Přestupkvé řízení

Forum Fóra Správní právo Veřejná správa Přestupkvé řízení

Zvolené téma obsahuje celkem 22 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Ludvík Sova a poslední změna je stará 5 let, 9 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #52485 Reply

  Alena Jirsová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli může správní odbor požadovat po firmě knihu jízd k určení totožnosti řidiče a jestli je povinna mu ji předložit. Domnívám se, že je určena pouze pro vykazování nákladů pro FÚ. Děkuji moc za odpověď

 • #52487 Reply

  Libuše Kohútová

  Dobrý den.V období 2004-2006 jsem závažně onemocněla a neměla sílu řešit běžné úřední záležitosti- proto jsem svému známému darovalo OA Favorit s tím,že nepožaduji žádné peníze, pouze aby si auto přepsal na sebe a já se zbavila úředních povinností spojených s vlastnictvím auta.Známý auto pravděpodobně prodal,přepsáno dosud není a v loňském roce mi přišla pokuta 2000,- Kč za to,že s ním někdo jel a není pojištěné.Známý mi nechce sdělit,kdo auto má a o uvedení vlastnických vztahů do pořádku se se mnou vůbec nebaví.Jak mám,prosím,postupovat,abych toto uvedla do pořádku?Kromě pokuty mi také strhli 2 body a mám obavy,že kdykoliv mohu nějakou pokutu platit znova.Žádnou písemnou smlouvu se známým nemám.

 • #52488 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příště nevkládejte stejný příspěvek opakovaně do různých diskuzí. Ztěžujete tím přehlednost pro ostatní tazatele a zdržujete práci redakce!

  Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona. Předložení knihy jízd je jedním z důkazů pro zjištění skutečného stavu věci. Pokud tuto skutečnost nedoloží, pak je možné uložit za to pokutu.

 • #52489 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je chyba, že jste si věc neošetřila písemnou smlouvou, kterou by jste předložila při odhlášení na evidenci vozidel. Pokud se známý odmítá o věci bavit, pak můžete požadovat náhradu škody, kterou Vám svým jednáním způsobil. Jinak úřady vycházely z údajů v evidenci. Známý vůz na sebe nepřepsal a neučinil to ani další držitel. Takže jako vlastník vozidla jste v evidenci uvedená stále Vy.

 • #52490 Reply

  Martina Čiháková

  Dobrý den, můj přítel se živí ježděnim dodávkou, již několikrát ho stavěla policie kvůli přestůpkům, jako jsou nezapnuté pasy. Naposledy byl stavěn v lednu 2008 a to kvůli přestupku, neměl technickou kontrolu na soukromém vozidle, nedostal pokutu a ani sním nesepsali žádný protokol, pouze mu oznámili, že přišel o body, ale né o kolik. V dubnu mu přišel dopis z dopravního inspektorátu a ze strachu, že by mu chtěli sebrat řidičský průkaz si dopis nepřevzal. Zajímalo by mě jaké následky to může pro něj mít. Slyšela jsem, že pokud jde o dopis kvůli správnímu řízení, tak pokud si ho adresát nepřevezme po roce se řízení odloží. Pokud však šlo o nějaké rozhodnutí, nejsem si jista jaké následky by to mohlo mít. Pokud mi můžete poradit budu velice ráda. Děkuji

 • #52491 Reply

  Ludmila Bobková

  Dobrý den,chtěla bych Vás touto cestou poprosit o sdělení zákonné lhůty odboru dopravy k vyřízení dopr.přestupku, který je již cca 3/4roku v šetření.Nehoda-magistrát(odb.dopravy)-obvinění-odvolání-předáno Kraj.úřadu-zpět k přešetření na magistrát-obvinění-odvolání-Kraj.úřad-zpět na magistrát-dosud(cca 2měs.)žádné další vyjádření!Lhůta?Co mě může čekat dál?Děkuji

 • #52492 Reply

  vilko krejčí

  Dobrý den

  Hrozí mi odebrání řidičckého průkazu za neposkytnutí odběru krve nebo moči,anichž bych vůbec řídil vozidlo,což při správním řízení potvrdili svědci.Policie však tvrdí opak a ve správním řízení si to nenachala vysvětlit.

  Vozidlo jsem neřídil a policie mě kontrolovala

  když vozidlo stálo před garáží.Já jsem se podrobyl dechové zkoušce která byla pozitivní.Postupuje Městský úřsd správně.

  Děkuji za odpověd.

 • #52493 Reply

  eva krejsová

  Dobrý den,nezletilý syn rozbil na diskotéce dveře.ačkoliv ho nikdo nepřistihl,tak se přiznal provozní.S tou se domluvil o náhradě. Škodu jsme uhradili do týdne. Bohužel jsme nedopatřením koupili jinou barvu dveří a nedali na původní místo se štítky(provozní ale nic nenamítala) Majitel(má zakázanou činnost pro dluhy)oznámil 1.7.08 vše policii, s tím, že se to stalo 20.6.08 a že syn byl pod vlivem alkoholu a ta škoda vznikla paní provozní(která ale nic oznamovat nechtěla).Celá událost se ale stala 6.6.2008 a jediný svědek je nejspíš paní provozní, která chtěla oznámení odvolat, ale to prý už nejde.Syna nikdo nekontroloval jestli požil alkohol(myslím policie), sám se přiznal a i ty dveře jsou v pořádku a na místě.ZAJÍMÁ MNĚ, jestli se mohu ohradit že v udaný datum se nic nepřihodilo a provozní mi to snad dosvědčí.(Kluk ještě nikdy neměl žádný podobný incident)Oznámení bylo asi hodně osobní, protože ,,majitel" nám dluží peníze a manžel se odmítl s ním o této události bavit. Děkuji

 • #52494 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, městský úřad musí shromáždit důkazy o skutkovém stavu, pak je vyhodnotit a rozhodnout. Bude záležet na uvážení dotyčných úředníků, které důkazy vyhodnotí jako důvěryhodnější. Pokud rozhodnout ve Váš prospěch, můžete se samozřejmě odvolat.

 • #52495 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, syn bude již dostatečně vyspělý na to, aby celou situaci popsal sám a uvedl rozhodné skutečnosti. Pak bude záležet na policii, jak vyhodnotí celou situaci a důkazy a tvrzení, které ve věci nashromáždí. Ale na to, aby dospěla k závěru, že byl spáchán nějaký trestný čin, by se podle mého názoru muselo jednat o mnohem závažnější provinění.

 • #52496 Reply

  Jozef Králik

  Dobrý den, dnes t.j. 4.8.2008 jsem obdržel z odboru dopravy MěU dopis o Podání vysvětlení ke spáchaní přestupku. překročil jsem rychlost o 15 km v obci( byla 30 ale jel jsem 45). Přestupek jsem spáchal 2.5.2008 a teprve včera mi byla doručena obsílka. Není to trochu pozdě. Jaká je vůbec lhůta na vyřízení a kdy vlastně odpovědnost za přestupek zaniká. podle zákona 200/1999 § 67 odst. (3) Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému

  orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů. Jak to je ve skutečnosti. Děkuji

 • #52497 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, lhůty jsou sice stanovené, ale jde pouze o pořádkové lhůty, jejichž "propásnutí" nevede k propadnutí, nemá to tedy žádný právní účinek. Takže řízení bylo zahájeno platně.

  Odpovědnost za přestupek zaniká, není-li projednán do 1 roku od spáchání. To znamená, že není vydané rozhodnutí o přestupku musí v této lhůtě nabýt právní moc. Pokud není tato prekluzivní lhůta dodržena, nemůže být přestupce stíhán ani sankcionován.

 • #52498 Reply

  jan kadavý

  Dne 9.3.2003 jsem obdržel blokovou pokutu 5000kč za to že jsem neměl dálniční známku a nezaplatil ji.Dne 13.8.2008 jsem obdržel výzvu k zaplacení.Jaká je promlčecí doba od doby udělení pokuty.Děkuji

 • #52499 Reply

  osobne

  Pokud si dopis nepřevezme, tak je na určitý počet dnů uložen a pak nastává fikce doručení, to znamená že je dopis vlastně doručen i když ho adresát nepřevzal. A to je pro adresáta hodně nevýhodné.

 • #52500 Reply

  Pavel Janota

  Může a za jakých okolností vstupovat MP do bytu?Manželka na mě zavolala MP.Vstoupili až do bytu.Pouze já mám právní vztah k bytu a vyzval jsem MP,aby opustila prostor bytu.Příslušníci uvedli,že na toto mají ze zákona právo.Nikde jsem se o tom nedočetl.

 • #52501 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, promlčení nastává teprve po 6 letech následujících po roce, ve kterém k přestupku došlo (resp. byla uložena pokuta). Navíc platí, že pokud je v této době učiněn nějaký úkon k vymáhání pokuty, lhůta se přerušuje a začíná běžet nová. Celkem je tedy možné vymáhat pokutu až do doby 20 let od jejího uložení.

  Takže na to rozhodně nesázejte. Až Vám připíšou úroky, náklady na vymáhání a popřípadě i exekuční náklady, pak nepůjde o 5.000, ale o několik desítek tisíc korun.

 • #52502 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, má-li MP důvodnou obavu, že je ohrožen život nebo zdraví osoby anebo hrozí-li větší škoda na majetku, pak je k takovému vstupu oprávněna (viz §16 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii).

 • #52503 Reply

  Emil Doskočil

  Správní orgán mi doručoval písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle §19 (2) (Písemnost lze doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost dodat poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.)

  Provozovatel poštovních služeb mi ale odmítl zásilku vydat, ačkoli jsem se řádně prokázal průkazem totožnosti dle tohoto zákona který je veřejnou listinou a obsahoval jméno, místo pobytu, fotku…(řidičským průkazem). Lze tuto zásilku považovat za fiktivně doručenou nebo správní orgán zvolil nespolehlivého doručovatele a písemnost doručena prozatím nebyla?

 • #52504 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  doporučuji Vám co nejdříve se spojit dotyčným správním orgánem a sdělit jim tuto skutečnost. Případně dojděte na poštu s občanským průkazem.

 • #52505 Reply

  Emil Doskočil

  Ani spojení se s úřadem ani nová cesta na poštu s občanským průkazem neřeší, zda lze zásilku považovat za fiktivně doručenou či nikoli. Úřad zvolil nespolehlivého doručovatale a přestože jsem splnil požadavky zákona 500/2004 a zásilku neodmítl převzít, doručovatel ji odmítl vydat. Je to obdobné, jako by se zásilka cestou ztratila, také by ji nešlo považovat za fiktivně doručenou.

 • #52506 Reply

  Milan Varga

  Dobrý den,v dobré víře jsem počas přepisu vozidla z okresu do okresu dal na ZAPARKOVANÉ vozidlo RZ z jiného vozidla (také mého,ale v garáži umístěného) protože jsem (jako každý) musel staré RZ z původního okresu jet odevzdat na odbor dopravy (kde mi dali nové RZ) a nechtěl jsem vozidlo nechat stát zcela bez RZ. Celou dobu mělo vozidlo platné pojištění i STK a E. Někdo mě udal a již jsem ohledně toho byl na správním řízení,kde mi byl předložen paragraf 83 odst.1 písmeno e) zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Co jsem tak ale koukal, jasně se mluví o PROVOZU vozidla, nikoli o STÁNÍ vozidla. Pokud potom nahlédnu do výkladu pojmů, domnívám se, že bych měl být v právu a nic protizákonného jsem nespáchal. Natož špatného či zlého.. Ale jak už to tak chodí dobrý úmysl musí být po zásluze potrestán.. Děkuji za reakci. S pozdravem Varga

 • #52507 Reply

  Ludvík Sova

  Správní orgán se musí dle zákona vyjádřit do JEDNOHO roku od zahájení jednání o přestupku. Viz.SPRÁVNÍ ZÁKON / ZÁKONNÉ LHŮTY. S pozdravem Sovadina Ludvík

 • #52508 Reply

  Ludvík Sova

  dodatek… V případě že neučiní závěr do této lhůty,tak se případ zastavuje a odkládá z důvodu vypršení jednoroční lhůty.Sovadina L.

Odpověď na téma: Přestupkvé řízení
Informace o uživateli: