dotaz k dědictví

Forum Fóra Občanské právo Dědictví dotaz k dědictví

Zvolené téma obsahuje celkem 98 odpovědí. Do diskuze (2 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  Pavel Michal a poslední změna je stará 3 měsíce.

 • Autor
  Příspěvky
 • #69740 Reply

  Janků Rostislav

  Dobrý den , mám jeden dotaz týkající se dodatečného dědictví po dědečkovi. Dědeček zemřel v roce 1992 , v té době nebylo dořešeno dědictví týkající se pozemku.Nyní byla moje babička, matka a teta předvolána na základě podnětu od Okresního pozemkového úřadu k notáři pro vyjasnění vlasnictví.Jedná se mě o to , jak mám postupovat v tom , když babička teta i moje matka se chtějí pozemku vzdát v můj prospěch… Děkuji za odpověď

 • #69742 Reply

  Jan Koukal

  Pohledávka občana

  V r. 1928 vznikla pohledávka pro nezletilé usnesením soudu a tato byla zapsána na LV u katastrálního úřadu

  ač je původní věřitel mrtev a pohledávka je bezvýznamné výše a je předpoklad, že byla splněna, tak její zápis na listu vlastnitví zatěžuje nemovitost při uvažovaném prodeji.Od svého vzniku

  do dnešních dnů se rozšířil okruh dědiců na cca 9

  Jak postupovat při výmazu této pohledávky z LV.

 • #69743 Reply

  Zdeňka Olšovská

  Dobrý den,moji rodiče byli rozvedeni,matka zemřela před šesti lety.S otcem jsme se nestykali a nyní jsme se dozvěděli že náš otec na podzim zemřel.Bydlel v rodinném domku.Nemá žádné žijící příbuzné kromě sestry a nás.Jelikož jsme nebili v kontaktu,tak jeho sestra si nechala domek napsat na katastru na sebe a nás neoznámila.Návrh na přepsání na katastr podala 13.12.2007,nyní je to v jednání ale dům už mezitím zbourala s tím že tam bude stavět její dcera.Myslíme si že máme nárok na nějaký podíl po otci i když jsme s ním nežili a chci se zeptat jak bychom měli postupovat.

 • #69744 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, celá záležitost je složitejší, protože jestliže se dědic nepřihlásí k dědictví, k čemuž je vyzván vyhláškou soudu, pak se k němu později nepřihlíží. Doporučuji neprodleně kontaktovat advokáta, který by měl zjistit, jak proběhlo dědické řízení a stanovit další postup ve věci. Jestliže Vás teta úmyslně zatajila, měly by jste mít naději na úspěch. Může se dokonce jednat o trestný čin (např. křivá výpověď) a s právníkem můžete uvažovat o podání trestního oznámení. Mohlo dojít k bezdůvodnému obohacení, které by Vám měla vydat. Můžete také zvážit, jestli nedošlo ke škodě, kterou by Vám rovněž musela nahradit. Jednejte co nejrychleji.

 • #69745 Reply

  Zdeněk Fejfar

  Dobry den mam dotaz muj otec se přd třemy roky znovu oženil.A mě zajima jestly jeho nova žena ma narok na polovinun majetku i kdž nenabily majetek spolu a neni žadna zavjet anai předmaželska smlouva tudiž neni napsana v L.V. vřipadě že ano tak jestly se do dědictvi počita i jeji majetek nabytej před manželsvim. Předem děkuji za informaci

 • #69746 Reply

  Karel Slabý

  Dobrý den,

  Chtěli jsme se zeptat, v roce 1997 jsem s rodiči sepsal darovací smlouvu u notáře, ve které mi přenechávají nemovitost s věcným břemenem (dožití obou rodičů, matka stále žije.)Nemovitost je přepsaná na mě i na katastru.Mám dva sourozence s kterými jsme se tehdy pouze ústně dohodli o tom, že po smrti rodičů, se nemovitost prodá a sourozenci dostanou určitou částku.Nyní sourozenci požadují vyplatit z nemovitosti a dali celou záležitost k soudu. Předem děkuji za odpověď

  s pozdravem Slabý

 • #69747 Reply

  Josef Fialka

  Dobrý den, mám v úmyslu darovat manželce polovinu majetku/ideální polovinu získanou za společného manželství/, mohu v darovací smlouvě uvádět věcná břemena, například:společné užívání nemovitosti do konce svého života,péči v nemoci a stáří,popřípadě nedání souhlasu k dalšímu převodu,či prodeji za mého života? Pokud ano, jak by tyto VB měla vypadat. Děkuji

  J.F.

 • #69748 Reply

  Jiří Lakomý

  Chtěl jsem se zeptat když jsem adoptovaný mám nárok dědit pokud by zemřeli mí praví rodiče.Nikdy jsem je nekontaktoval,adoptovaný jsem od 3 let ani nevím jestli praví rodiče ještě žíjí mě je 27 let příjmení nesu svích adoptivních rodičů.

  děkuji za odpověď

 • #69749 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §72 zákona o rodině zanikají osvojením vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem (tedy Vámi) a původní rodinou. Takže dědit po biologických rodičích nebudete.

 • #69750 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže máte v úmyslu něco takového (důkladně to ovšem rozvažte), tak uzavřete smlouvu o zúžení rozsahu společného jmění manželů (nutná forma notářského zápisu). Ve smlouvě uvedete, který majetek z vašeho SJM bude pouze ve výlučném vlastnictví manželky. O věcném břemeni doživotního užívání doporučuji sepsat samostatnou smlouvu o jeho zřízení. Ovšem s poskytnutím péče v nemoci a ve stáří to tak jednoznačné nebude. Před sepisem smlouvy o zúžení se ještě s notářem dohodněte, jakým způsobem tyto Vaše požadavky ošetřit. Na jedné straně se totiž hodláte vzdát majetku ve prospěch manželky, na druhé straně chcete, aby se podle toho k Vám chovala. Ovšem to, že se její vztah k Vám v budoucnu nezmění, Vám žádná smlouva nezaručí.

 • #69751 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, faktem zůstává, že majitelé nemovitosti (Vaši rodiče) si za svého života mohli s nemovitostí nakládat podle své vůle a rozhodli se tedy darovat nemovitost Vám. Z tohoto pohledu by nikomu jinému nárok na vypořádání nevznikl. To, že jste se na něčem ústně dohodli se Vám bude těžko prokazovat, obzvláště jestli proti Vám stojí oba sourozenci. Doporučuji, aby jste si zajistil právní zastoupení. Budete mít u soudu větší jistotu a lepší možnosti při obhajobě. Soudní spor s vlastními sourozenci je sice velmi nepříjemná záležitost, ale bránit se musíte.

 • #69752 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je manželkou Vašeho otce, pak dědit bude. V případě úmrtí otce, se nejprve vypořádá SJM (společné jmění manželů, které smrtí manžela zanikne) a zbytek pozůstalosti se vypořádá v dědictví. I v dědickém řízení bude manželka dědit, protože patří do I. (ale i II.) dědické skupiny. Majetek otce, který nabyl před manželstvím se bude vypořádávat rovnou v dědictví (protože do SJM nespadá).

 • #69753 Reply

  Vladimíra Černá

  V r. 1983 zemřela babička, bez závěti zanechala třem dětem dům, zahradu a nějaká pole. Náš otec se vzdal dědictví,a tím jsme do něho vstoupily my dvě.1989 zmřela teta, strýc se vzdal a otec vše zdědil, v témže roce darovací smlouvou na nás majetek převedl. (Pole mají dnes cenu dohromady asi 13 tis.) V září mi přišel dopis od notáře, že je pověřen soudem vyřídit dodatečné dědictví 3.520m2 orné půdy v chráněném území. Nemám žádný zájem tuto půdu vlastnit ze známých důvodů. Mohu to odmítnout? A jakým způsobem? Děkuji předem za odpověď.

 • #69754 Reply

  Petra Holubová

  Dobrý den,

  zamřel mi otec. Jsme 3 sourozenci a nikoho jiného už nemáme. Zajímalo by mě, zda se do dědického řízení může přihlásit strýc (otcův nevlastní bratr), a jaký podíl by mu byl v takovém případě uznán (přidělen) a pokud může do dědického řízení zasáhnout, zda existuje nějaká doba, do kdy tak může učinit (např. do 30 dnů od zahájení dědického řízení apod.). Další dotaz je – jak obvykle dlouho dědické řízení probíhá (v našem případě se bude jednat o dohodu všech dědiců) a za jak dlouho po otcově smrti dědické řízení začne? Předem děkuji za odpovědi na otázky, PH

 • #69755 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dědicové se obvykle do dědického řízení sami nepřihlašují; soud je vyzve. Strýc navíc není dědicem. Dědici jste pouze vy 3 sourozenci. Poté, co soudu sdělí příslušný matriční úřad úmrtí otce, začne vykonávat všechny nezbytné úkony (zjištění dědiců, zjištění, zda není sepsána závěť …) a věc přidělí notáři, který pak nadále dědické řízení vyřizuje. Žádné lhůty zde stanoveny nejsou a to ani pro začátek ani pro skončení dědického řízení.

 • #69756 Reply

  Eva Dunova

  Dobrý den,

  zemřel mi tchán – pozůstalí 1. dědici jsou manželka a 4 synové. V dědictví je dluh 11 tis. na Home Creditu, 5 tis. na OK kartě a 3/4 roku starý úvěr na vozidlo ve výši 150 tis. Toto vše bylo uzavřeno jeho jménem. Má i vozidlo – odhadovaná cena (nyní) je 60 tis. Můj manžel se chce dědictví vzdát, jak to nejlépe udělat, aby dědictví nešlo na naše děti, a kdyby přeci jen soudně ano, je možné že by jim stát nechal zaplatit tchánovy dluhy? Musí manžel napřed dědictví přijmout a pak se ho vzdát? (2 různé podpisy) Plynou z takového přijetí nějaké pozdější finanční platby jako dědici?

  Ze zákona manželce náleží rovnou 1/2 všech tchánových dluhů a do dědictví by měla jít jen 1/2? Z toho ještě další 1/2 manželce a zbývající část mezi 4 bratry? Jeden z bratrů je celostátně hledaný, co potom, když se v dané lhůtě k dědictví nevyjádří?

  Děkuji Eva D.

 • #69757 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš manžel musí dědictví rovnou odmítnout – žádné přijmout a pak odmítnout, jakmile bgyste jednou dali najevo, že dědictví chce, už by ho pak nešlo odmítnout. Soud příp. notář ho vyzvou, že může dědictví odmítnout a teprve poté tak učiní. Jeho podíl pak přechází na další dědice a ti, jestliže jej chtějí také odmítnout, takové odmítnutí musí vždy také učinit.

  Dalším vašim dotazům nerozumím.

 • #69758 Reply

  iveta bartkova

  Dobrý den,mám jeden dotaz.Tchánovi zemřela manželka a zůstali po ní dluhy jako např.OK Karta a jiné půjčky.Musí tchán tyto dluhy splácet,musí to příjmout?Děkují za odpověď.

 • #69759 Reply

  Magda Kučerová

  Dobrý den,

  prosím o odpověď, zda si mohou dědicové pro vypořádání dědictví notáře vybrat (vzhledem ke vzdálenosti dojíždění do místa trvalého bydliště zemřelého) nebo zda je notář přidělen.

  Děkuji

 • #69760 Reply

  Běla Jánská (studentka 4. ročníku práv v Olomouci)

  Dobrý den,

  odpovědi na Vaše otázky najdete v občanském zákoníku. Tedy, dle §463 OZ a násl. může Váš tchán dědictví odmítnou. Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením zaslaným soudu. Toto odmíntuní může Váš tchán učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem vyrozuměn o právu dědictví odmítnout.

  Dědictví lze odmítnou jen celé, nelze z části.

  Pozor, aby Váš tchán nedal najevo, že nechce dědictví odmíntout (např. splacením dluhu).

  Pokud dědictví zahrnuje jak dluhy(pasiva), tak i aktiva (movité,nemovité věci), rozmyslete si, zda aktiva nepřevyšují pasiva před tím, než dědictví odmítnene.

 • #69761 Reply

  Lucie Stonišová

  Dobrý den,manžel žil od jednoho roku s náhradní rodinou.Náhradní otec mu v jeho sedmi letech zemřel.Poté žil jen s náhr. matkou. Po jeho 18tinách obdržel ze soudu rozhodnutí o tom, že náhradní rodiče byli přiznáni za rodiče.S matkou žil v rodinném domě.Polovinu majetku vyplatila tchýni,jíž dům patřil.Druhá, otcova polovina se měla dělit mezi manžela a matku.Prakticky se jedná o čtvrtinu majetku.

  Nyní nastaly rozpory,kdy manžel neumí vyjít s náhr.matkou a chceme bydlet ve vlastním. Odmítá dům přepsat na manžela. Manžel po ní požaduje vyplatit část majetku, který byl jeho dědictvím, abychom mohli investovat do vlastního bydlení.Náhr. otec je 18let po smrti a zda bylo dědické řízení, on o tom neví.nebyl plnoletý.

  Jakou má šanci, že matka dědictví,které mu náleží,MUSÍ vyplatit.nebo musí jít vše opět soudně?

  Děkuji za odpověď

 • #69762 Reply

  Anna Janoušková

  Před několika lety jsme na základě rozsudku opatrovnického soudu převedli družstevní byt (získaný během našeho manželství) na naši dceru naroz. 1993. Důvodem je předchozí manželovo manželství a jeho 2 dospělé děti. Po rozvodu nechal bývalé rodině byt získaný v onom manželství. Jeho vztahy s bývalou rodinou nejsou dobré. Chci se proto zeptat, zda tento rozsudek opatrovnického soudu je dostatečný a naše dce bude po dovršení plnoletosti jedinou majitelkou bytu a v budoucnu v případném dědickém řízení nebude tento byt již součástí tohoto řízení. Je to pro nás velice důležité. Bytové družstvo převedlo družstevní podíl na základě uvedeného rozsudku na naši dceru. Velice Vám děkuji předem za Vaši odpovědˇ.

 • #69763 Reply

  Karel Dlouhý

  Kdo je v katastru nemovitostí uveden jako majitel bytu – družstvo nebo dcera?

  Z dotazu mi není jasné, zda jste jenom převedli na dceru členská práva a členství v družstvu (tedy vlastníkem zůstalo družstvo), nebo zda šlo o privatizaci bytu do osob. vlastnictví.

  V obou případech Vy už k tomu bytu práva nemáte, tzn. nespadne do dědictví.

 • #69764 Reply

  margita peskova

  DOBRY DEN MAM DOTAZ. CHTELA BYCH SE ZEPTAT V ROCE 1985 JSEM ZILA SE SVOU MATKOU V RODINEM DOMKU JAKO NEZLETILA BYLO MI TEHDY 15 LET.MATKA POTE ZEMRELA,A MOJI SOUROZENCY KTERY BYLY V TE DOBE DOSPELI NAS RODINY DOMEK BEZ MEHO VEDOMI PRODALY.PRO TO SE PTAM ZDA JESTE JE NEJAKA SANCE UPLATNOVAT NEJAKY NAROK NA TEN RODINY DOMEK,PROTOZE ME SE NIKDO NEPTAL ZDA TO MUZOU PRODAT.PREDEM DEKUJU ZA JAKOUKOLIV ODPOVED na muj mejl. a ten je margitaz.u.k@seznam.cz

  S POZDRAVEM PI.MARGITA

 • #69765 Reply

  Břetislav Srsen

  Chtěl bych se zeptat, zda bylo možné v roce 1984 zastavit dědické řízení z důvodu zanechání nepatrného majetku zůstavitelky, když součástí tohoto majetku byly pozemky o rozloze 9,4 ha v užívání soc. organizace. Na základě tohoto rozhodnutí, proti kterému nebylo tehdy odvolání tyto pozemky byly převedeny na jednu z dcer (moje teta), která zajišťovala pohřeb zesnulé. Je možné, aby moje matka ještě dnes podala žalobu, i když už jsem zjistil, že pozemky byly dále prodány?

  Břetislav Srsen

 • #69766 Reply

  Jiri Rozn

  Dobrý den,

  dokážete prosím poradit? – probíhá dědické řízení ve kterém se objevila dva roky stará (a obdarovaným utajovaná) darovací smlouva na nemovitost, podpis dárce je zfalšovaný, dárce už nežije. Mám vznést dotaz-protest- či trestní oznámení v průběhu dědického řízení, nebo počkat na usnesení?

  Má notář, u kterého probíhá dědické řízení, povinnost mi jako neopomenutelnému dědici poslat soudní usnesení z dědického řízení i v případě, že není co dědit?

  Děkuji za pochopení a s pozdravem

  Jiří R.

 • #69767 Reply

  Dana Hola

  Dobry den,obracim se na vas s dotazem ohledne dedeni po mamince.Jsme dve sestry.moje sestra emigrovala v r.1989 a ma jiz americke obcanstvi.Chtela bych se zeptat,zda se na ni vztahuje dedictvi v nasi republice(jedna se o domek).Dekuji a preji hezky den.Hola D.

 • #69768 Reply

  Karel Dlouhý

  Ano, vztahuje.

 • #69769 Reply

  Maruš Malá

  Dobrý den, manžel má z předchozího manželství 2 nezletilé děti. Zajímalo by mne, jakým poměrem by se dědil majetek v případě umrtí manžela. S manželem společné děti nemáme, má pouze on děti z prvního manželství.

  Děkuji za odpověď

 • #69770 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak je zde x-krát zodpovězeno, vy i jeho děti byste dědili stejným dílem, tzn. každý 1/3 z jeho majetku. Nejprve by se však vypořádávalo zaniklé SJM, z něhož byste získala 1/2 a teprve ta druhá polovina by byla předmětem dědictví.

 • #69771 Reply

  lenka Skrivanova

  Dobrý den, nedávno mi umřel manžel, z prvního manželství má 3 dospělé deti a spolu máme nezletilou dceru (13let), zajímalo by mě jestli mají nárok na majetek, který jsme si pořídili během manželství. Před mateřskou jsem podnikala a manžel také, Po narození dcery jsme spojili firmy v jednu, kterou vedl manžel.živnostenský list jsem pozastavila. zajímalo by mě, jestli i oni mají na firmu nárok a jakým podílem. děkuji

 • #69772 Reply

  Kristýna T.

  Dobrý den,

  mamince v červenci zemřel bratr, byla určena jako výlučný dědic. Teď ji přišlo vyrozumění od soudu, aby se dostavila pro jeho věci osobní povahy (hodinky, oblečení, mobil…). Ale ona již dříve u notářky podepisovala, že se dědictví vzdává, jelikož se s ním 15 let nestýkala a navíc měl velké dluhy. Chtěla bych se zeptat, jestli k soudu musí pro ty věci jít. Musí opět vyrozumět soud, že je nechce? Popřípadě jakou formou – osobně, písemně…

  Děkuji za odpověď.

 • #69773 Reply

  Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  jak je zde x-krát zodpovězeno, vy i všechny jeho děti byste dědili stejným dílem, tzn. každý 1/5 z jeho majetku. Nejprve by se však vypořádávalo zaniklé SJM, z něhož byste získala 1/2 a teprve ta druhá polovina by byla předmětem dědictví.

 • #69774 Reply

  lenka Skrivanova

  Děkuji za odpověd. Mám ještě jeden dotaz: jakým způsobem získám zpět svůj majetek, který jsem vložila do manželovo podnikání.aby na něj neměli deti z prvniho manzelstvi narok.Nyni jsem v domacnosti, ale rada bych ziskala svuj majetek zpet.

 • #69775 Reply

  Maruš Malá

  Dobrý den, děkuji za odpověď.

  Ještě poprosím o jednu radu. Nyní s manželem na nemovitosti stavíme podkroví. Toto již financujeme ze společných peněz. Jak postupovat, aby v případě dědictví nebylo toto předmětem dědictví. Vztahuje se tato přestavba již do SMJ a je potřeba to nějak dokladovat? Stavba podkroví vyjde finančně na 1/3 celkové ceny domu.

  Děkuji

 • #69776 Reply

  Zdena Žílová

  Dobrý den, letos 9 let po smrti otce matka našla vkladní knížku na jeho jméno. Z výše uvedeného důvodu nebyla ani součástí dědického řízení.Jakým způsobem tuto knížku zlikvidovat? Dozví se třeba na základě předložení úmrtního listu jaký je současný zústatek a zda se vyplatí vůbec otvírat dědické řízení. Děkuji

 • #69777 Reply

  katka mrázová

  Dobrý den,mám na vás prosbu o radu.Můj otec umřel a dědici jsou 3, matka já a bratr.Má otázka zní jestli je bratr dědic když v jeho 14 letech se odstěhoval k tetě do německa a ta si ho v jeho 18ti letech adoptovala, aby tam mohl zůstat a dostal i jiné občanství a má jiné jmeno a přímení.Vše bylo dobrovolné jak ze strany jeho tak mých rodičů.Náš notář tuto otázku neřeší, protože neví jak tak se na vás obracím s prosbou jestli by měl být zařazen do dědictví či nikoliv.Děkuji za odpověd

 • #69778 Reply

  katarina pilna

  Dobrý den,

  bohužel já vám neodpovím, ale chci Vás poprosit jestli se Vám někdo s odpovědí tohoto druhu ozve, jestli byste nám nemohla dát vědět jak to je? Sestra taky před lety (ještě za života otce) napsala, že se vzdává dědictví a nechce aby s ní bylo žádné takovéto řízení vedeno, nicméně teď jsme zjistili, že je to neplatné, přitom to měla sestra notářsky potvrzené).

 • #69779 Reply

  katarina pilna

  Dobrý den,

  zemřel mi otec, který po sobě zanechal závěť, kde veškerý jeho majetek přenechává mně. Mám ještě bratra, kterého otec v závěti žádá, aby jeho přání respektoval. Jenže bratr o tom nechce ani slyšet, přitom se s otcem víc jak 13 let neviděl! Vím, že jako neopomenutelný dědic má mít právo, ale když je sepsána závěť, tak si nejsem jista.

  Děkuji za odpověď

 • #69780 Reply

  Milan Zeman

  Váš bratr má jáako neopomenutelný dědic právo na polovinu svého zákonného podílu, tedy 1/4 dědictví.

 • #69781 Reply

  Jan Kudrna

  Dobrý den,

  mám, prosím Vás, nějaký nárok na dědictví po dceři mé již zemřelé sestry (se setrou jsme měli společnou pouze matku), případně po dětech této mojí neteře, v případě, že by zemřeli bez přímých dědiců(manželů či dětí)? Mají nějaký nárok na takovéto dědictví i moji synové a jejich děti v případě, že zemřu dříve než dcera a vnoučata mojí sestry?

  Jan Kudrna

 • #69782 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den, dědit můžete Vy i Vaše děti, pokud Vaše neteř ve Váš prospěch sepíše závěť. Pokud nebude závěť sepsána, bude se dědit dle zákonné posloupnosti dle § 473 a následující občanského zákona. Dědici jsou pak potomci zůstavitele, jeho manžel (partner), rodiče, osoby žijící ve společné domácnosti, sourozenci (příp. jejich děti) a prarodiče (příp. jejich děti). Tedy pokud nebude jiných dědiců a pokud v době úmrtí Vaší neteře nebude dědit žádný z jejích prarodičů, připadne dědictví Vám (avšak nikoli Vašim dětem).

 • #69783 Reply

  Lenka Pešelová

  Dobrý den,

  Chtěla bych se Vás zeptat…Rodiče napsali za života závěť na mé jméno..vše probíhalo přes notářku.Mám ještě dva bratry,které v závěti žádají aby dodrželi to,co bylo v rodině dohodnuto.Že po mě nebudou požadovat vyplacení .Po smrti mého tatínka vše probíhalo tak,jak bylo domluveno…polovina bytu připadla mě..Ovšem po smrti mé maminky mé maminky po mě chtějí vyplacení z poloviny bytu po mamince…tím nedodrželi co slíbily.Jak je možné,že v závěti jsem výhradní dědičkou???Proč se tedy sepisují závěti?Nemám vysoký příjem a bojím se,že budou chtít vyplatit svůj podíl…jak se mohu v tomto případě bránit,jestliže nemám na jejich vyplacení..?Předem Vám děkuji za odpověď..

 • #69784 Reply

  Karel Dlouhý

  Dobrý den, platí §479 obč. zákoníku:

  "Nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. "

  Tzn. dědický podíl ze zákona (jsou-li 3 děti) je 1/3, jeho polovina je 1/6. Pokud Vám v závěti matka odkázala vše ("v závěti jsem výhradní dědičkou") – tak je podle toho závěť v této části neplatná.

  Něco jiného by bylo, pokud by jim odkázala jiný majetek (peníze na účtu, auto, chatu, …) – tak aby to dalo pro každého z nich 1/6.

 • #69785 Reply

  Petr Magyerka

  Dobrý den, nedávno mi umřel strýc a vím, že část svého majetku odkázal mě. Můj dotaz směřuje ke skupině do které patřím v dědické dani, neboť to vlastně nebyl můj stýc,ale můj prastrýc, tedy si nejsem jistý jestli stále patřím do druhé kategorie, kde je uveden pouze synovec, nikoliv i prasynovec, nebo jestli už se v mém případě jedná o třetí skupinu kde již je povinnost platit dědickou daň. Také se chci zeptat do jaké doby je obvyklé, že se ozve příslušný notář a alespoň nás pozůstalé uvědomí o průběhu dědické řízení a případně komu co i připadne… Děkuji za odpověď

 • #69786 Reply

  Jiřina Bélová

  Dobrý den chtěla bych vědět jak postupovat,rodiče ještě žijí mám 4 sourozence,vím že rodiče mají dost velké dluhy bydlí na baráku.Mám strach že tyto dluhy se na mě přenesou,nebylo by pro mě lepší se zříct dědictví za života rodičů?moc děkuji za odpověd Bélová

 • #69787 Reply

  Karel Dlouhý

  Dědicové odpovídají za dluhy do výše zděděného majetku, tzn. je-li předlužený, mohou dědictví (až při projednávání) odmítnout.

 • #69788 Reply

  Lenka Valová

  dobrý den, chtěla jsem se zeptat v červnu mi zemřel otec a zůstali jsme 3 dědici – já, matka,bratr. Ted se mám dostavit k řízení,ale bratr s matkou si najali právníka,já právníka nemám co můžu čekat od řízení a na co mám nárok? děkuji

 • #69789 Reply

  Milan Zeman

  Najímat si právníka na dědické řízení nemusíte. Máte nárok na 1/3 pozůstalosti a do výše majetku, který z pozůstalosti nabydete budete odpovídat i za zůstavitelovi dluhy. Dědictví můžete i odmítnout, ovšem tento úkon je neodvolatelný, o čemž ovšem budete poučena.

 • #69790 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den, od daně dědické jsou osvobozeni dle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti: příbuzní v řadě přímé, manželé, příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Jiní dědicové jsou povinni daň dědickou hradit.

 • #69791 Reply

  pepa

  Dobrý den, v roce 2008 mě zemřela matka, závět jsme nenašli, takže dědictví rozdělil notář mezi mě a dva mé sourozence. Závět kterou napsala má matka v roce 1978 jsem našel tento rok. V této závěti ustanovuje mě jako jediného právoplatného dědice, můžu tuto závět uplatnit a z jakým výsledkem?

  Děkuji za odpověď.

 • #69792 Reply

  Milan Zeman

  Můžete postupovat podle §485 občanského zákoníku. Výsledkem by bylo, že by Vám sourozenci museli vydat každý 1/2 dědictví, které nabyli.

 • #69793 Reply

  Robert Bajer

  Dobrý den

  Chci se zeptat:Matka žije s přítelem už 15let,ten byl u ní přihlášen k trvalému pobytu,ale asi před dvěma lety si dal přepsat trvalé bydliště pod obec.Matka má zdravotní problémy a kdyby došlo k nejhoršímu,jak by probíhalo dědické řízení dělal by mi její přítel problémy,nebo nemá na byt nárok-nepracuje,živí ho matka a nemá tam trvalý pobyt.Byt je družstevní.

  děkuji za odpověd

 • #69794 Reply

  Milan Zeman

  Pokud Vaše matka nezanechá závěť, zdědíte vše Vy (pokud jste jediné dítě). Nikdo další nárok mít nebude.

 • #69795 Reply

  Irena

  Dobrý den, s bývalým manželem jsme postavili dům, z důvodu jeho dluhů jsem se s ním po pár letech nechala rozvést a podala jsem návrh na vypořádání SJM, ovšem ještě před prvním stáním můj bývalý manžel zemřel a dědí jeho syn z prvního manželství, který je ovšem dlouhodobě v cizině, ráda bych se dozvěděla jaké budou další kroky ohledně SJM a zdali se do děděné poloviny započítavají i vklady mého bývalého manžela do stavby.

  Děkuji za odpověď…

 • #69796 Reply

  Lucie

  Dobrý den,

  ráda bych poprosila o radu, jakým způsobem převést na sebe polovinu bytu ve vlastnictví, kterou mi po rozvodu manžel daroval.Bohužel jsme již rozvedeni déle než tři roky.Pokud mi ji daruje, musím jako bývalá manželka zaplatit darovací daň? Není nějaká možnost jak tuto daň neplatit? Moc děkuji. Lucie

 • #69797 Reply

  Věra

  Dobrý den,

  mám přítele kterému loni zemřel otec. Ten nezanechal žádnou závěť, tudíž dědictví má přejít automaticky na jeho syna který je jediným dědicem. Jediné co ale ohledně dědictví přišlo, je výpis poplatků za byt , který měl zesnulý před svou smrtí v užívání. Všechny hmotné statky které v bytě zanechal, musel dědic odstranit z příkazu majitele (pronajímatele) bytu. Žádný z těchto statků si nezanechal. Musí tedy poplatky ve výši více jak 15.000,- Kč (což je částka vyšší než přítelova měsíční mzda) a ani žádné finanční dědictví zatím nevyplulo na povrch. Na uhrazení ,,dlužné" částky má pouhých 30 dní (prostředky k uhrazení nemá). Pomůže odmítnutí dědictví? Máme se obrátit na obvodní soud? Nebo okamžitě písemně odmítnout dědictví?

  Předem děkuji za odpověď.

 • #69798 Reply

  Karel Dlouhý

  Především je třeba posoudit, zda uvedené požadavky jsou oprávněné. Zda je to opravdu jen dlužné nájemné za dobu otcova života. Syn z bytu otce vyklidil nábytek a další věci. Podle mého názoru ale pronajímatel není oprávněn po něm požadovat ušlé nájemné za dobu od otcovy smrti do uvolnění (vyklizení) bytu.

  Dlužná částka – syn nic púřece nedluží, dosud nebylko dědictví projednáno u notáře a syn nemá nic oficiálně.

  Radím nic zatím neplatit.

  U soud zjistit, který notář má projednat to dědictví, kontaktovat jej.

 • #69799 Reply

  právní vrba

  .. a pronajímatele (majitele bytu) odkázat s jeho nároky na dědické řízení.

 • #69800 Reply

  Kamila Kamila

  Dobrý den, chtěla jsem se optat, zda-li máte někdo zkušenosti s přepisem domu a hypotéky.

  Matka mého muže si koupila dům, a jeden dům už má, ale nechce v něm bydlet, tak tu bydlíme my, na oba domy si vzala hypotéku, a nyní se vymlouvá jakože dům nemůže 10 let přepsat, a kdyby mohla tak musí se souhlasem banky a to se vymlouvá, že nemá čas tam zajed. Tak nás napadlo, že bysme jí navrhly aby nejdříve na nás přepsala dům, a poté polovinu hypotéky zda-li to tak jde, a byli byjsme spokojené obě strany. Děkuji za odpovědi

 • #69801 Reply

  Karel Dlouhý

  Podívejte se do katastru nemovitosti. Na domě je nejspíš zástavní právo banky, majitel ji nemůže převést bez souhlasu banky.

  Banka souhlas dá, pokud budou zajištěny splátky úvěru.

  Vy od ní chcete dům koupit nebo chcete, aby vám ho darovala?

 • #69802 Reply

  Kamila Kamila

  Rádi bychom aby nám dům přepsala (darovala) a že bysme za to platily polovinu hypotéky. Ale nevím zda jde právě polovina hypotéky přepsat společně s domem. Aby jsme byli kryti, kdyby neplatila svou polovinu hypotéky na druhém domě, aby nesebraly dům nám. Zda-li mě chápete

 • #69803 Reply

  právní vrba

  Musíte rozlišovat mezi nemovitostí a jejím darováním a hypotékou.

  Pokud na domě (a zřejmě i pozemku/cích) vázne zástavní právo, zajišťující hypoteční úvěr, může vlastník sice tuto zástavu prodat či darovat, je však lepší vyžádat si k tomu stanovisko banky. Banka by měla souhlasit, protože pro ni se v zásadě nic nezmění, jen bude možná chtít abyste převzali závazky ze zástavní smlouvy (pečovat o zástvu, pojistit ji atd.). I kdyby banka nesouhlasila, může se prodej či darování uskutečnit (zeptat se jí ale musíte).

  Přepsat hypotéku nelze, může dojít k převzetí dluhu; bez souhlasu banky to však nejde. Abyste souhlas banky získali (dluh převzali a stali se dlužníky místo původního dlužníka), bude banka zkoumat Vaši schopnost hypotéku splácet. Pokud banka nebude s převzetím dluhu Vámi souhlasit, nic nezmůžete. Maximálně budete moct hypotéku splácet za původního dlužníka – bance je jedno od koho jí chodí splátky úvěru a s původním dlužníkem si to musíte pak "vyřídit" Vy.

 • #69804 Reply

  karel pecka

  Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s děděním státního bytu. Jsem nahlášen u své matky k trvalému pobytu, spolu s námi je tam nahlášena i bratrova družka s dětmi, z důvodu, že pro děti se líp schánělo umístění do školky. Jinak byt mají svůj, kde i fakticky bydlí. Otázka zní, kdyby nedej Bože matka zemřela, kdo z nás bude moci v bytě i nadále zůstat? Děkuji za odpověd.

 • #69805 Reply

  Karel Dlouhý

  Nejde o byt státní, ale nejspíš o byt obecní.

  Nedědí se, ale lze převést užívací právo – na osoby, které žily v domácnosti s uživatelem ke dni jeho smrti.

  Ne tedy na toho, kdo tam nežil.

 • #69806 Reply

  Marie

  Dobrý den, chtěla bych se zaptat, jaký je postup v případě, že: Babička prodala dům a peníze nechala poslat na účet mojí mamky. Než sama stihla peníze podělit, tak zemřela. Budou tyto peníze zahrnuty do dědického řízení, když je účet psaný na mamku??? Není podepsaný žádný dokument o předání peněz. Pak se chci ještě zeptat,babička měla 3 děti, syn( 1 z dětí) zemřel. Budou tedy do dědického řízení po babičce zahrnuty děti od zemřelého syna? Děkuji za odpověď.Marie

 • #69807 Reply

  právní vrba

  Svéprávná fyzická osoba, pozdější zůstavitel, může za svého života nakládat se svým majetkem bez omezení. Babička tedy mohla za svého života svůj dům prodat a s prodejem získanými svými penězi naložit dle svého. Pokud je poslala na účet své dcery, lze to považovat za darování, opak by musel být prokázán; při darování peněz nemusí být darovací smlouva písemná. Tyto peníze na účtu Vaší matky jsou tedy její a záleží jen na ní, jak s nimi naloží. Nebyla-li závěť, mohou zbývající dědici uplatnit tzv. dědický zápočet, kdy na podíl dědice se započte to, co za života zůstavitele od něj obdržel nad rámec obvyklého darování; nebude-li již co dědit, zápočet se neuplatní.

  Místo zemřelého potomka dědí jeho potomci.

 • #69808 Reply

  Michaela

  Dobrý den, chci se zeptat, zemřel mi strejda, který má jednu dceru a manželku. Jeho manželka má účet, který byl založený během manželství. Bude z těchto peněz jeho dcera dědit? Na tento účet byl připisován tetin důchod a nějaké naspořené peníze. Moc děkuji za odpověď. M.

 • #69809 Reply

  právní vrba

  Záleží na notáři; pokud zůstavitel neměl k účtu ani dispoziční právo, nemusel by notář zůstatek účetu do dědictví zahrnout…

 • #69810 Reply

  Jarmila

  bratr je ze zákona jediný dědic jako synovec zůstavitele. Možná i nevlastní sestra zůstavitele. Zůstavitel ale ve svých 81 letech sepsal závěť ve prospěch dvou cizích lidí. Synovi paní, která žila na hromádce asi 10 let se zemřelým synem zůstavitele odkázal svůj družstevní byt a paní zbytek. Paní už ale dostala byt od zůstavitele po zemřelé jeho dceři svobodné a bezdětné za života syna zůstavitele. Syn paní dostal od zůstavitele 3 měsíce před úmrtím zůstavitele ještě peníze na koupení vozidla .Považuji to za cílené a cílevědomé ovlivňování starého člověka ve svůj prospěch. Je to napadnutelné a jak se nám domáhat svých dědických nároků a mohu uplatnit relativní neplatnost závěti? Čeká mně první schůzka s notářem v této věci v zastupování bratra a nevím jestli celou legendu takto popsanou mám přednést u notáře, eventuelně až před soudem.Bratr má problémy s páteří a neunesl by dlouhou cestu za notářem. Děkuji za odpověď.

 • #69811 Reply

  právní vrba

  1) notář může konat dědické řízení i mimo svou kancelář, jen je to poněkud dražší…

  2) svéprávná osoba může za svého života nakládat se svým majetkem podle svého uvážení, stejně tak může sepsat závěť

  3) můžete zkusit napadnout akorát tak tu svéprávnost zůstavitele v době sepsání závěti, bude to složité, drahé a dlouhé – angažujte kvalitního advokáta

 • #69812 Reply

  lukas vyhnal

  Dobrý den. Před 14 dny mi zemřel otec. Zanechal po sobě družstevní byt a dluh cca 200000 u VZP. Jsem jeho jediny potomek, byl rozvedený, poslední 3 roky žil s přítelkyní, která si u něj zřídila trvalou adresu.Mám dotaz zda jsem jedinej výhradní dědic, nebo má na něco nárok i ta paní se kterou žil.

  A za jak dlouho od smrti mě bude kontaktovat notář? Mám so to nějak aktivně zajímat? popř. kam se mam telefonicky obrátit. Nerad bych přišel o to na co mám podle mě nárok…

  Děkuji za odpověd

 • #69813 Reply

  Alena

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat budu-li dědit po tetě svého otce, který zemřel, jedná se o II. anebo III. dědickou skupinu? Děkuji. Alena

 • #69814 Reply

  zdenek vopat

  Dobrý den,jsme tři bratři a zemřel nám otec.Já jsem dostal před dvěma lety od otce byt.Doslal jsem ho za to, že se budu o otce ve stáří starat a popřípadě si ho nastěhuji k sobě domů.Také byla podmínka daru to, že pokud zemře,postarám se o jeho psa.Moji dva bratři neměli o otce zrovna zájem a po smrti je zajímá jen to,co se bude dědit a např.na psa po otci si nikdo ai nevzpomněl.Dá se nějak u soudu nebo u notáře odstranit tkz.započtení dědického podílu abych po zemřelém otci podědil i třetinu podílu?Pokud je tato možnost,rád bych věděl, jak ji využít.Děkuji Vám za odpověď.

 • #69815 Reply

  právní vrba

  Jedině vhodnou argumentací, nebudete-li souhlasit s rozhodnutím notáře, budete se muset soudit…

 • #69816 Reply

  Michal

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Otec má dům do kterého bych se chtěl nastěhovat a začít ho rekonstruovat, jelikož je dům stále psaný na otce a ne na mě tak by mě zajímalo jak to bude později až tu otec nebude a já budu muset vyplatit bratra. Budu ho vyplácet z odhadu před rekonstrukcí nebo po rekonstrukci nebo případně jak se před tím bránit. Předem děkuji za odpověď

 • #69817 Reply

  právní vrba

  Do otcova domu se můžete nastěhovat (a užívat jej) jen s otcovým výslovným souhlasem, Měli byste mít vzájemně smluvně ošetřena pravidla užívání – kdo bude co užívat, platit atd.. I když teď třeba s otcem vycházíte báječně, s věkem se člověk mění a otec může během doby podlehnout našeptávání bratra, který bude naštvaný, že v domě bydlíte (a on ne). Co je psáno, to je dáno. Nebudete-li vlastnit alespoň část domu (otec Vám může část domu darovat nebo prodat s tím, že kupní cenu investujete do konkrétních oprav domu), budete se muset o investice, které jste do něj za života otce vložil, s bratrem v rámci dědického řízení dohodnout. Musíte si uvědomit, že kdybyste byl cizí člověk a chtěl užívat otcův dům, musel byste mít nájemní smlouvu a platit v místě obvyklý nájem; Vy nájem otci platit nebudete, místo toho zvelebíte jeho dům, takže nula od nuly pojde.

 • #69818 Reply

  petra sorelova

  Dobry den

  mam dotaz.Zajimalo by me jak je to kdyz babicka mela 3 deti mezi nimi byl i muj tata ktery je jiz 5 let po smrti a babicka ted umrela tak jak je to z dedictvim?jestli dedime mi jako deti nebo maminka jako manzelka.A jeste jestli kdyz ted u jednoho z bratru bydlela a donutili ji neco podepsat jestli by se to dalo nejak napadnout.predem dekuji za brzkou odpoved.

 • #69819 Reply

  Marie

  Zemřela mě matka a zanechala nepatrný majetek který byl ohodnocen na částku 6.195.- Kč který se vydává mě jako vypraviteli pohřbu.

  Řízení bylo zastaveno

  Byla určena odměna a hotové výdaje pro soudního komisaře pověřeného soudem k provedení úkonů a to v celkové výši 708.- Kč včetně DPH.

  odměna———400,- Kč

  hotové výdaje–180,- Kč

  DPH ———–118,- Kč

  celkem 708,- Kč

  V dopise od paní notářky je uvedeno že tuto odměnu má uhradit Česká republika.

  V odůvodnění je zase napsáno že podle vyhlášky o odměnách notářů a správců je určena výše odměny v řízení o dědictví které bylo zastaveno 400,- Kč,hotové výdaje 180,- Kč a poštovné za podání zprávy Centrální evidenci závětí 10,- Kč

  Chtěla bych vědět kolik a komu budu něco platit

 • #69820 Reply

  petulenka

  Dobry den,

  chci se zeptat na dedictvi firmy. Muj tatinek byl jeden ze tri spolecniku ve firme a zaroven byl jejim jednatelem. V soucasne dobe probiha dedicke rizeni za dalsiho spolecnika, dedicove si preji vyplaceni podilu, v nasem pripade budeme tatinkuv podil dedit se setrou. Po vzajemne dohode bych mela ve firme pusobit rovnez jako jednatel. Co je pro to potreba udelat? A jak postupovat v pripade, ze jediny stavajici spolecnik firmy by s tim nesouhlasil? Dekuji.

 • #69821 Reply

  právní vrba

  Po Vašem otci dědila jeho manželka a jeho potomci (děti). Po babičce dědí její manžel a její děti. Pokud po babičce nedědí některé její dítě (Váš otec), dědí po něm jeho potomci, nikoliv také manželka.

 • #69822 Reply

  Pačmo

  Kdy můžu začít přestavovat byt, který zdědím. Dědické řízení ještě nezačalo,jelikož se nám doposud neozval notář.Žádám o radu.Předem děkuji

 • #69823 Reply

  Karel Dlouhý

  Když nejste vlastníkem, tak asi ještě ne.

 • #69824 Reply

  petra sorelova

  Dobry den,dekuji za vasi odpoved.Jeste jsem se chtela zeptat jestli nas notar bude kontaktovat nebo jak mame postupovat a co kdyz se notar neozve,mame to brat tak ze nemame na nic narok?dekuji.

 • #69825 Reply

  právní vrba

  Notář kontaktuje nejdříve toho, kdo vypravil pohřeb. Ten by pak měl označit další příbuzné – v úvahu přicházející dědice. Ty pak notář kontaktuje. Pokud se obáváte, že byste mohli být opomenuti, zjistěte si na soudu příslušném dle místa posledního hlášeného pobytu (bydliště) zemřelé/ho který notář vyřizuje dědictví po něm a kontaktujte ho sami.

 • #69826 Reply

  Sir Segio Jaramillo

  Dobrý den,

  Liberty služby Půjčky a investiční společnost je společnost, která

  je zde, aby vám pomůže zastavit své finanční problémy.

  Nabízíme všechny druhy úvěrových balíčků v Osobní úvěr obchodní úvěry, atd.) naše

  Výše úvěru se pohybuje od 1,000.00 EUR na 5.000.000,00 EUR. A re-platby

  období 1 roku do 30 let trvání. Chcete-li zahájit žádost o úvěr

  proces, můžete najít nějaké důležité informace o úvěr nabízíme níže.

  V získat půjčku od naší firmy, tam je nějaká informace, které je třeba předat

  napříč k vám, než budeme moci přistoupit k procesu aplikace.

  Úroková sazba:

  V úvěr nabízíme, děláme poplatek 3% ročně o půjčku. Všimněte si, že úvěr

  re-splátkový kalendář začíná po uplynutí 6 měsíců půjčka byla převedena na

  žadatele.

  Jak se přihlásit?

  Vyplňte prosím tuto přihlášku níže:

  Žádost o úvěr FORMULÁŘ

  Jméno a příjmení *

  E-mail *

  Telefonní číslo *

  Mobilní Ne *

  Domovská adresa *

  Město *

  Stát / Provincie *

  Země *

  Fax *

  Povolání *

  Měsíční příjem *

  Věk *

  Máte účet? *

  Už jste použili před? *

  Půjčka Částka potřebná *

  Doba trvání úvěru *

  Účel úvěru *

  ŽADATEL (S) PROHLÁŠENÍ

  I / Dokončili jsme tuto žádost o úvěr v úvahu servisních úvěrů Liberty a investice, úvěry na mě a / nebo jiné na mé záruky.

  I / Potvrzujeme, že všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou přesné a úplné

  podle mého nejlepšího vědomí.

  Díky za váš čas a porozumění, Spokojenost zákazníka je Naší chloubou.

  Většina pozdravem

  Pane Segio Jaramillo,

  CELKOVÝ PORADCE

  Svoboda Servis Úvěry a investice

  lib-serv@w.cn

 • #69827 Reply

  MarketaC

  Jsem ze čtyř sourozenců,nedávno jsem náhodně zjistila že moji rodiče(doposud vlastníci domu) již odkázali všechen majetek pouze jednomu z mých sourozenců, podmínka je pouze dožití rodičů v domě.Máme ostatní mi tři sourozenci nárok na nějaký podíl z nemovitosti, ikdyž je nemovitost již přepsaná na jednoho sourozence?popř.dá se nějak bránit v tomto případě? předem moc děkuji za odpověď

 • #69828 Reply

  právní vrba

  Svéprávný vlastník (spoluvlastníci) může za svého života se svým majetkem nakládat libovolně (dělat co chce), a to bez souhlasu či názoru např. dědiců apod.. Na koho musí brát ohled určuje zákon.

  Při dědickém řízení namítnete tzv. dědický zápočet, kdy na podíl obdarovaného z dědictví se započte to, co dostal od zůstavitele za jeho života nad rámec obvyklého darování. Takže obdarovaný dostane z dědictví o hodnotu daru méně. Nemude-li co dědit, nic ostatním platit (doplácet) nemusí.

 • #69829 Reply

  Nikol G

  Dobrý den, babičce zemřel druh se kterým žila 35 let v rodinném domě. Každý z nich vlastnil polovinu tohoto domu. Děda měl 2 dcery (dvojčata), se kterými nebyl nikdy v kontaktu. A bohužel nedal své záležitosti do pořádku. Má tedy babička na něco nárok? Za odpověď předem moc děkujeme.

 • #69830 Reply

  právní vrba

  Vypadá to, že babička nezdědí po "dědovi" ze zákona nic (a zůstane jí jen ta její 1/2).

 • #69831 Reply

  karla skalska

  dobry den umrela mi maminka v roce2008 nikdo mi nedal vedet a kdys sem to sla bybavovat tak me sroste vsude vihazovali z uradu bydlela v byte a htela sem se zeptat mela bych narok po mamamice narok kdys sem jeji cera pomuzete mi prosim

 • #69832 Reply

  Pavel Holman

  Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mé manželce zemřel otec, který vlastní 50% rodinného domu. Zbylých 50% vlastní její matka, která žije jinde se svým manželem. Rozvedli se, když byla manželka a její bratr ještě děti. Její matka a otec si vzali jiné partnery. Otec měl docela velké dluhy, které v podstatě nabyl v partnerství později manželství se svou novou ženou.

  Chtěl bych se teda zeptat, jestli jeho nová žena teď už vdova má nějaký nárok na těch 50% baráku popřípadě jeho část, i když ten dům dostali darem právě její otec a matka (dokonce ještě nebyli po rozvodu dosud majetkově vyrovnáni.

  A také kdo bude platit jeho(jejich)dluhy, které jsou psány na jeho jméno a způsobili si je ještě před svatbou.

  moc děkuji za radu

 • #69833 Reply

  Ema Svobodova

  Dobry den,

  Chtela bych se zeptat na nasledujici:

  S manzelem vlastnime rodinny dum (porizeny po svatbe). Manzel ma z minuleho manzelstvi potomka. Zavet napsana neni. Chtela jsem se zeptat, kdo bude co dedit v pripade manzelovi smrti?

 • #69834 Reply

  Notářské Služby

  Předmětem dědictví po Vašem manželovi bude polovina společného jmění manželů a dědit budete spolu s potomkem manžela rovným dílem.

  Základní informace o tom, jak se dědí, najdete zde:

  http://www.notarskesluzby.cz/rizeni_o_dedictvi.html

 • #69835 Reply

  slehy82

  Dobrý den,

  po dědickém řízení nám zbyly dluhy,byli jsme čtyři dědici které měli dluhy splácet,tři znás dluhy zaplatily ale ten poslední ne.Můžou věřitelé jít na nás aby jsme to zaplatily za toho čtvrtého???

 • #69836 Reply

  Notářské Služby

  Povinnost dědice uhradit zůstavitelovy dluhy je omezena cenou zanechaného majetku. Připadá-li dědictví více dědicům, má každý z nich za povinnost uhradit každý z dluhů, dědictví tížících, podle poměru ceny toho, co z dědictví nabyl, k ceně celého dědictví a to do výše ceny nabytého dědictví. Dědici tedy za dluhy zůstavitele, pokud již bylo rozhodnuto o nabytí dědictví v dědickém řízení rozhodnutím soudu dle § 175q OSŘ, neodpovídají společně a nerozdílně. Jinými slovy za toho čtvrtého nic hradit nemusíte.

 • #69837 Reply

  Sandra Borax

  Dejte si vsichni pozor na notare JUDr. Radima Drasila z Prahy 4, vyhotovuje vadne kupni smlouvy a reklamace neuznava. Naprava jeho chyb stoji tisice navic, ktere z vas znovu vytahne, snazi se na klien tech maximalne obohatit, ma proste lichvarske praktiky, je to nemoralni a necestny notar.

  Obrana proti spatnym notarum v podstate neni, notarska komora je spise haji…

 • #69838 Reply

  Notářské Služby

  Notářská komora každý případ prošetří. Pochybení notáře je třeba věcně doložit. Pokud Vám vznikla chybou notáře škoda, můžete ho žalovat. Nekonkrétní sdělení je ovšem pomluvou !

 • #214616 Reply

  Pavel Michal

  Dobrý den mám dotaz ohledně jedné věci. Moje matka se rozvádí s mým otčímem. Nejprve se na dohodli na veškerém vypořádání majetku, ale teď se ukázalo že otčím je asi majitelem nějaké nemovitosti. Zajímá mě, při jakým okolnostech má moje matka nárok na polovinu z této nemovitosti. Nevíme totiž zda je již otčím majitelem této nemovitosti nebo zda v této věci bude teprve probíhat ještě nějaké dědické řízení. V tuto chvíli jsou ještě stále manželé. Předem děkuji za odpověď

Odpověď na téma: dotaz k dědictví
Informace o uživateli: