územní rozhodnutí

Forum Fóra Správní právo Veřejná správa územní rozhodnutí

Zvolené téma obsahuje celkem 4 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Stavební úřad a poslední změna je stará 9 let, 2 měsíce.

 • Autor
  Příspěvky
 • #52433 Reply

  Petra Mrvová

  Dobrý večer,chceme umístit na jižní část střechy rod.domu 3 ks solárních kolektorů pouze na ohřev teplé vody a následně požádat o státní dotace.Stavební úřad trvá na tom, že pokud chceme žádat o státní dotace,musí být vydána ohláška a k tomu doložena projektová dokumentace, souhlasy sousedů atd.Nestačilo by pouze vydání územního souhlasu, a pokud ano, musíme i přesto nechat vypracovat projektovou dokumentadci?Firma pověřená instalací nám sdělila,že po provedení instalace sol. pan. nechává auditorem vypracovat studii včetně nákresu a to pak předá zákazníkovi jako podklad pro žádost o st. dotace.Je tento postup možný? Děkuji,P.M.

 • #52435 Reply

  Kamila Fryčová

  Dobrý den. Máme chatu na pozemku Českých lesů, pozemek pod chatou je náš. Chatu ohrožuje strom, který se ve vichřici naklonil a "padá" na naši chatu. Nahlásili jsme tuto skutečnost zodpovědnému pracovníkovi ČL v katastru naší chaty. Ten nám řekl toto: podat žádost na katastru – Obecním úřadu, podat žádost na Lesní správě, po několika týdnech dostaneme povolení, až úředníci prošetří na naše náklady situaci, poté opět na vlastní náklady dáme strom pokácet, což činí dle jeho slov několik tisíc. Dřevo, které ze stromu bude, si můžeme hned odkoupit! Je tento postup opravdu správný? Jestliže ne, jak máme prosím v této situaci postupovat? Děkuji za odpověď.

 • #52436 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je zřejmé, že k tomu by došlo až po instalování panelů, přičemž SÚ trvá na tom, aby proběhlo řízení. Proč ve Vašem případě volí tento postup, si musíte zjistit přímo u nich.

 • #52437 Reply

  Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vlastník pozemků je povinen zabránit vzniku škody na majetku jiného. Kontaktujte odbor životního prostředí na obecním úřadu nebo u městského úřadu, v jehož spádové oblasti se obec nachází.

 • #52438 Reply

  Stavební úřad

  Instalace solárních panelů na stávající budově je stavební úprava této budovy. Stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, a nevyžadují ani ohlášení nebo stavební povolení, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a nezhorší se požární bezpečnost stavby. Pokud nejsou splněna všechna tato kritéria, vyžadují stavební úpravy buď ohlášení nebo stavební povolení, podle druhu a velikosti stavby (rodinný dům do 150 m2 ohlášení). Nijak to nesouvisí s tím, jestli bude stavebník žádat o státní dotace nebo ne, stavební úřad v podstatě nezajímá, z jakých peněz to stavebník zaplatí, to je jeho věc.

Odpověď na téma: územní rozhodnutí
Informace o uživateli: