reklamace špatně odvedené práce

Forum Fóra Obchodní právo Různé reklamace špatně odvedené práce

Zvolené téma obsahuje celkem 15 odpovědí. Do diskuze (2 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  Věra a poslední změna je stará 4 měsíce, 2 týdny.

 • Autor
  Příspěvky
 • #36218 Reply

  konradova@mestovolary.cz

  Dobrý den, nechali jsme si oplechovat střechu nové verandy. Byla domluvena pouze ústní dohoda o práci. Po zhotovení byl zaplacen materiál i samotná práce. Asi po měsíci jsme zjistili, že práce je špatně provedena. Majitel firmy, jehož pracovník (cizinec) práce prováděl, s námi omítá jednat o opravě, případně vrácení peněz. Dotaz tedy zní, jak dále postupovat, aby částka, která byla za dílo vyplacena neprošla jen tak "komínem?".

  Děkuji za radu Sylva Konrádová

 • #36220 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, paní Konrádová,

  v tomto případě jste se zhotovitelem sjednali pravděpodobně ústní smlouvu o dílo dle občanského zákoníku. U takto provedené věci na zakázku je stanovena min. 6 měsíční záruční doba, která počíná běžet dnem převzetí díla. Podle ust. §645 obč.zák. odpovídá zhotovitel za vady, které má věc při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné.

  Zhotovitel odpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů neupozornil. Tuto vadu je třeba u zhotovitele písemně vytknout. Doporučuji zaslat poštou na doručenku s dokladem o převzetí nebo si nechat převzetí osobně potvrdit zhotovitelem na kopii listiny.

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Pokud ani po vytknutí vady se stanovením přiměřené lhůty k jejímu odstranění zhotovitel dílo neopraví, můžete se tohoto nároku domáhat soudní cestou a to žalobou na určení povinnosti dílo opravit, přpadně nechte komín opravit jinou firmou a domáhejte se zaplacení částky vynaložené na opravu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #36221 Reply

  konradova@mestovolary.cz

  Dobrý den,

  děkuji za velmi rychlou odpověď na můj problém. Přeji příjemný sluničkový den. SK

 • #36222 Reply

  Zlata Šejdová

  Dobrý den,

  chtěla bych poprosit o radu, jak postupovat v případě neodvedené práce. Před osmi měsíci jsme podepsali objednávku na zhotovení architektonické studie, kde byl uveden předpokládaný termín dodání 1 měsíc a zaplatili požadovanou zálohu 60% z celkové ceny. Avšak dodnes studie není hotová a bohužel ani přes urgenci netušíme, kdy by snad mohla být. Je možné v tomto případě, odstoupit od objednávky a požadovat vrácení zaplacené zálohy?

  Děkuji za pomoc.

 • #36223 Reply

  Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě je třeba od smlouvy odstoupit, kdy předpokládám, že jste zhotovitele již dříve písemně vyzvali ke splnění závazku.

  Po tomto odstoupení jsou strany povinny si vrátit vzájemné plnění, tedy i zaplacenou zálohu. V opačném případě je tak na straně zhotovilele bezdůvodné obohacení, které může být předmětem žalobního návrhu.

  Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být (prokazatelně) doručeno druhé straně.

  Mgr. Lucie Jindrová

 • #36224 Reply

  Zlata Šejdová

  Dobrý den,

  děkujeme moc za Vaši tak rychlou odpověď a radu.

  Přejeme krásný den.

 • #36225 Reply

  Martina Dušková

  Dobrý den, před 4 měsíci jsme uzavřeli smlouvu o dílo na dodávku a montáž oken. Termín dodání je ve smlouvě uveden 6 – 8 týdnů. Okna firma dodala a provedla montáž 68 dní po stanovené smluvní lhůtě. Ve smlouvě však nemáme uvedenou případnou slevu za pozdní dodání.Pozdní dodání nám zkomplikovalo celou navazující rekonstrukci bytu – štukování, malování, podlahy… Máme přesto nárok na nějakou slevu? V jaké výši? Firma žádnou slevu poskytnout nechce.

  Předem děkuji za odpověď.

 • #36226 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, že jste si nevymínili žádné sankce je Vaše mínus. Také záleží na tom, jestli jste uzavřeli smlouvu o dílo podle občanského zákoníku nebo obchodního, tzn. jestli Vám nedali podepsat obchodněprávní smlouvu, která má poněkud odlišný režim. I když to neznamená přímo zhoršení Vašich práv z odpovědnosti, museli by jste se toho dovolávat. Jestliže bylo zřejmé, že dílo nebude včas měli jste možnost od smlouvy odstoupit. Můžete ještě opětovně vyzvat dodavatele o slevu s tím, že zvážíte požadavek na náhradu škody, kterou Vám byla způsobena pozdní dodávkou díla. Když budou odmítat i dál, budete muset za právníkem.

 • #36227 Reply

  Lenka Michalčíková

  Dobrý den, potřebovala bych od Vás radu. Přítel pracoval u zaměstnance pouze na ústní dohodu jelikož je živnostník (živnost pouze na pomocné práce na stavbách). Nedostavil se několikrát do práce jelikož byly domluveni, že nemůže chodit každý den, že si potřebuje dovyřídit své záležitosti. Nedostavil se k paní kde měl dělat střechu a napsal jen sms že nedojde , že se omlouvá a že už chodit nebude. Dotyčný "zaměstnavatel" nestihla střechu ten den dodělat a ještě jednu zakázku která měla být hotová. Volal příteli, že mu odmítá vrátit nářadí (vrtačku cca 10 tis. kč, nůžky, kladiva , vrtáky,oblečení, boty, …) a zaplatit odpracované hodiny, že mu je vrátí až v případě kdy mu bude zaplacena škoda cca 60 tisíc která mu vznikla z nedodržených termínů!Chtěla jsem radu jak tuto situaci řešit, přítel ani nemá živnost na klempířinu, sám tedy asi neměl provádět činnost bez dohledu takže pokud byly některé věci špatně provedené, za to přece ručí osoba, která ho práci pověřila???Děkuji

 • #36228 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takže podle Vás za špatně odvedenou nebo vůbec neodvedenou práci neručí ten, kdo ji skutečně dělal nebo měl dělat, ale jeho zaměstnavatel? To nejspíš nemyslíte vážně. Zaměstnavatel sice zákazníkům ručí, ale pokud dojde ke škodě, která je způsobena zaměstnancem, pak ji po něm může vymáhat, zaměstnanec totiž za svou práci ručí.

  Celá věc je ale komplikovaná i tím, že si vše sjednali ústně, což lze jen u DPP, ale nikoliv u pracovního poměru. A jestliže manžel není klempíř, pak měl práci odmítnout hned s tím, že není kvalifikovaný, a ne se tím hájit teprve teď, když se mu to hodí. Škodu způsobil, takže si musí nést následky.

  Ani jedna strana nepostupovala správně, chyby udělali oba. Pokud se nemohou dohodnout, tak ať se jdou soudit.

 • #36229 Reply

  Oldřich Šilar

  Dobry den,nedavno nam jedna nejmenovana firma polozila krytinu na strechu,ale po predani jsme zjistili,ze je tam spousta nedostatku a chyb.Chceme vse reklamovat.Mohli by jste nam poradit,co vse musi reklamace obsahovat a do jake doby jsou povinni vse opravit??Mame vse i vyfocene.Mame pridat fotky k reklamaci?Predem moc dekuji za odpoved.S pozdravem,Silar

 • #36230 Reply

  Milan Padujev

  Dobrý den

  V roce 2007 jsem si nechal provést firmou přístavbu domu . Stavba měla být dokončená do 30.9.2007 . Vzhledem tomu , že se ještě před předáním začala projevovat závada na střeše , stavba má nedodělky a došlo k poškození části nemovitosti , kterou zhotovitel neopravil tak jsem odmítl stavbu převzít a zároveň zaplatit doplatek ceny . Od té doby se dohadujeme a zhotovitel odmítá jakékoliv pochybení .

  Nechal jsem si vypracovat znalecký posudek ve kterém je zjištěno , že pochybil architekt při návrhu střešní skladby a zhotovitel nedodržel tento projekt v několika bodech včetně střechy . Dále pak bylo zjištěno , že zhotovitel nedodržel předepsané normy a navíc práce byla odvedena nekvalitně . Výsledkem je to , že se musí celá střecha odstranit a zhotovit znovu . Architekt svou chybu přiznal a je ochoten část škody uhradit ze svého pojištění . Zhotovitel odmítá jakoukoliv vinu a nekomunikuje se mnou . Jak mám prosím dále postupovat ?

 • #36231 Reply

  Vašek

  Dobrý den potřeboval bych radu:

  Pozval sem si firmu na vymalování bytu, jejich prace je velmi nedbala a velmi špatně odvedená( nic nezasádrovane, nezarovnané zdi, nevyčistena stena a zamalovane pavučiny.) to je jen zlomek nedostatků, dostali zálohu na material, vice sem jim nedal. Řemeslnící tvrdili, že je vše ok.Po slovní roztržce jsem musel řemeslníky vykazat. Při pokusu o řešení vzniklé situace a žádosti o předávajícího technika, který by mi to vysvětlil se mi vysmáli.Zatím firmu nechci jmenovat a veřím, že se to vysvětlí. Nyní bych chtěl poprosit o radu děkuji Šumšal

 • #36232 Reply

  Tomáš Drábek

  Dobrý den, v březnu v tomto roce jsem si najal řemeslníky na rekonstrukci bytu. Podepsali jsem smlouvu o dílo podle obchodního zákoníku. Rekonstrukce měla být hotova do 3 týdnů, záloha v podobě 1/3 celkové částky byla zaplacena. Během rekonstrukce jsem poukázal na několik nedostatků a začali první problémy. Práce nebyla dokončena v požadovaném termínu, a není dokončena a předána ani dnes. Asi před týdnem jsem vypracoval dokument, kde jsem zdokumentoval nedostatky a daný řemeslník dané nedostatky uznal svým podmpisem. Všechny nedostatky neodstranil v požadovaném termínu, a některé naopak ještě zhoršil. Teď již nebere telefon a přestal komunikovat úplně. Při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že daný řemeslník pracuje na IČO, které bylo ukončeno v roce 2009. Nevím, jestli se v tomto případě obrátit na úřady, nebo přímo na soud? Rád bych věděl, jestli je nutné si pozvat znalce, aby vypracoval dokumentaci o škodách a nedostatcích. Chtěl bych práce dokončit, abych mohl bydlet. Děkuji.

 • #36233 Reply

  petr čižek

  Dobri den mám prozbu zakazník ma stížnost k odvedené praci ale nezaplatil celou časku jak se mám zachovat sřešením reklamace děkuji.

 • #192112 Reply

  Věra

  Dobrý den,
  potřebovala bych se zeptat, zda mám nějakou možnost k vymáhání zaplacené částky za tvorbu webových stránek. Byla vytvořena částečně pouze úvodní stránka a ještě ne dle domluvy. Komunikace byla minimální, ale byla. Po víc jak roce, když jsem požádala o vrácení peněz, mi bylo sděleno, že na další úpravy nemá dotyčný čas a přeposlal mi stránky mailem – viz závorka (v příloze zasílám webovky ve stavu předání, bez dodatečných úprav. Stále se mi nedostává času. K dalším úpravám.). Požaduji vrácení peněz, ale zatím žádná komunikace. Jednalo se o známého, takže bohužel smlouva sepsaná nebyla, mám jen nějaké maily a doklad o zaplacení peněz.
  Předem velice děkuji za odpověď.

Odpověď na téma: reklamace špatně odvedené práce
Informace o uživateli: