přeřazení z platové třídy do nižší pl. třídy

Forum Fóra Pracovní právo Mzdy přeřazení z platové třídy do nižší pl. třídy

Zvolené téma obsahuje celkem 19 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Eva Prášková a poslední změna je stará 5 let, 5 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #58408 Reply

  Zdenka Stiborová

  Jsem zaměstnaná jako učitelka mš. Podle nového zákona, který vyšel v roce 2004 jsem nekvalifikovaná učitelka, jelikož jsem vystudovala obor vychovatelství. Zaměstnavatel mě tento měsíc přesunul do nižší platové třídy s odůvodněním, že jsem dosud nezačala studovat obor, který zajistí mojí kvalifikaci. Přitom dle zákona mám na zahájení studia 5 let od vydání zákona. Má na tento krok zaměstnavatel právo nebo mohu žádat o přeřazení zpět do 9. platové třídy.

 • #58410 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kvalifikaci učitelů upravuje zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Učitelky v mateřské školce se týká §6 tohoto zákona. Jestliže tuhle kvalifikaci nesplňujete, musíte si ho doplnit a do 31.12.2009 začít studium. Do té doby by jste měla být oprávněna k výkonu přímě pedagogické činnosti. Proč tedy došlo k přeřazení do jiné platové třídy není z dotazu zřejmé. Obraťte se na školský odbor na magistrátu města nebo na krajském úřadu.

 • #58411 Reply

  Zdenka Stiborová

  Děkuji za odpověď.Jako důvod byl uveden fakt, že mi v tomto roce nebude zadávána tvorba školského vzdělávacího programu, pro kterou nemám prý dostatečnou kvalifikaci. Do této doby jsem se na tvorbě podílela bez jakýchkoliv připomínek mé přímé nadřízené.

 • #58412 Reply

  Pavel Mičkal

  Manželka pracuje v nemocnici jako všeobecná zdravotní sestra.Od 1.1.2008 se nemocnice změnila z příspěvkové organizace na akciovou společnost.Stále však zůstává ve vlastnictví kraje (jedná se zřejmě o přípravu na prodej).

  V souvislosti s touto změnou a problémy v hospodaření nemocnice bylo téměř všem sestrám a pomocnému personálu sníženo pracovní zařazení o 2 tarifní třídy a odebrány některé příplatky (důvody byly sděleny ředitelem nemocnice). Konkrétně u mé manželky došlo ke snížení o 2 tarifní třídy při shodné pracovní smlouvě, shodné pracovní funkci, shodné pracovní činnosti, shodném pracovním hodnocení jako v době do 1.1.2008. Manželka splňuje nebo i převyšuje kvalifikační požadavky. Snížení třídy představuje měsíčně o 6000,- Kč nižší čistý plat. Je to vůbec možné? Děkuji předem za odpověď. S pozdravem

  Mičkal

 • #58413 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pochybuji, že by si vedení nemocnice předem dostatečně dobře neprověřilo možnost snížení platů. Vaše žena i ostatní sestry by se mohly obrátit se žádostí o konzultaci na oborový svaz pracovníků ve zdravotnictví http://osz.cmkos.cz/ nebo požádat o vysvětlení na zdravotnickém odboru na krajském úřadu. Další možností je, že by spojily síly a celou věc předložily k posouzení advokátovi. Ten by stanovil další postup. Neznám tedy konkrétní okolnosti případu, ale jak již bylo řečeno, předpokládám, že věc má vedení po právní stránce dobře ošetřenou a bude těžké to napadnout.

 • #58414 Reply

  Jarmila Štulcová

  Dobrý den,pracuji jako učitelka MŠ.Jsme v právní subjektivitě se zákl.školou.Od roku 2004 bych dle Zákona 563/2004Sb.měla být zažazena do 9.pl.třídy(splňuji požadavky ohledně vzělání – střední s maturitou-tudíž odečet dvou let praxe)a od roku 2003 samostatně tvořím třídní vzdělávací programy.Přesto mám zařazení do 8.platové třídy.Bohužel jsem se až v současné době dověděla,že mám nárok na vyšší platovou třídu.Chtěla bych po zaměstnavateli doplatit rozdíl vzniklý chybným zařazením.Dokdy zpětně mohu považovat vyplacení rozdílu(3 roky?)a má ředitelka právo na toto zařazení?(do nižší plat.tř?),popř.jak postupovat,pokud mi nebude chtít rozdíl vyplatit.Mnohokrát děkuji za odpověď J.Štulcová

 • #58415 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, obraťte se na zřizovatele Vašeho školského zařízení. Promlčecí lhůta mzdových nároků je obecná, tj. 3-letá ode dne splatnosti nároku. Na prvním místě je dohoda, jinak se budete muset bránit u soudu. Konkrétní důvody a okolnosti rozhodování Vaší nadřízené neznám, takže nemohu určit, jestli její rozhodnutí bylo v souladu se zákony nebo ne. Jestliže Vás však do nižší třídy zařadila neoprávněně, pak Vám tím byla způsobena škoda, kterou můžete vymáhat. Postup v případě potíží nebo neochoty vedení konzultujte s právníkem.

 • #58416 Reply

  Jarmila Štulcová

  Dobrý den,mnohokrát děkuji za odpověď.Po upozornění na problém p.ředitelka uznala svoji chybu,důvod zařazení do nižší plat.třídy neuvedla,avšak oznámila mi,že dorovnání může provést pouze od 1.1.2008.Doplacení za loňský rok odmítla s tím,že nemá dostatek finanč.prostředků.Pokud bych trvala na přeřazení do 9.plat.tř.i za loňský rok,hodlá mi odebrat osob.příplatek,který pobírám ve výši 1000Kč a jenž mi byl přiznán na základě dobrých pracovních výsledků.Je její postup oprávněný a můžete mi,prosím,ještě sdělit,za jak dlouhou dobu mohu vyrovnání rozdílu požadovat – zda pouze za loňský rok či za tři roky zpět,jak jste mi již sdělil?Zřizovatele školy jsem již informovala,osobní jednání teprve proběhne.Předem děkuji za odpověď,popř.za radu,jak dále postupovat.J.Štulcová

 • #58417 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, že můžete požadovat dorovnání 3 roky zpětně snad vyplynulo z předchozí odpovědi. Ale pokud tak neučiní dobrovolně, budete se muset soudit. A to, že by si měla něco podmiňovat snížením osobního není správné. Ovšem situace s penězi je ve školských zařízeních vždy napjatá, takže hledají různé cesty, jak vyjít s nízkým rozpočtem. Občas se tak dostanou do rozporu se zákonem. Úředníci školských odborů mají často spoustu rad a doporučení, ale konečné rozhodnutí stejně vždy leží na vedoucích těchto zařízení. Pro Vás by krajním řešením bylo podání žaloby o zaplacení dlužných nároků, ale jistě si představíte, že dojde k nezvratnému narušení vztahů na pracovišti.

 • #58418 Reply

  Jarmila Štulcová

  Dobrý den,k nezvratnému narušení vztahů již bohuže došlo jednáním řed.školy.Hodlám dát výpověď,přesto jsem chtěla znát svá práva.Mnohokrát děkuji J.Štulcová

 • #58419 Reply

  Petr Janík

  Pracuji v příspěvkové organizaci jako samostatný referent v odd.plánu a rozpočtu. Mojí hlavní pracovní náplní je vedení agendy grantových projektů vědy a výzkumu, a to zejména z hlediska ekonomického (vyúčtování přidělených prostředků podle rozpočtu, průběžné a závěrečné zprávy, nové žádosti, kontrola čerpání (hospodaření) projektů podle rozpočtu atd.), administrativní záležitosti vykonává pracovník jiného oddělení.Organizací jsem byl zařazen do třídy 9, příklad 1.2.4 -> rozpočtář podle NV č.469/2002 Sb.- katalog prací. Domnívám se správně, že podle vykonávané činnosti bych mohl být zařazen do tř.10, bod 2 – Kontrola hospodaření podle rozpočtu vč….Není mně totiž zcela jasné, co je míněno spojením "kontrola hospodaření". Např.provádím kontrolu toho, zda nebyly prostředky dotace použity na nákup položek, které nejsou uvedeny ve schválené žádosti projektu. Děkuji

 • #58420 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to není nikde přesně konkretizováno. Vychází se především z obvyklého významu těchto pojmů, ze slovního a logického výkladu. Pokud se domníváte, že jste nebyl zařazen do správné třídy, projednejte to nejprve se zaměstnavatelem, popřípadě se obraťte na Oblastní inspektorát práce. Stanovisko k výkladu tohoto pojmu by jste mohl obdržet i na ministerstvu práce a sociálních věcí.

 • #58421 Reply

  Radka Vilímková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mi zaměstnavatel může snížit bezdůvodně mzdu a ještě mi dát podepsat nový platový výměr o sníženou částku.Děkuji za odpověď.

 • #58422 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, může. §136 odst. 2 ZP: Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Ovšem důvod uvést musí.

 • #58423 Reply

  Světlana Kocová

  Pracuji jako učitelka MŠ. Dne 30.4.2008 došlo k odvolání ředitelky MŚ z funkce. Následně jsem dne 6.5.2005 obdržela písemné "sdělení o přeřazení z 9. do 8. platové třídy" sice datované 29.4.2008, avšak razítko pošty je až 5.5.2008; je zřejmé, že ho dnes už bývalá ředitelka vytvořila dodatečně po odvolání z funkce se snahou mi ublížit, neboť kdyby mi ho skutečně chtěla předat, měla do 30.4.2008 možnost tak učinit osobně.Snížení platu je odůvodněno tím, že jsem "nevypracovala vzdělávací program třídy ani školní vzdělávací program". Domnívám se, že na zpracování uvedených programů se má podílet celý kolektiv – jsme jednotřídka s učitelkou a ředitelkou -a nikoli že já sama jsem povinna vypracovat oba uvedené programy. S ohledem na všechny tyto okolnosti prosím o posouzení platnosti daného právního úkonu. Děkuji, Kocová.

 • #58424 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, že byl úkon učiněn až po skončení funkčního období ředitelky prokážete těžko. Podání na poštu není rozhodujícím faktorem. Domníváte-li se, že jste byla poškozena postupem ředitelky, obraťte se na zřizovatele vašeho školského zařízení (obec). Žádejte vysvětlení, jestli byl postup ředitelky oprávněný a Vy jste porušila své povinnosti pedagoga nebo ne. Podnět můžete podat také na Oblastní inspektorát práce.

 • #58425 Reply

  Světlana Kocová

  Ještě bych chtěla upřesnit, že v textu onoho sdělení o přeřazení do nižší platové třídy je uvedeno, že "k přeřazení dochází s okamžitou platností", tj. zřejmě myšleno k datu v dopise uvedenému – 29.4.2008. Nevím, jestli vyvozuji správně, ale nejpozději tohoto dne mi tedy mělo být písemně oznámeno uvedené přeřazení podle zákoníku práce. Nestalo se. Není z tohoto důvodu uvedený právní úkon neplatný? Předem děkuji za odpověď, Kocová.

 • #58426 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ne každý úkon musí být hned neplatný, jen se změní například počátek jeho účinnosti. Jinak platí co již bylo řečeno v předchozím dotazu. Stížnosti na porušení zákoníku práce řeší Oblastní inspektoráty práce.

 • #58427 Reply

  Lucie Jedličková

  Dobrý den, jsem čerstvá absolventka bakalářského studia zaměření finance a nastoupila jsem od srpna jako ekonomka do bytového družstva na 75% pracovní úvazek (souběžně budu dodělávat VŠ kombinovaně). Byla mi stanovena hrubá mzda ve výši 13 000 Kč. Chtěla jsem se zeptat zda je tato mzda dostatečně vzhledem mému vzdělání, ale i k pracovnímu úvazku. Předem děkuji za odpověď.

 • #58428 Reply

  Eva Prášková

  Dobrý den, jsem uč v MŠ. Nyní na RD. Jsem zařazena normálně v 9.platové třídě, jelikož mám BC. obor přímo pro mateřskou školu. Na jaře se mám vrátit do práce a bojím se jestli by mne mohla paní ředitelka přeřadit do 8.platové třídy, kdybych jen nepřipravovala pracovní program?? Nejsem si jistá jestli svým vzděláním mám 100%nárok na 9.platovou třídu?Děkuji za rady. Eva

Odpověď na téma: přeřazení z platové třídy do nižší pl. třídy
Informace o uživateli: