obnova stavebniho povoleni

Forum Fóra Správní právo Různé obnova stavebniho povoleni

Zvolené téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Mgr. Oldřich Topka a poslední změna je stará 10 let, 1 měsíc.

 • Autor
  Příspěvky
 • #50356 Reply

  aneta benes

  jakou ma stavebni urad lhutu na znovuobnoveni stavebniho povoleni po preruseni, po nabiti pravni moci po zamitnuti posledni pripominky

 • #50358 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na rozhodování stavebních úřadů se vztahuje správní řád (není-li ve stavebním zákoně stanoveno jinak). §71 správního řádu stanoví, že rozhodnutí se má vydat bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (ve Vašem případě řízení o onovení stavebního povolení), k nimž se připočítává doba

  a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

  b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

 • #50359 Reply

  Vítězslava Gilligová

  Dobrý den,jsme s manželem spoluvlastníci pozemku,v katastru veden jako orná půda.Chtěli bychom tam postavit zahradní domek-5x5m.St.úřad požaduje vyjádření dotčených orgánů(elektrárny,plynárny,vodárny,kanalizace,elektronickékomunikace).Na našem pozemku žádné z těchto nevedou.Nejsou tam žádné inž.sítě.Prosím je to skutečně nutné?Nelze vyřídit stavbu tak malou jednodušeji?Děkuji za odpověď.

 • #50360 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto případě jde o vyjádření dotčených subjektů a to i v tom smyslu, že nemají námitek, protože tudy žádné sítě technické infrastuktury nevedeou. Jestliže se jedná o domek, v němž budou ubytovací místnosti (nejdená se tedy o stavbu, ke které není nutné ohlášení ani povolení), tak již musíte projít řízením u stavebního úřadu a respektovat jeho instrukce. Jestliže by stavba domku takovou proceduru nevyžadovala, tak by ji patrně nenařídil.

Odpověď na téma: obnova stavebniho povoleni
Informace o uživateli: