Reálné rozdělení pozemku soudní cestou

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti Reálné rozdělení pozemku soudní cestou

Zvolené téma obsahuje celkem 5 odpovědí. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Mgr. Lucie Jindrová, advokát a poslední změna je stará 9 let, 9 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #59947 Reply

  Petr Hroník

  Manželka je spoluvlastníkem zahrady společně se svým otcem a strýcem. Zahrada je rozdělena na dvě parcelní čísla, přičemž jednu polovinu využívá strýc a druhou má žena a její otec. Ačkoliv je zahrada oplocena a je zpracován i geometrický plán o rozdělení pozemku není toto rozdělení zaneseno v katastru nemovitostí. Každý tak vlastní ideální polovinu, resp. čtvrtinu pozemku. Rádi bychom toto dali do pořádku. Problém je však v tom, že strýc má dluhy, nekomunikuje s námi a zjistili jsme, že na zahradě jsou 3 exekuce. Rád bych se Vás proto zeptal, zda existuje možnost, například soudní cestou, jak docílit zanesení reálného rozdělení zahrady v katastru nemovitostí podle již zpracovaného geometrického plánu.

 • #59949 Reply

  Šéfredaktor

  Z Vašeho dotazu není jasné, jakým způsobem byla zahrada do podílového spoluvlastnictví získána. Pokud se tak stalo na základě např. kupní smlouvy, měla by být tato vložena do katastru nemovitostí i se zmiňovaným geometrickým plánem. Tato věc by se tak měla řešit s katastrálním úřadem. Ve Vašem případě bych však doporučovala zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a to buď na základě dohody nebo soudním rozhodnutím. Takto by bylo možné, aby část, kterou užívá otec Vaší manželky byla v jeho výlučném vlastnictví a druhá část ve vlastnictví třeba Vaší manželky.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #59950 Reply

  Petr Hroník

  Dobrý den,

  problém spočívá v tom, že když jsme předkládali geometrický plán na katastr, tak nám bylo řečeno, že změnu nemohou provést, protože je na pozemku plomba z důvodu exekucí

 • #59951 Reply

  František Malta

  Dobrý den,

  budu vlastníkem ideálních 2/3 pozemku. Zbylá ideální třetina je ve vlastnictví osoby, která se nechce dohodnout na prodeji ani na rozdělení pozemku. Jak nejlépe postupovat, abych dosáhl rozdělení pozemku na dva a mohl svoji část nechat převést na stavební parcelu? Kdo a podle jakých zásad rozhodne,která třetina pozemku se oddělí? Děkuji.

 • #59952 Reply

  mirek horaček

  Dobrý den, prosím Vás, mohl by jste mi poradit,

  jestli jako většinový vlastník, 55% pozemku mohu podat žádost na soud, respektive jestli si můžu určit rozhodce, (poněvadž by to bylo rychlejší)aby rozdělil spravedlivě tento pozemek a aby jsme vlastnili a hlavně věděli, kde budeme vlastnit svůj díl.

  V současné době pozemek vlastníme všichni a každej ze čtyř majitelů vlastní ideální svůj díl a má to v užívání družstvo, jenže já si chci obhospodařovat pozemek sám a proto chci požádat rozhodčí soud, aby takto určil každému, kde to bude vlastnit a následně to geodet vyznačí a zapíše na katastr.

  Jde mi o to, zda-li mohu s podílem 55% požádat rozhodce, nebo musí být 75 % aby mohl rozhodce rozhodnout, nebo ¨v % kolik?.

  Tady je víceméně pravděpodobné, že ta jedna čtvrtina vlastníků nebude souhlasit a bude dělat problémy.

  Dopis doporučený všem vlastníkům byl zaslán a nedostal jsem odpověd od jednoho vlastníka, který vlastní 1/4.

  Děkuji za odpověd.

  S pozdravem M. H.

  mirek.horacek@seznam.cz

 • #59953 Reply

  Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě použít rozhodce vůbec nelze a to jak s ohledem na podstatu věci tak i pro nesplnění základní podmínky a tou je existence písemné smlouvy obsahující tzv. rozhodčí doložku, tedy ujednání mezi všemi smluvními stranami o tom, že vzniklý spor bude řešit rozhodce. Navíc, aby mohl být pozemek reálně rozdělen, muselo by to být se souhlasem všech spoluvlastníků.

  Asi Vám nezbyde, než řešit věc soudní cestou. Raději však ještě zkuste několikrát kontaktovat zbylého spoluvlastníka.

Odpověď na téma: Reálné rozdělení pozemku soudní cestou
Informace o uživateli: