Územní řízení

Forum Fóra Správní právo Různé Územní řízení

Zvolené téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Stavební úřad a poslední změna je stará 9 let, 1 měsíc.

 • Autor
  Příspěvky
 • #50320 Reply

  Aleš Gerik

  Dobrý den,

  uvažujeme o koupi stavební parcely, která leží na území 3.zony CHKO Beskydy. Protože jsme chtěli předejít možným problémům souvisejících s vydáním budoucího územního rozhodnutí o umístění stavby, ověřili jsme si na OU, že stavební parcela JE podle platného územního plánu obce z roku 1999 situována do oblasti,určené pro rozptýlenou zástavbu, tudíž zde stavět lze. Prodávající, která parcelu zakoupila před rokem 2007 nám předložila rozhodnutí CHKO Beskydy z října 2006 o udělení souhlasu s umístěním novostavby, pokud dům vyhoví jistým architektonickým principům (roubená dřevostavba). Toto jsme si i ověřili a souhlas nadále platí. Nicméně odbor územního plánu v Třinci, který UP danné obci spravuje, nam oznámil, že parcela je v platném UP vedena jako podmíněně zastavitelné území, což je kategorie, kterou nový stavební zákon nezná a tudíž na parcela stavět nelze a je třeba buďto zažádat o změnu UP nebo počkat na nový (asi v roce 2011). Je takovýto postup úřadu UP v pořádku ?

 • #50322 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud by šlo o rozhodnutí, které bylo vydáno před účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., pak by se posuzovalo podle starých stavebně-právních předpisů. Ale protože vy by jste žádali podle nové úpravy, pak se na Vás vztahuje tato. Z ničeho není zřejmé, že by úředník nepostupoval v souladu s touto úpravou.

 • #50323 Reply

  Alois Stříž

  Dobrý den

  Jsem majitelem pozemku na jehož kraji je zakopán kabel VN.V roce 2002 byl pozemek vyňat pro stavební účely.

  Při pokusu o prodej pozemku jem byl informován ,že je zde již několik let plánováno páteřní stromořadí.Vzhledem k uložení kabelu je možno tyto stromy vysazovat 7-10 m od kraje parcely,toto zabírá téměř polovinu parcely(300m2).O tom,že zde město plánuje výsadbu jsem nebyl informován,vývěsku mám cca 400 km daleko.Opatření se týká asi 11 parcel,z toho na třech se již staví,ostatní majitelé parcel o stromořadí nic nevědí,když jsem na to upozornil odbor

  územního plánování bylo mi řečeno,že na to zapoměli a dají jim to vědět dodatečně!?

  Jak máme postupovat při žádosti o změnu územního plánu

  děkuji Stříž

 • #50324 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podáte na příslušnou obec žádost o změnu územního plánu (návrh na pořízení změny ÚP). Tam ji musí přijmout, opatřit si k ní eventuální stanovisko pořizovatele dokumentace a v zastupitelstvu rozhodnout. Je to ale záležitost poměrně zdlouhavá, změna plánů může trvat i celé roky (pokud ovšem změnu vůbec připustí).

 • #50325 Reply

  Stavební úřad

  Ten samotný fakt, že pozemek je v územním plánu zařazen do kategorie, kterou nový stavební zákon nezná, ještě neznamená, že by se na něm nemohlo stavět. Prakticky všechny v současné době platné územní plány obcí byly zpracovány ještě podle starých předpisů a obsahují spoustu pojmů, kategorií, názvů funkčních využití ploch atd., které nový stavební zákon nezná. To by ovšem znamenalo, že podle těchto územních plánú by se nedalo stavět vlastně nikde. Tak tomu pochopitelně není. Avšak název "podmíněně zastavitelné území" napovídá, že by se tam stavět mohlo jen za splnění určitých podmínek. Je třeba zjisttit, jaké podmínky to jsou, což by mělo být v územním plánu uvedeno (může jít o např. o podmínku vybudování dopravní nebo technické infrastruktury v předstihu před vlastní výstavbou, nebo třeba odstranění ekologické zátěže pozemku apod.)

Odpověď na téma: Územní řízení
Informace o uživateli: