Postavení spoludlužníka

Forum Fóra Obchodní právo Různé Postavení spoludlužníka

Zvolené téma obsahuje celkem 9 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  právní vrba a poslední změna je stará 4 roky, 10 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #36383 Reply

  Tomáš Bílek

  Dobrý den,

  mám se stát spoludlužníkem za účelem přiznání hypotéky.

  Dočetl jsem se, že za splacení dluhu nesu stejnou zodpovědnost jako hlavní dlužník, avšak nemám právní nárok po něm případně vymáhat mnou splacené peníze při splácení dluhu, pokud dlužník selže. Je to skutečně takto?

  Je možné upravit tento stav nějakou smlovou mezi dlužníkem a spoludlužníkem, která by mi případně nějak zaručila nějaké vyrovnání?

  Děkuji,

  T. Bílek

 • #36385 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §550 občanského zákoníku stanoví, že ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. Nevím, kde jste slyšel o tom, že žádné nároky požadovat zpětné vyplacení peněz po dlužníkovi nemáte. Vy totiž uhradíte dluh a přestanete být ručitelem, ale zároveň budete novým věřitelem vůči tomu, za koho jste zaplatil. Jen je třeba celou věc dobře rozvážit, protože v případě potíží to stojí mnoho nervů i peněz. A hypotéka je závazek velmi finančně náročný a dlouhodobý.

 • #36386 Reply

  Tomáš Bílek

  Našel jsem to na http://www.penize.cz/zpravy/4638/kdo-je-kdo-aneb-rozumite-dobre-sve-uverove-smlouve/?IDP=1 kde se Spoludlužník a Ručitel rozlišuje:

  "Účastníci úvěrové smlouvy (tj. i spoludlužníci) nemají, na rozdíl od ručitele či zástavce, právní nárok na dlužníkovi vymáhat peníze…"

 • #36387 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, máte pravdu, odpověď směřovala k úpravě postavení ručitele. Spoludlužník má pozici težší, jelikož ručí společně a nerozdílně a to také za celou částku. Úprava zpětné náhrady toho, co zaplatil z titulu (spolu)dlužnictví, není tak příznivá, jako u ručitele. Společné závazky upravuje §511 občanského zákoníku, nároky mezi spoludlužníky pak řeší odstavec 3) "Jestliže dlužník v rozsahu uplatněného nároku dluh sám splnil, je oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní.". Nedomůžete se tedy celé částky, ale aspoň její poměrné části.

 • #36388 Reply

  Lenka Š.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když mam s přítelem napůl RD, kazdy ma svoji id.polovinu.Jsem jeho spoludlužník.Mužem si navzajem i ručit??

 • #36389 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  obecně si samozřejmě ručit můžete. Pokud by ale mělo jít o ručitelství a příp. nějakou zástavu k dané nemovitosti, je to otázka spíše pro banku, jestli pro ní bude toto ručení dostačující.

 • #36390 Reply

  Lucie Strachotová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat na postup jednání věřitele v případě, že jsou mu z určitého závazku zavázáni dva spoludlužníci společně a nerozdílně a rovněž je tento závazek zajištěn dvěmi spoluručiteli, z nichž každý ručí za celý závazek. Musí v tomto případě věřitel vyzvat k plnění oba dva dlužníky, předtím než je oprávněn vyzvat jednoho z ručitelů nebo stačí vyzvat jen jednoho dlužníka a poté se může rovnou obrátit na jakéhokoli z ručitelů.

  Předem děkuji za odpověď.

 • #36391 Reply

  Luděk Šára

  Dobrý den! Asi po roce trvání leasingové smlouvy (dále jen "LS") na auto, uzavřené podle § 269, odst.2 obch. zák., jsem ji chtěl ukončit a písemně zplnomocnil syna "…ke všem právním úkonům, které souvisejí s ukončením LS (převodu LS)…". Ten na základě tohoto zplnomocnění podepsal s leasingovou společností a s postupníkem "Smlouvu o postoupení a převzetí práv a povinností z LS", v jejímž textu je kromě jiného také bod s tímto textem: "Uzavřením této smlouvy se postupitel stává ručitelem za včasné a řádné plnění závazků z předmětné LS postupníkem". O tom, že bude ve "Smlouvě o postoupení …" ujednání o ručení, jsem při podpisu plné moci neměl ani tušení. Pokud bych věděl o nutnosti ručit za někoho, koho neznám, tak bych takovou smlouvu nikdy nepodepsal.

  Je zmocněnec dle výše uvedené plné moci s citovaným textem oprávněn podepsat ručitelský závazek a lze takový ručitelský závazek považovat za platný z hlediska jeho obsahu textu a formy?

  Děkuji.

 • #36392 Reply

  Jana Vesecká-Havířov

  Dobrý den,

  před několika lety jsem se stala spoludlužníkem na KK bývalého partnera. Po našem rozchodu mne bývalý partner ujistil, že kreditní kartu zrušil. Nyní (po více jak čtyřech letech) jsem se dozvěděla, že karta stále existuje, bývalý partnet ji využívá a nesplácí. Dluh jsem tedy v plné výši uhradila a karta byla zrušena. Zajímalo by mne zda mám nějakou možnost peníze po bývalém partnerovi vymáhat. KK byla vedena pouze na jeho jméno, já jsem s ní nikdy fyzicky nedisponovala, na to existují doklady. O tom, že bývalý partner dluh nesplácí jsem se dozvěděla pouze náhodou, společnost od které KK byla poskytnuta mne o žádných problémech neinformovala a dokonce musel o zrušení zažádat bývalý partner, ode mne žádost akceptována nebyla s tím, že karta není moje. Také mám doklad od banky, že jsem celou částku uhradila já sama.

 • #36393 Reply

  právní vrba

  no, kdybyste byla ručitel, tak můžete po expartnerovi požadovat to, co jste za něj uhradila, u spoludlužení to ale nejde…

  najměte si dobrého advokáta, třeba na něco přijde…

Odpověď na téma: Postavení spoludlužníka
Informace o uživateli: