejího podpisu s tím, že by ho tam následně doplnila? Bydlím od ní přes 300km a v nejbližší době se tam nedostanu.

  Děkuju

 • #12000 Reply

  Karel Dlouhý

  Většinou je důležitý ověřený podpis zmnocnitele.

  Zda vám to potvrdí, nevím.

 • #12001 Reply

  karla holubová

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jakou formou napsat plnou moc,půjčují li si osobní auto od syna na cestu do zahraničí ,jestli stačí když si ji napíšem sami a on ji podepíše děkuji

 • #12002 Reply

  Karel Ondroušek

  Odjíždím na delší dobu do zahraničí a potřebuji aby dcera převzala můj důchod na poště.Ta to odmítá i na základě plné moci.Má na to právo a případně co je k převzetí potřeba?

  Děkuji.

 • #12003 Reply

  Karel Dlouhý

  To je problém, neboť pošta odmítá plné moci respektovat.

  Zkuste pohledat na internetu, zda se s tím někdo nevypořádal.

  viz např.

  http://www.umirani.cz/poradna.html?page=9&orderBy=label&orderDir=ASC&itemId=1382

 • #12004 Reply

  Anonymous

  Dobrý den , je možné po zhruba 20 letech od předání plné moci na jinou fyz. osobu , požádat o zrušení této plné moci?Musí s tímto zrušením souhlasit obě strany?

  Děkuji za odpověd

 • #12005 Reply

  Anonymous

  Jěště doplňující otázka.Má fyz. osoba právo nahlížet do účetnictví, ikdyž podepsala jiné fyz. osobě plnou moc?

 • #12006 Reply

  Michaela Bendová

  Dobrý den,

  jak je to s ověřením plné moci? Pokud sepíšu plnou moc ve které dám jiné osobě právo aby místo mě zařídila zrušení mého bankovního účtu v ČR, musím jí nechat úředně ověřit? Pokud jsem v zahraničí, musím to nechat tedy ověřit na místním úřadě(u notáře)?

 • #12007 Reply

  Jitka

  Dobrý den,

  jak postupovat v případě, kdy moje matka je nemocná (Alzheimer) a trvale upoutána na lůžko (byla jí uznána bezmocnost kategorie 4)a tatínek (její manžel) potřebuje vyřídit nějaký doklad, na základě kterého za ni bude moci např. přebírat její důchod, ale i činit jiné úkony jejím jménem.

  Jak postupovat?

  Děkuji

 • #12008 Reply

  Šárka

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat zda je možné získat platnou plnou moc i když se zmocnitel nemůže vlastnoručně podepsat (po těžkém úraze je při vědomí ale tužku do ruky nevezme)? Stačí třeba podpisy dvou svědků (lékaře,zdrav.sestry) nebo se to musí řešit úplně jinak? Potřebujem za zmocněnce jednat na pojišťovně a dalších úřadech. Děkuji

 • #12009 Reply

  lenka hercíková

  Pane Ondroušku, jde to udělat jednoduše. Vy si zřídíte běžný účet /pokud jej nemáte/ a na ČESKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ nahlásíte , že chcete důchod zasílat na účet. Potom můžete být v cizině jak dlouho chcete a důchod budete mít na vašem účtě. A pokud by měla z toho důchodu Vaše dc era cokoli platit /nájem za byt ap./ tak jí musíte v bance vyřídít podpisové právo anebo kartu k vybírání z bankomatu.

 • #12010 Reply

  právní vrba

  Úřední ověření podpisu je v tomto případě požadavek banky.

 • #12011 Reply

  právní vrba

  Pokud dotyčná ještě vnímá a je schopná posoudit důsledky svého jednání, zajděte za notářem – chodí i do bytů. Pokud je dotyčná již "mimo", nechte jí ustanovit soudem opatrovníka, který pak bude moci za ni zařizovat běžné věci, např. nakládat s jejím důchodem.

 • #12012 Reply

  právní vrba

  Zajděte k notáři, chodí i do bytů, nemocnic apod..

 • #12013 Reply

  Oldřich POŽIVIL

  Rád bych se Vás zeptal na právní validitu tzv. Plné moci pro shromáždění SVJ, je-li znám pouze stručný program shromáždění a v podstatě nic dalšího. Navíc ani předseda výboru není ochoten dopředu vysvětlit význam jednotlivých bodů programu, takže se ani vlastně neví, co z průběhu shromáždění vyplyne a o čem se tudíž bude hlasovat

 • #12014 Reply

  fifunela

  chci se zeptat, zda u ověření notáře plné moci musí být přítomni osobně obě osoby(zmocnitel i zmocněnec)?Plnou moc už mám řádně připravenou i podepsanou jak zmocnitelem tak zmocněncem.

 • #12015 Reply

  právní vrba

  Záleží na rozsahu (textu) zmocnění v Plné moci – bude-li PM k úplnému zastupování na jednání ….. bez omezení a dle uvážení zmocněnce, je vcelku jedno co se bude projednávat. Bude-li však Plná moc jen pro zastupování na shromáždění při rozhodování o …., tak o ničem jiném zmocněnec rozhodvat nebude moct.

 • #12016 Reply

  právní vrba

  Podpis lze nechat úředně ověřit (osoba se podepíše před ověřovatelem), nebo osoba uzná (na dokumentu již napsaný) svůj podpis před ověřovatelem za vlastní – oboje má platnost "úředního ověření podpisu". Úřední ověření podpisu lze realizovat u notáře, exekutora, na CzechPointu a u některých advokátů. Na Plné moci nemusí být uvedeno, že zmocněnec uvedené zmocnění přijímá, takže tam nemusí být ani jeho podpis a už vůbec nemusí být ani úředně ověřený.

 • #12017 Reply

  Radek

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se dá s plnou mocí dělat. Jsem viník dopravní nehody a poškozený mi nabídl plné vyřízení věci za mou osobu svou makléřkou. Vše probíhalo v pořádku a po dokončení jsem musel podepsat plnou moc, aby to za mě mohla paní makléřka vyřídit. Až bude tato věc vyřízena, platí této dotyčné paní stále má plná moc? Pokud ano, co s ní může udělat a měl bych požádat po vyřízení o její zrušení? Děkuji za odpověď.

 • #12018 Reply

  právní vrba

  Záleží na obsahu Plné moci – pokud byla k určitému úkonu (souboru úkonů), její platnost končí provedením posledního úkonu; pokud byla časově omezená, její platnost končí uplynutím času; pokud byla všeobecná a neurčitá (typicky advokátská), budete ji muset (po vyřízení záležitosti) písemně odvolat.

 • #12019 Reply

  Peťa

  Dobrý den!

  Chtěl bych se zeptat, jak bych měl formulovat plnou moc pro správu mojí nemovitosti, kterou pronajímám. Potřeboval bych aby dotyčný mohl nájemníky případně vystěhovat z bytu. Jedu na cestu do zahraničí.

  Děkuji za odpověď

 • #12020 Reply

  právní vrba

  Nedávejte nikomu tzv. advokátskou Plnou moc, to by zmocněnec mohl byt třeba i prodat; dejte zmocněnci Plnou moc konkrétní – uveďte do ní co všechno je oprávněn dělat za Vás. Vystěhovat nájemníky stejně nebude moci (jako ostatně i Vy) jinak, než soudně anebo pokud podepíší notářský či exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti.

 • #12021 Reply

  Martina Echague Colman

  Dobry den,

  jelikoz pobyvam v zahranici, chtela bych se zeptat je-li mozne zrusit stavebni sporeni rodinnym prislusnikem s plnou moci?

  Dekuji za odpoved

 • #12022 Reply

  Renata

  Můj bývalý manžel neplatil výživné na děti,a tak soud obeslal zaměstnavatele,aby odesílal výživné z jeho mzdy přímo mně.Problémem je,že zaměstnavatel je jeho současná manželka,a ta se u soudu neustále ohrazuje proti výši výživného,protože má od bývalého manžela plnou moc..Chtěla bych se zeptat zda může ve věci výživného na děti z 1.manželství zastupovat bývalého manžela jeho současná manželka a zároveň zaměstnavatelka…není to protiprávní?

 • #12023 Reply

  Attila Nagy

  potrebuji plnou moc o zapujčeni auta na cestu do zahraniči a kde najdu k teto véci formular dekuji

 • #12024 Reply

  Frolková

  Dobrý den,

  mám dotaz: dcera pracuje v zahraničí, mám potrzenou plnou moc na přebírání písemnosti a vyřizování všech úředních záležitostí v době od 1.října 2011 do 30.září 2012. Na poště mně odmítli vyydat dopis na její adresu.

  Prosím o sdělení , zda je to správné. Děkuji

 • #12025 Reply

  kateřina bachmannova

  dobry den mam dotaz potřebovala bych zastupovat přitele ve vecech co se tyče dluhu,bankach atd a chtela bych se zeptat jestli je možne napsat jednu plnou moc na všechno proste abych mela jednu moc kterou bych určitejm společnostem ukazovala že mužu za neho jednat … a popřipade jak bych to mela sepsat dekuji kateřina

 • #12026 Reply

  právní vrba

  Banky vyžadují konkrétní Plné moci, všeobecnou (tzv. advokátskou) obvykle neakceptují.

 • #12027 Reply

  Miriam Vorlíčková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, může se napsat plná moc na plnou moc? Může jedna osoba zplnomocnit druhou osobu k nějakému úkonu ( např.jednání s úřady ) a ta druhá osoba může zplnomocnit třetí osobu? Zdá se mi to divné. Děkuji za odpověď.

 • #12028 Reply

  Karel Fuksa

  Zdravím Vás,

  případ, kdy původní zástupce zplnomocní dalšího zástupce, ale pouze za předpokladu, že si to zastoupený a původní zástupce předem dohodli. Jestliže taková dohoda nebyla uzavřena (např. v zmínka textu plné moci), musí původní zástupce jednat osobně. Bez takovéto dohody je to možné pouze, pokud to dále stanoví zákon (např. u substitučního oprávnění advokáta).

  S pozdravem

  KF

 • #12029 Reply

  Romana Cihlářová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli je nutné mít úředně ověřenou plnou moci vztahující se k zápisu na vysokou školu.

  Děkuji.

 • #12030 Reply

  Romana Cihlářová

  Už je vše vyřešeno. Znovu jsem si přečetla podmínky vysoké školy a odpověď našla.

  Děkuji za pochopení.

 • #12031 Reply

  alena novotná

  dobrý den, jedu do Chorvatska a auto není psané na mě, vím, že potřebuji plnou moc k řízení automobilu,ale nevím jestli ji musím mít notářsky ověřenou a zda stačí, aby byla plná moc pouze na jednu osobu, když jsou dva řidiči.

 • #12032 Reply

  Vendula

  Dobrý Den,

  přicházím s dotazem ohledně pasu. Jsem v Anglii a sem jsem jela pouze s občanským průkazem, ale moje rodinka(dělám zde au pair) mi nabídla, abych s nimi jela na 14 dní na dovolenou do Turecka, kde samozřejmě potřebuji pas. Nevíte co s tím? Když na někomu přepíši plnou moc v ČR tak mi to nevydají. Myslíte, že ambasáda by mi vyhověla? A pas by šel zhotovit?

 • #12033 Reply

  Tomáš Tomáš

  Dobrý večer,obracím se s dotazem ohledně odvolání plné moci.Otec mé manželky před smrtí cca jeden měsíc udělil plnou moc zmocněnci "skoro ke všemu" a v plné moci doslova uvedl, že !PLNÁ MOC NEZANIKA SMRTÍ ZMOCNITELE!

  Jde tato plná moc zrušit z pozice dědice a pokud ano tak jak? Obávám se, že smrtí asi automaticky nezanikla. Je možné přes tuto plnou moc poškodit dědice a bude tresně odpovědný za případné nekalé praktiky s touto plnou mocí?

  Děkuji za odpověď

 • #12034 Reply

  Ilona Drabová

  Bydlíme v nájemním domě.Majitelka žije trvale mimo ČR.Správu domu má na starosti její příbuzný.Veškeré doklady,písemnosti, týkající se pronájmu,plateb,vyúčtování ohledně nájmu,podepisuje jejím jménem.Je to v pořádku i v případě že má její plnou moc?

 • #12035 Reply

  Notářské Služby

  Plná moc zanikne, zemře-li zmocnitel. Občanský zákoník ve svém § 33b odst. 6 ovšem říká, že zemře-li zmocnitel nebo vypoví-li zmocněnec plnou moc, je zmocněnec povinen učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu na svých právech. Úkony takto učiněné mají stejné právní účinky, jako kdyby zastoupení ještě trvalo, pokud neodporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci.

  Autor: http://www.notarskesluzby.cz

 • #12036 Reply

  Kamila Letovska

  Dobry den,chtela bych se zeptat, jestli muzu udelit plnou moc nezletile sestre, uz ji bylo 15 let, ma obcansky prukaz, ale nevim zda je to mozne. Dekuji.

 • #12037 Reply

  právní vrba

  Nezletilec může činit úkony úměrné své psychické vyspělosti, znalostem atd.. Takže 15-letá si může koupit kolo, nikoliv rodinný dům. Záleží tedy na tom, k čemu ji chcete zmocnit. Nemůžete ji zmocnit k tomu, k čemu ona sama není způsobilá.

 • #12038 Reply

  Hana Soruchová

  Dobrý den.Prosím o radu.Dcera (20 let) odmaturovala otci jsem napsala,že vyživovací povinnost končí on to předal k soudu.To samozřejmě chápu,že to chce,ale jde o to,že dceru nikdy neviděl ani se o ní nezajímal tak bych chtěla na plnou moc jít k soudu já jako matka?Jde to?

 • #12039 Reply

  josef adamek

  Dobrý den,mam dotaz ohledně plné moci.Muj tchán,má u banky nějáké závazky,které neřešil a banka předala tuto pohledávku adv.kanceláři.V současné době je tchán v nemocnici a je na tom špatně,tudíž jsem telefonoval s tou bankou a chtějí po mě abych měl podepsanou plnou moc aby se mnou mohli jednat,ale určitě plná moc pro jednaní s bankou je jina než ta standartní,muzete mi prosím poslat odkaz kde bych totopl.moc mohl stahnout?s pozdravem Adámek

 • #12040 Reply

  Honza Nemám

  Dobrý den,

  stalo se mi, že při přepisu vozidla jeden pán sepsal plnou moc a jako za mne ji podepsal a vozidlo si tak přepsal. (už jsme si to vyjasnili, ale ptám se, co kdyby se mi to stalo třeba někdy znovu)

  Prý není nutný notářsky ověřený podpis při přepisu vozidla…

  Jedná se o podvod ?

  Pokud ne, tak jak se to právně nazývá a jaký je za to postih ?

  Co bych mohl dělat v této situaci ?

  Předem děkuji za pomoc

  Honza

 • #122403 Reply

  Michal

  Dobry den chtel sem se zeptat jestli se da napsat plna moc ktera by platila i po me smrti a zastupovala mě v pravnich věcech např. v jednaní me vraždy děkuji

 • #122405 Reply

  Michal

  a jestli ano zda byste my mohl poslat vzor dekuji

Odpověď na téma: Diskuze ke článku ‚Plná moc‘
Informace o uživateli: