Volné dílo

Zvolené téma obsahuje celkem 2 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Vít Ožana a poslední změna je stará 8 let, 7 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #50768 Reply

  Vít Ožana

  U Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsem si na jejich

  stránkách (http://archivnimapy.cuzk.cz/) v internetovém obchodě

  objednal digitální kopii mapy vyhotovené roku 1834. Jde o Císařské

  povinné otisky stabilního katastru. Kromě zaplacení poplatku podmiňují

  získání této rozmnoženiny podepsáním dohody, ve které se u Obchodních

  podmínek mimo jiné píše:

  6. Nabyvatel užije digitální data (dále "data") pouze pro vlastní

  potřebu. Užitím dat pouze pro vlastní potřebu se rozumí

  v případě fyzických osob (občan bez ŽL nebo občan se ŽL) osobní

  potřeba nabyvatele a osob jemu blízkých (ve smyslu zák. č. 40/1964

  Sb.), v případě právnických osob pak interní potřeba v rámci

  právnické osoby. Za vlastní potřebu lze též považovat, pokud

  je žadatelem zpracovatel dat, který data, zpracovaná v dokumentaci

  (resp. projektu) a určená pouze pro jednoho zákazníka, předává

  v tištěné podobě, nebo v podobě tiskového souboru.

  Vlastní potřebou není:

  * obchodní šíření dat, jejich aplikací nebo modifikací, komerční

  prezentace dat nebo mapových služeb na internetu nebo užití dat

  k vytvoření kartografického díla,

  * další užití dat ve vícestupňové organizační struktuře nabyvatele,

  * pokud je žadatelem zpracovatel dat, který předává nabyvateli zpracovaná

  digitální data,

  * užití dat ZABAGED ® správním úřadem, soudem nebo orgánem veřejné

  správy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném,

  * užití dat pozemkovým úřadem v řízení o pozemkových úpravách

  a pro činnost podle § 15, odst. 4 a § 20, odst. 1 zákona č. 139/2002

  Sb.,

  * užití dat studentem pro účely vyhotovení diplomové, bakalářské

  nebo semestrální práce,

  * potřeba školy užít data pro výuku studentů,

  * užití dat ve speciálních typech smluv (např. s krajskými úřady

  apod.),

  * užití dat Geonames pro územní plán,

  * užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv reprodukci (týká se

  i nekomerčního zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce

  v případě nekomerčního užití).

  17. Pro případ prokázaného porušení Dohody se nabyvatel zavazuje

  zaplatit Zeměměřickému úřadu smluvní pokutu ve výši 60300 Kč,

  a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

  Tato smluvní pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok Zeměměřického

  úřadu na náhradu škody vzniklý v souvislosti s porušením některé

  z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.

  Podle mě je text Dohody v tomto případě irelevantní a odporuje §

  27 a § 28 zákona č. 121/2000 Sb. protože jde o dílo volné.

 • #50770 Reply

  Roman M.

  Dobrý den,

  představte si že uděláte digitalizované právní předpisy. To jest že text bude v digitální formě, dále tam přidáte nějaké tématické linky a okruhy….

  Právní předpisy jsou sice dílo volné ale pokud na ně navážete přidanou hodnotu tak to již není dílo volné. Podobně u těch map, ČÚZK danou mapu digitalizoval a možná jestě něco pridal takže tím má dílo přidanou hodnotu a není to již ta původní mapa ale mapa jíná.

 • #50771 Reply

  Vít Ožana

  Digitalizací volného díla nevzniká nové dílo s právní ochranou. Zde jde o prosté naskenování mapových listů a žádná přidaná hodnota (např. vektorizace dat z analogové podoby) zde není.

Odpověď na téma: Volné dílo
Informace o uživateli: