Smlouvy o spolupráci

Forum Fóra Obchodní právo Smlouvy Smlouvy o spolupráci

Zvolené téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Martin Hubeňák a poslední změna je stará 5 let.

 • Autor
  Příspěvky
 • #49718 Reply

  Martin Hubeňák

  Dobrý den, jedná se mi o to, zda skončí pracovní poměr po uplynutí tří měsíců a jestli budu muset něco podepisovat ohledně skončení pracovního poměru. Také mě zajímá, jestli budu muset platit školení, když výpověď z mojí strany nebude podána. Smlouva o spolupráci byla podepsána 1. 2. 2013. Potřebuji zkrátka docílit toho, aby mi pracovní poměr skončil od května a abych se vyhnul placení školení.

  Doba trvání smlouvy:

  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu tří (3) měsíců.

  2. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kterékoliv smluvní strany, přičemž výpovědní lhůta činí jeden (1)měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

  3 Smlouvu lze předčasně ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních stran.

  4. V případě ukončení této smlouvy bez současného uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení, z důvodu na straně Tipaře, je tento povinen nahradit ČP náklady, které jí vznikly v souvislosti s tím, že poskytla Tipaři vzdělání

Odpověď na téma: Smlouvy o spolupráci
Informace o uživateli: