skončení pracovního poměru

Forum Fóra Pracovní právo Výpověď a zrušení pracovního poměru skončení pracovního poměru

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Mgr. Oldřich Topka a poslední změna je stará 10 let.

 • Autor
  Příspěvky
 • #43784 Reply

  Vilém Stoszek

  Dobrý den,

  Je možné rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci, kteří pracovali na územních vojenských správách, které byly zrušeny k 31.12.2004. Těmto zaměstnancům byly v roce 2004 předány výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. c) zák.č. 65/1965Sb., ale protože to byli osamělí zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let nebo osoby se změněnou zdravotní schopností, kteří nebyli zabezpečeni důchodem,měl zaměstnavatel povinnost zajistit těmto zaměstnancům nové vhodné zaměstnání. Výpovědní doba skončí až zaměstnavatel tuto povinnost splní, pokud se nedohodne jinak.Protože zaměstnavatelem je Ministerstvo obrany byly tyto osoby od 1.1.2005 předány krajským vojenským velitelstvím, kde jsou jakoby mimo evidenční stav,nepracují a jsou vypláceni a tedy odčerpávají finanční prostředky určené

  ostatním zaměstnancům. Důvody, pro které nebyl skončen pracovní poměr stále přetrvávají. Anebo se právní úkony konané v pracovně právních vztazích před

  novelou ZP musí stále posuzovat podle tehdejšího ZP?

  Děkuji

 • #43786 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §364 odst. 2 ZP platí, že podle dosavadních právních předpisů (zj. tedy starý ZP 65/65 Sb.) se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich právní účinky nastanou až po tomto dni. Zkonzultujte celou věc na právním oddělení Ministerstva obrany.

Odpověď na téma: skončení pracovního poměru
Informace o uživateli: