poplatky za právní služby

Forum Fóra Obchodní právo Smlouvy poplatky za právní služby

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Notářské Služby a poslední změna je stará 5 let.

 • Autor
  Příspěvky
 • #49720 Reply

  michaela M.

  dobrý den,

  mám krátký dotaz k poplatkům za právní služby. vedu spor s bývalým partnerem o majetek. v případě, že spor vyhraji, kdo bude platit mé výdaje za právní služby? jinak řečeno, poplatky, které teď hradím právníkovi – budou mi posléze vráceny žalobcem? (samozřejmě pouze za předpokladu výhry mé strany)

  děkuji za vaše zkušenosti

  M.

 • #49722 Reply

  Notářské Služby

  Účastníkovi soudního řízení, který ve sporu plně uspěl, přiznává soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo obraně práva proti účastníku, který spor prohrál. Ten tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto úspěšnější opačné straně ještě vynaložené náklady. Jedná se zejména o soudní poplatek, paušální náhradu tzv. palmárních nákladů na právní zastoupení druhé strany advokátem, náklady svého právního zastoupení, náklady na zjištění, zajištění a provedení důkazů, včetně tzv. svědečného nebo úplaty za znalecké posudky.

  O plný úspěch ve věci sporu se jedná tehdy, jestliže soud svým rozhodnutím zcela vyhověl návrhu účastníka. Žalobce dosáhl plného úspěchu, jestliže výrok rozsudku odpovídá žalobnímu petitu (návrhu). Žalovaný má plný úspěch, je-li žaloba v celém rozsahu zamítnuta. Nemá-li žádný účastník plný úspěch, ale každý z účastníků uspěl jen částečně, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z nich, jehož úspěch je převažující. Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže neúspěch účastníka byl v poměru k jeho úspěchu jen nepatrný.

  Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z nich tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.

  Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem se nestanovuje ve výši skutečně vynaložených (právníkovi zaplacených) částek, nýbrž podle paušálních sazeb předepsaných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro civilní soudní řízení v jednom stupni. Na to je advokát povinen klienta upozornit.

Odpověď na téma: poplatky za právní služby
Informace o uživateli: