Obnovení dědického řízení

Forum Fóra Občanské právo Dědictví Obnovení dědického řízení

Zvolené téma obsahuje celkem 7 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Milan Zeman a poslední změna je stará 6 let, 12 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #71105 Reply

  Zuzana Stiborová

  Při pozůstalostním řízení po smrti mého manžela v roce 1989 proběhlo dědické řízení,při kterém došlo k opomenutí uvedení malého pozemku.Jako vlastníci jsme dosud v katastru nemovitostí uvedeni s manželem oba.Při první řízení jsem dědila já jako manželka a manželovy dvě dospělé děti z prvního manželství,spolu jsem děti neměli.

  Nyní se ozval zájemce o koupi pozemku.

  – lze obnovit resp,doplnit dědické řízení

  – podle čeho se určí hodnota pozemku /cena v době smtri manžela nabo cena současná/?

  – hrozí nějaké sankce za tehdejší opomenutí uvedení pozemku do společného majetku?

  – jaké by byly dědické podíly?

  – mohu po novém dědickém řízení svůj podíl prodat,aniž bych se zajímala o názor spoludědiců ?

  Děkuji za odpověď

 • #71107 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je třeba soudu oznámit skutečnost, že se objevil další majetek, který nebyl vypořádán. Hodnota bude určována ke dni smrti. Sankce žádné nehrozí. Dědické podíly budou stejné jako v předešlém řízení. Co se týče prodeje, tak pokud bude rozhodnuto o spoluvlastnictví s Vašimi dětmi, tak vlastníci budete všichni a Vy můžete prodávat jen to, co vlastníte, tzn. pouze Váš podíl a to navíc až poté, co ostatním spoluvlastníkům Váš podíl nabídnete ke koupi a oni ho odmítnou.

 • #71108 Reply

  Lenka Macháčková

  Nepodařilo se mi nikde dohledat, zda je časově omezena možnost obnovení dědického řízení v případě, že zákonný dědic (potomek) nebyl o dědickém řízení vůbec informován. Dozvěděl se o smrti biologického otce s několika letým zpožděním. Vycházím z předpokladu, že i v případě, že po "zemřelém nic nezůstalo" by měl být zákonný dědic o průběhu dědického řízení obeznámen.?.

 • #71109 Reply

  Petra Janátová

  Dobrý den, v tomto případě nepůjde o obnovení dědického řízení či o dodatečné dědické řízení, ale bude se postupovat dle § 485 a § 105 občanského zákona. Tedy zjistí-li se po projednání dědictví, že oprávněným dědicem je někdo jiný, je povinen ten, kdo dědictví nabyl, vydat oprávněnému dědici majetek, který z dědictví má. Promlčecí doba počne běžet od právní moci rozhodnutí, jímž bylo dědické řízení skončeno, a činí 3 roky.

 • #71110 Reply

  Jiří Rosa

  Jak a kam podat dodatek k dědickému řízení, co je k tomu potřeba. Jsem z Prahy

  Děkuji za odpověď

 • #71111 Reply

  Milan Zeman

  Nové skutečnosti rozhodné pro vypořádání dědictví oznamte soudu, v jehož obvodu se dědické řízení provádí. Tímto soudem je OS v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště.

 • #71112 Reply

  T.P.

  Vážení, žádám o radu: Před necelými 3 roky zemřel bez závěti můj strýc, který po sobě zanechal svoji matku a dvě sestry. Rok po ukončení dědického řízení zemřela bez závěti strýcova matka. Nyní byl objeven nemovitý majetek patřící strýci (dle výpisu z KN je stále vlastníkem), který nebyl v dědickém rízení projednán, neboť o něm nikdo z dědiců neměl povědomí. Jak mají strýcovy sestry nyní postupovat? Existují v této věci nějaké lhůty, které je potřeba dodržet? Předem děkuji.

 • #71113 Reply

  Milan Zeman

  Ať se sestry obrátí na soud, který vydal usnesení o vypořádání dědictví s návrhem na provedení řízení o dědictví týkající se tohoto majetku. Lhůta výslovně určena není, ovšem čím dříve, tím lépe, neboť by mohlo např. dojít k vydržení pozemku jinou osobou.

Odpověď na téma: Obnovení dědického řízení
Informace o uživateli: