Stavba na cizím pozemku

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti Stavba na cizím pozemku

Zvolené téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Notářské Služby a poslední změna je stará 4 roky, 9 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #68205 Reply

  Radek Navrátil

  Dobrý den, jsem majitelem stavby (chaty), která se nachází na cizím pozemku. Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do konce roku 2013.

  Původní majitel nyní pozemek prodal a nový vlastník požaduje uzavření nové nájemní smlouvy s 10x navýšenou cenou.

  Původní cena nájmu činila 12 Kč/m2 za rok, nyní požaduje 120 Kč/m2 ročně.

  S ohledem na lokalitu a typ pozemku je dle mého názoru navrhovaná cena nepřiměřená.

  Vycházím i z toho, že původní vlastník prodal stejné pozemky pod okolními chatami v roce 2012 majitelům chat za 60 Kč/m2.

  Jakým způsobem můžu postupovat, pokud nový majitel pozemku odmítá prodej a já s navrhovanou cenou nájmu nesouhlasím. Děkuji.

 • #68207 Reply

  Notářské Služby

  U položky číslo 3 části I. oddílu A výměru MF č. 01/2012 došlo s účinností od 1. ledna 2012 oproti stavu do 31. 12. 2011 (do té doby řešeno výměrem MF č. 01/2010) k zásadním změnám. U řady do té doby dlouhodobě regulovaných případů přestala být cenová regulace uplatňována. Týká se to i chaty na cizím pozemku. Majitel pozemku tedy již není omezen žádným limitem. Nový vlastník nemovitosti je ovšem vázán platnou nájemní smlouvou. Podle ust. § 676 odst. 2 občanského zákoníku užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh (žalobu) na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

Odpověď na téma: Stavba na cizím pozemku
Informace o uživateli: