výpověď z bytu

Forum Fóra Občanské právo Nemovitosti výpověď z bytu

Zvolené téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel  Soňa Humlová a poslední změna je stará 9 let, 5 měsíců.

 • Autor
  Příspěvky
 • #66082 Reply

  Soňa Humlová

  Dobrý den,mám dotaz: dali jsme vědět s manželem telefonicky,že se budeme stěhovat z bytu majitelce v polovině června,že jsme si sehnali nový byt a uvolníme stávající k 30.6.2008.Brala to na vědomí,ale nájem nám na účtě ještě vzala za červenec a srpen.A telefonicky přislíbila za uvolnění bytu odstupné.Bohužel je říjen a majitelka nedává o sobě vědět.Neposlala nám jak nájem za dva měsíce,tak ani odstupné a ani jsme ještě neodevzdali klíče od bytu a nepodepsali skončení nájmu z bytu.Kdo by měl podat žádost o skončení nájmu,mi či majitelka?A jak z ní dostaneme alespoň,ty dva nájmy,když už jsme tam úředně nebydleli? Děkuji za odpověď Humlová.

 • #66084 Reply

  Karel Dlouhý

  Podle mého názoru záleží i na tom, co máte uvedeno v uzavřené nájemní smlouvě. Např. ve vzoru nájemní smlouvy na tomto webu je uvedeno:

  "Nájem bytu zaniká uplynutím doby nájmu, písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.

  "Pronajímatel může smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně (§ 711 a 711a občanského zákoníku). Nájemce může dát výpověď i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta se řídí podle § 710 odst. 2 občanského zákoníku a činí tři měsíce. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně." Tedy by nějaké telefonické sdělení nestačilo.

  Nerozumím, jakou žádost máte na mysli a komu by byla určena "Kdo by měl podat žádost o skončení nájmu,mi či majitelka?"

  Překvapuje mne, že jste majitelce dali právo k inkasu z Vašeho účtu.

  Není jasné, co myslíte slovy "úředně nebydleli".

 • #66085 Reply

  Soňa Humlová

  Po telefonické dohodě nám majitel přislíbil doručit smlouvu k datu 30.6.2008 o ukončení nájmu a odstupné.Přes několikeré urgence jsme ji nedostali dosud.Zároveň si ze SIPA odečetl nájem ještě za červenec a srpen,jenž nám též přislíbil vrátit.Děkuji za odpověď Humlová.

 • #66086 Reply

  Soňa Humlová

  Po telefonické dohodě nám majitel přislíbil doručit smlouvu k datu 30.6.2008 o ukončení nájmu a odstupné.Přes několikaré urgence jsme ji nedostali dosud.Zároveň si ze SIPA odečetl nájem ještě za červenec a srpen,jenž nám též přislíbil vrátit.Děkuji za odpověď Humlová.Co máme dál dělat?

Odpověď na téma: výpověď z bytu
Informace o uživateli: